Roel Vaessen van IXXI in Den Bosch
Roel Vaessen van IXXI in Den Bosch

Medische acceptatie AOV: uw vragen beantwoord

Algemeen • AOV
Voor de medische acceptatie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) vragen wij een aantal medische gegevens bij u op. Deze worden vastgelegd in een gezondheidsverklaring. Als de antwoorden op de verklaring aanleiding geven tot nader onderzoek, kan daarnaast een medische keuring nodig zijn. Meestal is dit niet nodig. Daarna beoordelen wij uw medische acceptatie. In dit artikel leest u alles wat u moet weten.

Hoe werkt het aanvragen van een AOV?

Wilt u een arbeidsongeschiktheidsverzekering aanvragen bij De Goudse? Neem dan contact op met een onafhankelijk adviseur. Hij adviseert u over de verzekering (en dekking) die het beste past bij uw wensen en behoeften. Wilt u direct een offerte voor een AOV aanvragen? Vul dan het offerte aanvraagformulier in en een adviseur neemt zo snel mogelijk contact met u op. 

Als u akkoord bent met de offerte, helpt de adviseur u met de aanvraag voor de verzekering. Nadat wij uw aanvraag voor een AOV hebben ontvangen, bespreken wij een aantal gezondheidsvragen met u. Op basis hiervan beoordelen wij of u een AOV kunt afsluiten, en zo ja, tegen welke voorwaarden. Hieronder leest u hoe de medische acceptatie van De Goudse werkt. Of lees meer informatie over het afsluiten en de dekking van een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

De 5 stappen van het medisch acceptatieproces

Voor de medische acceptatie van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering loopt u de volgende stappen door: 

  1. U maakt een afspraak voor een telefoongesprek (ca. 45 minuten) met onze Medische Dienst, op een dag en tijdstip dat u uitkomt.
  2. Onze Medische Dienst belt u op en bespreekt een aantal vragen over uw gezondheid met u. Daarna maken wij uw gezondheidsverklaring voor u op en sturen wij die naar u op.
  3. U controleert de gezondheidsverklaring, geeft eventuele aanpassingen en aanvullingen door en bevestigt uw akkoord.
  4. Onze medisch adviseur beoordeelt uw medische gegevens en brengt advies uit aan De Goudse. Wanneer nodig vraagt hij aanvullende informatie op, of vraagt hij u om een (gericht) medisch onderzoek te ondergaan. In de meeste gevallen is dit laatste niet nodig.
  5. De medisch adviseur adviseert De Goudse om u een verzekering aan te bieden (tegen normale voorwaarden, beperkende voorwaarden en/of een hogere premie) of om uw aanvraag niet te accepteren. In de meeste gevallen wordt een verzekering tegen normale voorwaarden aangeboden.

De gezondheidsverklaring

Om uw aanvraag te kunnen beoordelen, hebben wij een aantal medische gegevens van u nodig. U ontvangt per e-mail een link om een afspraak te maken voor een telefoongesprek met een medewerker van onze Medische Dienst, op een dag en tijdstip dat u uitkomt. Tijdens het gesprek nemen wij een aantal gezondheidsvragen met u door. Heeft u aanvullende vragen, dan kunt u deze meteen aan ons stellen. Zo weet u precies waar u aan toe bent.  

Het gesprek duurt ongeveer 45 minuten en wordt vastgelegd in een document, uw gezondheidsverklaring. U ontvangt uw gezondheidsverklaring na het telefoongesprek digitaal of per post (afhankelijk van uw voorkeur). Bent u het eens met de verklaring, dan stuurt u deze akkoord getekend terug. U kunt de gezondheidsverklaring waar nodig ook aanpassen of aanvullen. 

Waarom de gezondheidsverklaring?

U heeft een aanvraag gedaan voor een AOV bij De Goudse. Op basis van de medische informatie op uw gezondheidsverklaring schat onze medisch adviseur uw gezondheidssituatie en het risico op arbeidsongeschiktheid in de toekomst in. Hij geeft een advies aan De Goudse over de hoogte van het toekomstige risico op arbeidsongeschiktheid.  

Welke vragen staan in de gezondheidsverklaring?

In het telefoongesprek stellen wij u vragen over uw huidige gezondheid, maar vragen wij ook naar informatie uit uw verleden. Zo vragen wij bijvoorbeeld of u op dit moment rookt en of u medicijnen gebruikt. Maar ook of u in het verleden heeft gerookt en/of medicijnen heeft gebruikt.
“Onze klanten ervaren onze telefonische medische acceptatie als zeer positief. Vragen worden waar nodig toegelicht, direct beantwoord en vervolgonderzoeken zijn minder vaak nodig.”

De voordelen van onze telefonische medische acceptatie

De gezondheidsverklaring is een belangrijk document. Wij kunnen ons goed voorstellen dat u vragen heeft over het invullen van de verklaring of de betekenis van medische termen. Daarom lopen wij graag samen met u door de vragen heen in een telefoongesprek. Onze Medische Dienst neemt de tijd voor u en beantwoordt uw vragen, zodat u het proces snel kunt doorlopen en niet met onduidelijkheden achterblijft. Onze klanten ervaren de telefonische medische acceptatie daarom als zeer positief. 

Ook voorkomen we vervolgonderzoeken, omdat aanvullende vragen direct door de Medische Dienst kunnen worden gesteld. Hiermee kan worden verduidelijkt of bepaalde klachten ernstig of juist niet ernstig waren. Dit blijkt niet altijd uit een schriftelijke invulling van de vragen.

De medische keuring

In sommige gevallen heeft de medisch adviseur na het ontvangen van uw gezondheidsverklaring extra informatie nodig, om zich een beter beeld te kunnen vormen van (het verloop van) uw eerdere klachten. Hij vraagt dan aanvullende informatie op, bijvoorbeeld bij een arts bij wie u onder behandeling bent (geweest) of bij uw huisarts. Hij vraagt u dan om een machtiging, waarmee de informatie opgevraagd kan worden. Of hij kan u vragen om een medisch onderzoek te ondergaan. U bent niet verplicht om ons te machtigen of om een onderzoek te ondergaan. Maar als u dit niet doet, dan kunnen wij u niet verzekeren.

De beoordeling van uw medische acceptatie

Na ontvangst van uw gezondheidsverklaring (en in sommige gevallen aanvullende informatie) beoordeelt de medisch adviseur uw medische gegevens. Hij brengt advies uit aan De Goudse over het al dan niet accepteren van de verzekering (en tegen welke medische voorwaarden). Wanneer uw risico niet hoger dan gemiddeld is, bieden wij u een AOV aan tegen normale voorwaarden. Dit is in de meeste gevallen zo.

Is er sprake van een verhoogd risico, dan bieden wij u een verzekering met beperkende voorwaarden, bijvoorbeeld een beperkende bepaling voor een knie, of een verzekering tegen een hogere premie. Wanneer het risico te hoog is, wijzen wij uw aanvraag voor een AOV af. U ontvangt in deze gevallen altijd een schriftelijk bericht van de medisch adviseur, met daarin de inhoud van het medisch advies en een toelichting hierop.
Lees meer artikelen over arbeidsongeschiktheid

Veelgestelde vragen medische acceptatie AOV

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten?

Wilt u een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten? Of heeft u aanvullende vragen over de verzekering of het medisch acceptatieproces? Neem vrijblijvend contact op met een onafhankelijk adviseur, die u graag verder helpt.