IXXI in Den Bosch
IXXI in Den Bosch

Aan de slag met je Verzuimverzekering met arbodienstverlening van ArboNed

Je hebt een Verzuimverzekering Eigen Risico in Dagen met arbodienstverlening van ArboNed op basis van het Comfortpakket.
Je vindt hier belangrijke informatie over zowel je verzekering als de dienstverlening. Ook kun je via deze site jouw werknemers ziek en hersteld melden en verzuim volgen.

Ziek en hersteld melden

Wordt een medewerker ziek of beter of is hij deels weer hersteld ? Meld dat dan direct aan De Goudse via onze online omgeving. Wij zorgen ervoor dat ArboNed op de hoogte is.

Ziek melden

Je meldt je werknemer ziek op de eerste verzuimdag. Dan weet je zeker dat wij na je eigen risicotermijn kunnen starten met uitkeren, als dit nodig blijkt te zijn. Controleer meteen ook zijn gegevens, zodat we de uitkering baseren op de juiste informatie.

Hersteld melden

Zodra jouw werknemer weer (een deel van zijn uren) werkt, is het belangrijk dat je de ziekmelding wijzigt in onze online omgeving. Dit geldt ook als jouw werknemer andere werkzaamheden gaat verrichten waaraan je een bepaalde loonwaarde kunt koppelen. Heb je vragen over hoe je het percentage moet vaststellen dat jouw werknemer weer hersteld is? Neem dan contact op met je VerzuimCoach via (0182) 544 918 of verzuimcoach@goudse.com.

Wil je meer weten over hoe je inlogt in de online omgeving, kijk dan bij de veelgestelde vragen.

Verzuim volgen

Verzuim volgen

Via het klantportaal ‘Vandaag’ kun je op ieder moment de re-integratie van jouw werknemers volgen. Vandaag biedt je:

 • snel en overzichtelijk inzicht in je verzuimcijfers;
 • heldere rapportages;
 • compact overzicht van uitgevoerde en lopende acties;
 • de mogelijkheid om de terugkoppeling te volgen van o.a. de bedrijfsarts van ArboNed.

Je bepaalt zelf wie er binnen jouw organisatie toegang heeft tot Vandaag en wat elke gebruiker kan zien en mag doen. Uiteraard zijn de gegevens beveiligd en is de privacy van je werknemers gewaarborgd.

Je inloggegevens heb je ontvangen van ArboNed. Je treft een handleiding aan in het systeem. Heb je nog vragen over Vandaag, neem dan contact op met ArboNed via klantenservice@arboned.nl of (030) 299 64 44.

Werknemersgegevens beheren

Werknemersgegevens beheren

Waarom lever je werknemersgegevens aan?

Je werknemersgegevens zijn nodig om de uitkering te bepalen voor de loondoorbetaling van een zieke werknemer en voor de jaarlijkse vaststelling van jouw definitieve verzekeringspremie.

Wanneer en hoe lever je werknemersgegevens aan?

Bij het aanvragen van je verzekering heb je werknemersgegevens aangeleverd. Je ziet deze in de online omgeving in een overzicht.

Bij elke ziekmelding of wijziging daarvan controleer je de gegevens van de betreffende werknemer en corrigeert deze als er iets niet klopt of is gewijzigd.

Elk jaar vragen wij je om in januari via de online omgeving alle werknemersgegevens zo nodig aan te passen. Daarmee berekenen wij de definitieve premie voor het afgelopen jaar en de premie voor het nieuwe jaar. In de handleiding lees je er meer over.

Wil je meer weten over hoe je inlogt in de online omgeving, kijk dan bij de veelgestelde vragen.

Diensten bij je Verzuimverzekering

De Goudse biedt je niet alleen een verzekering voor de loondoorbetaling maar ook diensten om jouw werknemers zo veel mogelijk aan het werk te houden of weer aan de slag te helpen.
Poortwachtergarantie

Poortwachtergarantie

Wat is de Wet verbetering poortwachter?

