Uurloon berekenen, zo doe je dat

Algemeen • Overige
Wat is het uurloon van jouw medewerker? Het uurloon berekenen wordt steeds relevanter. Sinds 2024 is er ook een wettelijk minimum uurloon. Wat betaal jij? Tips voor een juiste berekening van het loon per uur.

Uurloon berekenen

Het loon van een medewerker wordt vaak uitgedrukt in een vast bedrag per maand (maandloon). In sommige gevallen heb je ook het bedrag per uur (uurloon) nodig.

Wanneer moet je het uurloon berekenen? Bijvoorbeeld bij de bepaling van bedragen op de loonstrook of jaaropgave van een werknemer. Of bij het bepalen van de exacte loondoorbetaling tijdens verlof of ziekte.

De meest zuivere manier om iemand te belonen is op basis van uurloon. Er zullen dan minder snel beloningsverschillen ontstaan.

Zelf het uurloon berekenen

De berekening van het uurloon is een belangrijk onderdeel van je administratie. Hoewel je voor een groot deel gebruik kunt maken van software, is het handig om de basisprincipes zelf te kennen. Misschien hebben je werknemers vragen over hun bruto of netto uurloon. Dan is het fijn dat je dit zelf kunt uitleggen.

Uurloon berekenen per medewerker

Hoe kun je het uurloon berekenen per medewerker? Je moet eerst weten wat de afspraken zijn. De hoogte van het uurloon hangt af van drie factoren:

 1. Wettelijk minimumloon

  Bij de berekening van het uurloon moet je altijd rekening houden met het wettelijk minimumloon. Dat is de basis. Het minimumloon kan ieder halfjaar veranderen. Zorg dat het loon nooit onder dat minimum komt.
 2. Minimumloon in je cao

  Daarnaast moet je misschien voldoen aan een cao voor jouw branche. De kans is groot dat er dan een hoger minimumloon geldt. Controleer goed wat de bepalingen zijn voor loon en uurloon. Misschien zijn er loontabellen per functie. En houd je ook aan de periodieke loonsverhogingen.
 3. Afspraken in het contract

  Verder kun je zelf afspraken maken met je werknemer over het exacte loon. Je mag in de meeste gevallen een hoger uurloon betalen, behalve als je gebonden bent aan cao-afspraken voor een maximumloon per schaal of functie. Je werknemer wil mogelijk ook onderhandelen over een hoger uurloon. De afspraken over het loon leg je vast in de arbeids­overeenkomst.

Wat is het minimumloon voor medewerkers

Hoe hoog is nu het wettelijk minimumloon in Nederland? Bekijk de bedragen per leeftijd in het artikel met 7 vragen en antwoorden voor werkgevers.

Wettelijk minimum uurloon 2024

Tot 2024 werd het wettelijk minimumloon alleen per maand vastgesteld. Daardoor had een werknemer die 40 uur per week werkt een lager minimumuurloon dan iemand die 36 uur per week werkt. Beide worden gezien als een fulltime werkweek. Om dit te veranderen is er sinds 2024 een minimum uurloon. Het wettelijk minimumuurloon wordt op 1 januari 2024 ingevoerd. Vanaf dan is het minimumuurloon voor alle bedrijven in Nederland hetzelfde, ongeacht de lengte van de werkweek.

Minimum uurloon 2024 per leeftijd


Er geldt sinds 2024 een vast minimumuurloon voor alle werknemers van 21 jaar en ouder. Voor werknemers onder de 21 jaar gelden vaste minimumjeugdlonen per uur. 

Minimum uurloon 1 januari 2024


Dit is het minimum uurloon per leeftijd sinds 1 januari 2024:

Leeftijd medewerker: Minimum uurloon:
21 jaar en ouder € 13,27
20 jaar € 10,62
19 jaar € 7,96
18 jaar € 6,64
17 jaar € 5,24
16 jaar € 4,58
15 jaar  € 3,98

De invoering van het minimumuurloon op 1 januari 2024 betekent dat er geen vast minimumloon per dag, week en maand meer voorgeschreven wordt door de wet. Je kunt dan zelf het minimumloon berekenen per maand, afhankelijk van het aantal gewerkte uren. Bijvoorbeeld 36, 38 of 40 uur per week.

Flinke stijging in 2024


Het bruto minimumloon in 2023 was 1.934,40 euro per maand. Dat is omgerekend 12,40 euro per uur bij een 36-urige werkweek. In 2024 betaal je minimaal 13,27 euro per uur. Bekijk het minimumloon 2024 per leeftijd.

