Onze cijfers

Jaarverslag
Als u een financieel jaarverslag van De Goudse wilt ontvangen, mail ons dan met als onderwerp 'Jaarverslag 2015'. Stuur de mail naar: communicatie-info@goudse.com en vermeld uw naam en adres.

Wilt u het jaarverslag over 2015 inzien? Klik dan op de onderstaande afbeelding.

Kerncijfers De Goudse

Hieronder volgen de kerncijfers van De Goudse van de afgelopen drie kalenderjaren.
Bedragen x € 1.000,-

Premie-inkomen

2015 

2014 

2013

Schadeverzekeringen binnenland

345.710 351.642 358.859

Schadeverzekeringen buitenland

- 1.612 44.415

Levensverzekeringen periodieke premies

63.923 72.395 84.576

Levensverzekeringen
premies ineens

38.222 33.375 33.424

Totaal

447.855 459.024 521.274

Opbrengst beleggingen

80.583 80.161 82.234

Overige inkomsten

15.755 16.591 17.924

Omzet

544.193 555.776 621.432

Resultaat na belastingen

36.701 33.118 40.940

Beleggingen

2.662.586 2.760.692 2.857.229

Technische voorzieningen

2.301.783 2.450.288 2.556.356

Aansprakelijk vermogen

365.800 308.317 290.363

Balanstotaal

2.800.834 2.915.897  3.007.326

Rendement eigen vermogen

12,3%

 12,0%

 16,7%

Solvabiliteit (Solvency I)

289,9%

228,1%

203,4%

Aantal medewerkers (FTE/ultimo)

 

 

 

De Goudse

 534

566

552

Van Lanschot Chabot

127

141

145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Print deze pagina