Privacy

De Goudse is een financiële dienstverlener die haar producten en diensten via verzekeringsadviseurs aanbiedt. Bij de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten ontvangen we via verzekeringsadviseurs of direct van u uw persoonsgegevens. De bescherming van uw persoonsgegevens en de zorgvuldige behandeling daarvan is voor De Goudse heel belangrijk. Op deze pagina leest u hoe De Goudse omgaat met uw persoonsgegevens.

Ons privacybeleid
Op alle verwerkingen van persoonsgegevens is ons privacy beleid van toepassing. Ons beleid is in overeenstemming met de doelstelling van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. In deze gedragscode zijn de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens specifiek uitgewerkt voor banken en verzekeraars. Meer informatie over deze gedragscode vindt u in een speciale consumentenbrochure Gedragscode van De Goudse. De volledige gedragscode is te downloaden via verzekeraars.nl. Wij hebben onze verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het gebruik van deze website
Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze website te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen worden om de gebruiksvriendelijkheid van onze site te bevorderen. De medewerkers die van deze gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Cookies
De Goudse maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en dat uw browser op de harde schijf van uw computer opslaat. Op de cookie-pagina leest u wat cookies zijn, hoe ze worden gebruikt en hoe u ze kunt beheren.

Verstrekking van gegevens aan derden
De Goudse kan door de overheid of door de toezichthoudende instanties worden gevraagd verwerkte persoonsgegevens te verstrekken. De Goudse is dan verplicht om die persoonsgegevens te verstrekken. Op grond van de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen kan De Goudse in bijzondere gevallen uw persoonsgegevens opnemen in een daarvoor bestemde administratie van de afdeling Speciale Zaken. U moet hierbij onder andere denken aan een situatie waarbij fraude een rol speelt.

Meer weten? lees de Privacyverklaring
We hebben een Privacyverklaring opgesteld om u uitgebreid te informeren over de zorgvuldige wijze waarop De Goudse uw persoonsgegevens verwerkt. Hier vindt u deze Privacyverklaring.

Uw rechten
Wilt u weten of alle persoonsgegevens die wij van u hebben juist zijn, of heeft u vragen over de wijze waarop De Goudse met uw gegevens omgaat, dan kunt u schrijven naar de compliance officer van De Goudse, Postbus 9, 2800 MA Gouda.

Datum aanpassing: 14 maart 2016

Print deze pagina