Ongevallenverzekering Collectief

Voorkomt waar mogelijk en keert uit waar nodig

Heeft u medewerkers in dienst? Dan biedt de Ongevallenverzekering Collectief u een aantrekkelijke oplossing op het gebied van goed werkgeverschap. Daarnaast is deze verzekering ook geschikt voor verenigingen en stichtingen. We bieden niet alleen financiële dekking bij ongevallen, maar ook preventieve diensten om een ongeval te voorkomen. En als het dan toch fout gaat, helpen we u om ervoor te zorgen dat uw werknemer waar mogelijk weer aan de slag gaat.

Wat is de Ongevallenverzekering Collectief?
Uw werknemers zijn voor u natuurlijk onmisbaar. Daarom is het belangrijk dat er alles wordt gedaan om te voorkomen dat hen iets overkomt. Wij helpen u hierbij. En als iemand toch invalide raakt als gevolg van een ongeval, keren we niet alleen geld uit, maar dragen we ook bij aan oplossingen.

Financiële dekking
Met de Ongevallenverzekering Collectief verzekert u uw werknemers van een eenmalige uitkering als zij door een ongeval blijvend invalide worden. Wanneer een werknemer overlijdt door een ongeval, ontvangen de nabestaanden een uitkering.

Hulp om ongevallen te voorkomen
De Ongevallenverzekering Collectief biedt een aantal handige extra’s die u helpen om ongevallen te voorkomen. Wist u bijvoorbeeld dat u verplicht bent om een preventie-medewerker in uw bedrijf aan te wijzen? En dat u een Risico Inventarisatie & Evaluatie moet doen (RI&E)? U kunt een cursus preventiemedewerker of bedrijfshulpverlening regelen via De Goudse. De uitvoering van de RI&E kunt u geheel uitbesteden, of deze zelf uitvoeren en laten toetsen door een deskundige van bijvoorbeeld uw arbodienst. De Goudse VerzuimCoach kan u hier meer over vertellen. De ongevallenscan helpt u inzicht te krijgen in de ongevallenrisico’s van uw bedrijf en de mogelijke gevolgen daarvan. En u krijgt uitleg over wat u kunt doen om ongevallen te voorkomen. U kunt de hulp om ongevallen te voorkomen regelen via de VerzuimCoach van De Goudse via e-mailadres: verzuimcoach@goudse.com. Voor meer informatie over de dekking en vergoedingen van de Ongevallen-verzekering Collectief verwijzen we u naar de polisvoorwaarden.

Dekking voor werkhervatting
En als het dan toch misgaat? Dan voorziet de verzekering in een extra vergoeding en dienstverlening. Zo dragen we bij aan de kosten die nodig zijn om uw werknemer weer aan het werk te helpen. We noemen dit werkhervatting. U bent dan verzekerd voor de kosten van omscholing (tot € 10.000,-) en werkplek-, auto- of huisaanpassingen (tot € 5.000,-). Zo helpt De Goudse werkgevers én werknemers verder.

Print deze pagina