Een claim indienen

Medische of buitengewone kosten gemaakt?

Heb je medische kosten of buitengewone kosten gemaakt (zoals extra reiskosten)? Stuur ons dan:

 • een volledig ingevuld schadeformulier;
 • originele nota’s;
 • een verklaring van een plaatselijke arts waaruit je ziekte of ongeval blijkt;
 • bij de optie Extra: verklaring van je zorgverzekeraar waarin staat welke kosten niet of slechts voor een deel vergoed worden door je zorgverzekering;
 • vliegtickets bij extra reiskosten (altijd Economy, de alarmcentrale helpt je graag).

Is je bagage beschadigd, verloren gegaan of gestolen? Stuur ons dan

 • een volledig ingevuld schadeformulier;
 • originele aankoopnota’s en reparatienota’s;
 • de originele politieaangifte;
 • een Property Irregularity Report (PIR) van de vervoerder bij verlies of beschadiging van bagage tijdens het vervoer.
 • Je kunt dit mailen naar claims@goudse.com. Of per post sturen naar ISIS Verzekeringen, Postbus 9, 2800 MA Gouda.

Alarmcentrale

De Alarmcentrale is er voor noodgevallen, en niet voor een bezoekje aan de dokter. Je kunt ze bijvoorbeeld bellen bij een ziekenhuisopname, een ongeval, terugkeer op medische indicatie of als je om andere redenen ineens terug moet naar Nederland. Je neemt dan, indien mogelijk, voordat je kosten gaat maken contact op met onze alarmcentrale. Het telefoonnummer is +31 182 544 555.
Heb je een rekening in verband met een doktersbezoek of een kleine behandeling? Dan moet je die eerst zelf betalen. Daarna dien je een claim bij ons in (zie hierboven). Als het onder je dekking valt vergoeden we de claim binnen 5 dagen. Is het een hoog bedrag wat je niet zelf kunt voorschieten, in elk geval meer dan € 300,-? Dan kan de alarmcentrale het soms rechtstreeks betalen aan de zorgverlener betalen.
Reis je in de Verenigde Staten en moet je naar de dokter of naar het ziekenhuis? Neem dan altijd vooraf contact op met:
ISIS Assistance/GMMI. Het telefoonnummer is +1 800 694 9832 (gratis binnen de VS).

Hoe behandelen wij je schade?

Hieronder lees je hoe wij de melding behandelen en hoe het gaat als er een expert wordt ingeschakeld.

Schadebehandeling

Stap 1: Controleren

Na ontvangst van je melding beoordelen wij of je verzekering dekking biedt.
Binnen tien werkdagen na je melding informeren wij je inhoudelijk over de schadeafwikkeling.

Stap 2: Behandeling van de schade

Kleine schade
Gaat het om een klein bedrag? Dan wikkelen we de schade snel met je af als jouw melding volledig is en je verzekering de schade dekt.
Soms vragen we je nog wel om aanvullende informatie.

Grote schade
Gaat het om grotere schade, zoals diefstal of verlies van veel waardevolle spullen of van een koffer of reistas met inhoud? Dan schakelen we vaak een expert in van CED Nederland BV. Die neemt zo snel mogelijk contact met je op om een afspraak te maken.

 • De expert stelt dan de schadeoorzaak en het schadebedrag vast. Hij heeft hierbij wel je hulp nodig. Hij kan bijvoorbeeld vragen om aankoopfacturen.
 • Nadat hij de schade heeft vastgesteld, stuurt hij ons binnen vijf werkdagen zijn rapport. Wij beoordelen daarna je schadeclaim en informeren je binnen tien werkdagen nadat wij het rapport hebben ontvangen. Mocht het toch langer duren, dan laten wij je dit weten. Heb je tussentijds vragen of opmerkingen, bel dan gerust.

Belangrijk om te weten

 • De expert is een onafhankelijke deskundige en is niet verbonden aan De Goudse.
 • Hij moet zich houden aan de Gedragscode Expertiseorganisaties.
 • Hij doet geen uitspraken over de dekking van je verzekering, de hoogte van de (eventuele) uitkeringen en de vraag wie aansprakelijk is.
 • Wij betalen de kosten van de expert die wij hebben ingeschakeld.


Wil je zelf een expert inschakelen?

Als wij een expert inschakelen, heb jij het recht om zelf ook een expert in te schakelen. Bijvoorbeeld als je het niet eens bent met de door ons ingeschakelde expert. 

 • Wanneer je zelf een expert inschakelt, moet die zich ook houden aan de Gedragscode Expertiseorganisaties.
 • Jouw expert stelt de schade dan vast, samen met de expert die wij hebben ingeschakeld.
 • Is de schade gedekt? Dan vergoeden wij de kosten van je expert tot maximaal de kosten van inschakeling van onze eigen expert. Als de kosten van uw expert hoger zijn, vergoeden wij het meerdere ook als deze kosten in redelijkheid gemaakt zijn.
 • Als beide experts er samen niet uitkomen, benoemen zij samen een derde expert. Wij betalen de kosten van deze expert.
 • Deze derde expert stelt dan het schadebedrag vast. Hij blijft daarbij binnen de grenzen van de twee eerder vastgestelde bedragen.
  Zijn uitspraak is bindend, je kan er niet tegen in beroep gaan.

Stap 3: Uitbetaling schadevergoeding

Als blijkt dat je recht hebt op een schadevergoeding ontvangt je die zo snel mogelijk van ons.

Ben je het niet eens met ons standpunt?
Ben je het niet eens met ons standpunt over je schadeclaim? Neem dat contact op met de behandelaar van je schade. Samen met jou zoekt die dan naar een passende oplossing. Kom je er samen niet uit, dan kun je een klacht indienen.