Gevolgen invoering minimumuurloon


Door de invoering van het minimumuurloon in 2024 gaat er veel veranderen. De belangrijkste gevolgen op een rij:
 • Loon omhoog bij fulltime werkweek van 36+ uur
  Als jouw bedrijf de lonen bepaalde op basis van het minimumloon en een werkweek van meer dan 36 uur, dan leidt de invoering van het wettelijk minimumuurloon tot een extra loonsverhoging. Dat komt doordat de hoogte van het uurloon altijd werd afgeleid van een minimummaandloon bij een voltijds dienstverband van 36 uur. Zowel fulltimers als parttimers (waarbij het loon werd afgeleid van een werkweek van meer dan 36 uur) krijgen daardoor meer loon in 2024.
 • Wijzigingen in cao
  De salarisschalen in een cao moeten opnieuw worden berekend op basis van het minimumuurloon, omdat er na de invoering van het minimumuurloon geen vaste maand, week en dagbedragen meer bestaan.
 • Contracten en loonadministratie aanpassen
  Ook de afspraken in contracten moeten soms aangepast worden. Je mag nog altijd een vaste beloning per maand afspreken, als er ook sprake is van een vast overeengekomen arbeidsduur per week. Maar die vaste beloning mag omgerekend niet onder het wettelijk minimumuurloon komen. Pas ook je loonadministratie aan naar de berekening volgens het nieuwe wettelijke minimumuurloon.

Bekijk meer vragen en antwoorden over het minimumuurloon.

4 tips voor berekening uurloon

Een correcte berekening van het uurloon is heel belangrijk. Daarmee geef je medewerkers de zekerheid van een juiste beloning. Door dit serieus te nemen laat je zien dat je voldoet aan de eisen van goed werkgeverschap.

Je voorkomt ook vervelende fouten en arbeidsconflicten. Daarmee kun je werknemers langer behouden en motiveren. Dat is cruciaal voor ondernemers die de ambitie hebben om te groeien met personeel.

Hoe zorg je voor een goed loonbeleid? Een paar aandachtspunten voor werkgevers:

 1. Werk met vaste salarisschalen

  Voorkom een chaos aan loonafspraken. Werk met vaste salarisschalen. Bepaal per functie welk loon passend is in combinatie met leeftijd of jaren aan ervaring.
  Daarmee krijgen jij en je medewerkers duidelijkheid. Je hoeft dan ook niet iedere keer te onderhandelen en zorgt voor een eerlijke beloning. Hoe werkt het precies? Ontdek hoe je in 5 stappen salarisschalen invoert.
 2. Compenseer met arbeidsvoorwaarden

  Je hoeft niet altijd een hoog uurloon te betalen. Maak gebruik van aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. Dat zijn alle afspraken die je maakt met je nieuwe medewerker naast het loon en de werktijden.
  Je kunt bijvoorbeeld afspraken maken over een bedrijfsauto, telefoon van de zaak, opleidingen, cadeaus, ontspanning op het werk, thuiswerken, verzekeringen, pensioen en een dertiende maand. Bekijk per medewerker waar de voorkeur naar uitgaat en wat je kunt bieden.
 3. Geef uurloon op basis van prestatie

  Je kunt het uurloon ook koppelen aan de prestaties van je werknemer. Denk aan prestatiebeloningen zoals een bonus, provisie of winstdeling. Daarmee verbind je slim het bedrijfsresultaat aan het loon van je werknemer en loop je minder financieel risico als het iets minder gaat. Zorg wel voor heldere afspraken en een goede doorberekening bij het behalen van een prestatie.
 4. Houd rekening met extra kosten

  Focus je niet alleen op het uurloon, maar bereken ook de andere kosten van personeel. Per medewerker betaal je bovenop het afgesproken brutoloon ongeveer 20 tot 35 procent aan extra kosten. Denk aan vakantiegeld, premies en facilitaire kosten.
  Maak een totaaloverzicht van alle directe en indirecte personeels­kosten en bereken hoeveel jij precies kwijt bent. Dit kun je doen aan de hand van het gratis whitepaper Wat zijn de kosten van personeel? Als je alle kosten in beeld hebt, kun je goed bepalen welk uurloon mogelijk is.

Lees meer over de berekening van bruto en netto loon voor je medewerkers, inclusief een voorbeeld en online rekentools.

Software uurloon berekenen

Je kunt ervoor kiezen zelf de uurlonen te berekenen van je personeel. Als je niet veel medewerker hebt en je nauwkeurig kunt werken met cijfers, is dit goed te doen. Je kunt daarbij gebruikmaken van online salarissoftware of een boekhoudprogramma.

Kijk of je urenregistratie gekoppeld kan worden aan je salarisadministratie. Dan kun je eenvoudig het totale salaris berekenen per maand.

Je kunt natuurlijk ook een werknemer vragen de salarisadministratie te doen of een boekhouder aannemen om dit te doen. Zorg in ieder geval dat je loonadministratie voldoet aan de regels van de Belastingdienst. Wat zijn de eisen? Gebruik het Stappenplan loonadministratie inrichten.

Salarisberekening uitbesteden


Je zou ook je volledige salarisadministratie kunnen uitbesteden aan een gespecialiseerd administratiekantoor. Dit is vooral interessant als je een bedrijf hebt met 10 tot 50 werknemers. Het is dan te groot om het zelf te doen, maar misschien nog te klein om een boekouder (fulltime) in dienst te nemen.

Online uurloon berekenen


Voor een snelle berekening kun je ook online rekentools gebruiken, zoals die op berekenen.nl of salaris-informatie.nl.

Vragen en antwoorden over uurloon