ISIS Doorlopende Annuleringsverzekering

Ga je regelmatig op reis? Sluit dan naast onze ISIS Continu reisverzekering ook een ISIS Doorlopende Annuleringskostenverzekering af. Want dan heb je recht op een vergoeding van je kosten als je je reis onverwacht moet annuleren, of voortijdig moet afbreken door een verzekerde gebeurtenis. Een prettig idee, want je wilt natuurlijk liever niet betalen voor een vakantie die niet doorgaat!

Mogelijkheden en voordelen

 • Dekking voor reizen van maximaal 90 aaneengesloten dagen.
 • Dekking voor annulering, omboeken, vertreksvertraging en voortijdige terugkeer.
 • Keuze uit 3 verzekerde bedragen (per persoon per reis): € 1.000,- € 1.500,- of € 2.500,-.
 • Voordeliger en makkelijker dan elke keer een losse annuleringsverzekering afsluiten.
 • Ook dekking als je niet weg kan door een onverwacht herexamen of hertentamen.
 • Naast de gebruikelijke dekking voor overlijden en levensbedreigende ziekte van familie in de eerste (zoals ouders) en tweede (zoals broers, zussen, opa’s en oma’s), is er ook dekking als er een familielid in de derde graad overlijdt, bijvoorbeeld een oom of tante of een kind van je broer of zus.

Wat is niet verzekerd?

Deze verzekering heeft een ruime dekking, maar wij vergoeden niet alles. 

Wij vergoeden geen schade als:
 • je kosten niet zijn gemaakt voor de reis of het verblijf, maar voor bijvoorbeeld lessen, skipassen en excursies;
 • de schade niet onverwacht is of het gevolg is van een bestaande ernstige ziekte of aandoening;
 • de verzekering meer dan 14 dagen na je boeking is afgesloten;
 • dit niet is toegestaan op grond van nationale of internationale (sanctie)wet- en regelgeving.

En wij vergoeden geen schade die is ontstaan:

 • doordat je een misdrijf pleegde;
 • door jouw opzet of roekeloosheid;
 • door natuurgeweld;
 • doordat je deelnam aan vechtpartijen of ruzies;
 • doordat je alcohol of drugs gebruikte;
 • door of als gevolg van molest;
 • door of als gevolg van atoomkernreacties.

Informatie en afsluiten

Wil je meer informatie over deze verzekering of deze afsluiten? Klik dan op de lijst van alle verzekeringsadviseurs die ISIS-producten verkopen en die je kunnen adviseren.

Een claim indienen

Heb je annuleringskosten gemaakt? Stuur dan het volgende naar het onderstaande adres:
 • volledig ingevuld schadeaangifteformulier (zie hierboven onder ‘Downloads’).
 • originele boekingsnota.
 • nota met de annuleringskosten.
 • de reden waarom je annuleert, met het bewijs, zoals een verklaring van een arts of specialist, een bewijs van eerdere terugkeer of van ziekenhuisopname en andere bewijsstukken.
Je kunt de claim per post of mail sturen naar:
ISIS
Postbus 9
2800 MA  Gouda
E claims@goudse.com