Die wet verplicht jou en je werknemer om vanaf de eerste ziektedag actief te werken aan snelle werkhervatting. Je moet samen een verzuimdossier opbouwen, met onder andere een:
 • probleemanalyse door bedrijfsarts na zes weken ziekte;
 • plan van aanpak door werkgever/werknemer na acht weken;
 • eerstejaarsevaluatie bedrijfsarts;
 • eerstejaarsevaluatie werkgever/werknemer;
 • eindevaluatie bedrijfsarts;
 • eindevaluatie werknemer/werkgever.
Elke zes weken moet er een bedrijfsarts meekijken en op bepaalde momenten ook een arbeidsdeskundige. Daarnaast moeten jij en je werknemer zich inzetten om de werknemer naar vermogen te laten werken, in het eigen werk of in ander werk, bij jouw bedrijf of bij een ander bedrijf.

Gebruik maken van de poortwachtergarantie?

Je vaste contactpersoon, de procesregisseur, heeft de regie over het gehele proces volgens de Wet verbetering poortwachter. Vanaf de eerste ziekmelding werkt hij intensief met je samen om jouw werknemer zo snel mogelijk, duurzaam weer aan het werk te krijgen. Krijg je toch een loonsanctie van het UWV? Meld dit dan binnen vijf werkdagen via verzuimcoach@goudse.com. Dan betalen wij de sanctie voor jou.

Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo moet ArboNed de verzuimbegeleiding hebben verzorgd vanaf de eerste ziektedag en tijdens de gehele loondoorbetalingsperiode. Ook moet je de adviezen en instructies van ArboNed hebben opgevolgd. Alle vereisten lees je in de Voorwaarden Preventie-, Re-integratieondersteuning en budgetten.

Vragen over de Wet verbetering poortwachter?

Voor meer informatie over wet- en regelgeving kun je contact opnemen met jouw VerzuimCoach via (0182) 544 918 of verzuimcoach@goudse.com.
Preventiebudget en re-integratiebudget

Preventiebudget en re-integratiebudget

Je hebt twee gegarandeerde budgetten:

 • Preventiebudget: € 500,- per dreigend ziektegeval;
 • Re-integratiebudget: € 4.000,- per ziektegeval.

Deze bedragen worden verdubbeld als je de Verzuimverzekering Eigen Risico in Dagen met arbodienstverlening combineert met de WGA-eigenrisicoverzekering en/of het WIA 0-tot-100 Plan van De Goudse.

Als je ons wil bereiken...

Over het voorkomen en beperken van verzuim
(Jouw VerzuimCoach kan je informatie geven in aanvulling op het advies van ArboNed.)
(0182) 544 904
verzuimcoach@goudse.com
Over de uitbetaling bij ziekte
(Team Claims van De Goudse weet alles van de berekening en betaling van je uitkering.
En hoe je kunt omgaan met een ongeval dat door iemand anders is veroorzaakt.)
(0182) 544 907
verzuim@goudse.com
Over de online omgeving
(Team Commerciële Binnendienst van De Goudse kan je helpen bij vragen over de online
omgeving waarin je ziek- en herstelmeldingen doet en werknemersgegevens beheert.)
(0182) 544 891
inkomen@goudse.com

Als je ArboNed wil bereiken...

Over de concrete verzuimbegeleiding van een zieke medewerker
(De procesregisseur van ArboNed begeleidt je en jouw werknemers in geval van ziekte.)
Je vindt de contactgegevens in
het verzuimvolgsysteem Vandaag.
Over het systeem Vandaag
(Voor informatie over het volgen van verzuim.)
(030) 299 64 44
info@arboned.nl

Veelgestelde vragen over uitkeringen, arbofacturatie en nota’s

Veelgestelde vragen over verzuim en de ondersteuningvan de VerzuimCoach

Veelgestelde vragen over langdurig verzuim

Veelgestelde vragen over de online omgeving