Veranderingen voor Zakelijk Schade

Nieuw risico- en acceptatiebeleid

Aangepast elektrabeleid
Steeds meer branden ontstaan door een defect in de elektrische installatie en de daarop aangesloten apparatuur. Bij schade blijkt regelmatig dat er geen keuring of onderhoud van de elektrische installatie heeft plaatsgevonden. Een keuring verkleint niet alleen de kans op brand maar zorgt ook voor een veilige omgeving voor medewerkers, klanten en de ondernemer zelf. Daarom voeren wij een nieuw acceptatiebeleid in op het gebied van elektra. Dit heeft belangrijke gevolgen voor u en uw relaties. Lees verder.
 
Branchevoorwaarden
Zoals u bovenaan dit bericht heeft kunnen lezen, krijgen uw relaties straks Branchevoorwaarden. Graag leggen wij u uit waarom wij dit doen en wat de voordelen zijn. Het is voor u en uw relaties niet altijd duidelijk aan welke preventie-eisen uw relaties moeten voldoen. En welke voordelen voor hun branche gelden. Daarom voeren wij Branchevoorwaarden in. Die geven een duidelijk overzicht van de voordelen, acceptatiecriteria en preventie-eisen voor de specifieke branche van uw relatie. Lees verder.
 
Nieuwe dekkingen en wijziging acceptatiebeleid
Naast de aanpassing van ons elektrabeleid en de invoering van Branchevoorwaarden zijn vanaf 2 december 2020 ook een aantal verzekeringen gewijzigd. Sommige hebben nieuwe dekkingen en bij andere wijzigt het acceptatiebeleid. Zo introduceren we de etikettendekking voor goederen specifiek voor de horeca en willen we het brandrisico van zonnepanelen verkleinen door preventiemaatregelen. Mede hierdoor hebben we de productvoorwaarden aangepast. Lees verder.
 
Hoe informeren wij uw relaties?
Uw relaties ontvangen half oktober een brief van ons met informatie over de wijzigingen die voor hen gelden vanaf 2 december 2020. U ontvangt een kopie van deze brief. Meer informatie hierover leest in onderaan de achterliggende pagina’s.
 
Tot slot
Heeft u vragen? Lees dan de Q&A. Mocht uw vraag daar niet bij staan, neem dan contact op met uw accountmanager.