Onze cijfers

Jaarverslag
Als u een financieel jaarverslag van De Goudse wilt ontvangen, mail ons dan met als onderwerp 'Jaarverslag 2016'. Stuur de mail naar: communicatie-info@goudse.com en vermeld uw naam en adres.

Wilt u het jaarverslag over 2016 inzien? Klik dan op de onderstaande afbeelding.

Kerncijfers De Goudse

Hieronder volgen de kerncijfers van De Goudse van de afgelopen drie kalenderjaren.
Bedragen x € 1.000,-

Premie-inkomen

2016

2015

2014

Schadeverzekeringen Inkomen

223.419 214.072 220.120

Schadeverzekeringen Zaakschade

126.379 131.638 133.815

Levensverzekeringen periodieke premies

59.480 63.923 72.395

Levensverzekeringen
premies ineens

21.160 38.222 33.375

Totaal

430.438 447.855 459.024

Opbrengst beleggingen

85.468 80.583 80.161

Overige inkomsten

15.875 15.755 16.591

Omzet

531.781 544.193 555.776

Resultaat na belastingen

33.346 36.701 33.118

Beleggingen

2.527.712 2.662.586 2.760.692

Technische voorzieningen

2.169.869 2.301.783 2.450.288

Aansprakelijk vermogen

405.403 365.800 308.317

Balanstotaal

2.693.913 2.800.834 2.915.897

Rendement eigen vermogen

 10,2%

12,3%

12,0%

Solvabiliteit (Solvency I)*

 

289,9%

228,1%

Solvabiliteit (Solvency II)*

224,3%

 

 

Aantal medewerkers (FTE/ultimo)

 

 

 

De Goudse

550

534

566

Van Lanschot Chabot

121

127

141

*Per 1 januari 2016 is de 'Solvency II'-regelgeving van kracht en is de 'Solvency I'-regelgeving vervallen.

 

Solvency II rapportage (SFCR)

Via deze links vindt u de Solvency II rapportages 2016 van De Goudse N.V. en haar verzekeringsbedrijven Goudse Schadeverzekeringen N.V. en Goudse Levensverzekeringen N.V.

Print deze pagina