ISIS Continu verzekering

Ga je meerdere keren per jaar op vakantie naar het buitenland? Dan is een doorlopende reisverzekering een slimme keuze. De ISIS Continu is speciaal ontwikkeld voor jongeren die goed verzekerd willen zijn als er iets ernstigs gebeurt, zoals een ziekenhuisopname. Maar die niet met dure spullen reizen die ook verzekerd moeten worden. Een bescheiden bagagedekking is voor jou voldoende.

Ook ouderen kunnen de verzekering afsluiten, maar wanneer iemand 65 jaar is geworden eindigt de verzekering op de einddatum die op het laatst ontvangen polisblad staat.

De mogelijkheden en voordelen

 • Aantrekkelijke premies.
 • Onbeperkt aantal reizen met maximaal 90 dagen aaneengesloten dekking.
 • Geneeskundige kosten zijn bovenop je Nederlandse zorgverzekering gedekt tot de kostprijs, zonder eigen risico.
 • (Vrijwilligers)werk, stages en uitwisseling zijn ook verzekerd, met uitzondering van het risico van aansprakelijkheid.

Wintersport en avontuurlijke sporten zijn standaard meeverzekerd.
Veel jongeren houden van actieve vakanties. Dus ben je bijvoorbeeld verzekerd als je (onder begeleiding) gaat bungeejumpen. Let op: in de polisvoorwaarden staan ook sporten die we te gevaarlijk vinden en die daarom niet verzekerd zijn. 

Wat is niet verzekerd?

Deze verzekering heeft een ruime dekking, maar wij vergoeden niet alles. Wij vergoeden geen schade die is ontstaan:

 • doordat je een misdrijf pleegt;
 • doordat je wapens bezit of gebruikt;
 • door jouw opzet of bewuste roekeloosheid;
 • door jouw deelname aan vechtpartijen of ruzies;
 • doordat je alcohol of drugs gebruikt;
 • doordat je gevaarlijke sporten uitoefent of een sport (semi)professioneel uitoefent;
 • doordat je werkzaamheden uitvoert waaraan bijzondere arbeids- of bedrijfsgevaren zijn verbonden. Dit betreft bepaalde technische werkzaamheden, offshore werk, uitvoerende bouwwerkzaamheden, werken met gevaarlijke machines, medische werkzaamheden, werken met wilde dieren en overige werkzaamheden waaraan bijzondere arbeids- of bedrijfsgevaren zijn verbonden;
 • door of als gevolg van molest;
 • door zelfdoding of een poging daartoe;
 • door of als gevolg van atoomkernreacties.

En we vergoeden geen schade als dit niet is toegestaan op grond van nationale of internationale (sanctie)wet- en regelgeving.

Veelgestelde vragen

Alarmcentrale

Bij repatriëring, ongevallen, extra reiskosten, ziekenhuisopname en bij eerdere terugkeer op medische indicatie moet je vooraf contact opnemen met onze alarmcentrale. Het telefoonnummer is +31 182 544 555.
Reis je in de Verenigde Staten en moet je naar de dokter of naar het ziekenhuis? Neem dan altijd vooraf contact op met:
ISIS Assistance/GMMI
T +1 800 694 9832 (gratis binnen de VS)