ISIS Au Pair verzekering

Ontvang je als gastgezin in Nederland een buitenlandse au pair? Dan kan die au pair natuurlijk ziek worden, een ongeval krijgen of moeten worden gerepatrieerd. De ISIS Au Pair verzekering is speciaal ontwikkeld om de au pair te verzekeren tijdens het verblijf in Nederland.

De mogelijkheden en voordelen

 • Voor au pairs tussen de 18 en 30 jaar op de ingangsdatum.
 • De bagage van de au pair is verzekerd, niet alleen tijdens de reis maar ook tijdens haar verblijf.
 • Als de au pair door ziekte of een ongeval eerder terug moet, wordt het ticket vergoed.
 • Geneeskundige kosten (optioneel) voor spoedeisende zorg in Nederland zolang er geen basisverzekering is. Na het afsluiten van een basisverzekering blijft er geneeskundige dekking voor: 
  - spoedeisende geneeskundige kosten buiten Nederland, als deze niet vergoed worden door de zorgverzekeraar.
  - het eigen risico dat op de basisverzekering van toepassing is.
 • Als de au pair in Nederland aansprakelijk wordt gesteld, is ze daarvoor verzekerd. (Voor schade aan spullen van uw gezin geldt wel een beperking; zie de voorwaarden)
 • Verzekerd tijdens reizen buiten Nederland van maximaal 31 dagen.
 • En vertrekt de au pair onverwacht eerder? Dan krijgt u de premie voor niet ‘gebruikte’ volledige maanden terug.
 • De voorwaarden zijn Engelstalig zodat de au pair (of haar familie) ook kan lezen wat er voor haar is geregeld.
 • De voorwaarden hebben een Nederlandse samenvatting.

Let op! De Au Pair verzekering is een reisverzekering en moet dus worden afgesloten voordat de au pair het thuisland verlaat.

Alarmcentrale

De Alarmcentrale is er voor noodgevallen, en niet voor een bezoekje aan de dokter. Je kunt ze bijvoorbeeld bellen bij een ziekenhuisopname, een ongeval, terugkeer op medische indicatie of als je om andere redenen ineens terug moet naar Nederland. Je neemt dan, indien mogelijk, voordat je kosten gaat maken contact op met onze alarmcentrale. Het telefoonnummer is +31 182 544 555.
Heb je een rekening in verband met een doktersbezoek of een kleine behandeling? Dan moet je die eerst zelf betalen. Daarna dien je een claim bij ons in. Als het onder je dekking valt vergoeden we de claim binnen 5 werkdagen. Is het een hoog bedrag wat je niet zelf kunt voorschieten, in elk geval meer dan € 300,-? Dan kan de alarmcentrale het soms rechtstreeks betalen aan de zorgverlener betalen.
Reis je in de Verenigde Staten en moet je naar de dokter of naar het ziekenhuis? Neem dan altijd vooraf contact op met: ISIS Assistance/GMMI. Het telefoonnummer is +1 866 255 7635 (gratis binnen de VS).

Een claim indienen

Afsluiten

Wil je meer informatie over deze verzekering of wil je deze afsluiten? Klik dan op de lijst van alle verzekeringsadviseurs die ISIS verkopen en die je kunnen adviseren.