Autoverzekering

Waarom de Autoverzekering?

U bent als automobilist verplicht om u te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA). De Autoverzekering van De Goudse biedt u belangrijke zekerheid. U kunt zich daarmee ook verzekeren voor schade aan uw eigen auto, waarbij u kunt kiezen voor beperkte of volledige dekking.

Standaard is bij volledige dekking bijvoorbeeld meeverzekerd:

 • Accessoires tot € 1.250,-.
 • Beeld- en geluidsapparatuur tot € 500,-.
 • Vervangend vervoer als u uw auto laat herstellen door een Schadegarantbedrijf.

Belangrijkste voordelen

 • particulier-vinkje
  Gunstige premie voor tweede gezinsauto of motor
 • particulier-vinkje
  Diverse aanvullende verzekeringen
 • particulier-vinkje
  Geen eigen risico bij herstel door Schadegarant

Wat is de Autoverzekering?

Met de Autoverzekering bent u verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid (WA). U kunt ook de auto zelf verzekeren; dat heet cascodekking. De verzekering is geldig in de landen die staan op de Internationale Motorrijtuigverzekeringskaart ('groene kaart') en niet zijn doorgehaald.

U kunt kiezen uit drie dekkingsvarianten. Zie hiernaast onder ‘Wat is verzekerd?
Wat is verzekerd?

Wat is verzekerd?

U kunt kiezen uit drie dekkingsvarianten

Variant Dekking
Wettelijke aansprakelijkheid (WA)
 • schade toegebracht aan anderen
WA + Beperkte Cascodekking
 • schade toegebracht aan anderen
 • schade door diefstal, brand, storm, botsing met wild
 • ruitschade
WA + Volledige Cascodekking 
 • schade toegebracht aan anderen
 • schade door diefstal, brand, storm, botsing met wild
 • schade waaraan u zelf schuld heeft
 • hulpverlening na pech onderweg in het buitenland
 • nieuwwaarderegeling van 3 jaar voor nieuwe auto’s
 • aanschafwaarderegeling van 3 jaar voor occasions 

Nieuwwaarderegeling

De nieuwwaarderegeling geldt voor de eerste eigenaar van een nieuwe personenauto met een catalogusprijs van maximaal € 70.000,- (incl. btw). Hiermee wordt gedurende de eerste 3 jaar 100% van de nieuwwaarde uitgekeerd als de auto total loss raakt of gestolen wordt.

Aanschafwaarderegeling

Is uw auto op het moment van aankoop niet ouder dan 12 jaar? Dan krijgt u de eerste drie jaar na de aankoop de aanschafwaarde volledig vergoed als de auto total loss raakt of gestolen wordt. Voorwaarde is wel dat u de originele aankoopnota van een BOVAG-bedrijf of merkdealer overhandigt.

Eigen risico

Bij de WA-dekking heeft u geen eigen risico. Het eigen risico bij een volledig cascoschade is € 0,- mits de reparatie wordt uitgevoerd door een geselecteerd herstelbedrijf. Bij ruitvervanging door een geselecteerd herstelbedrijf wordt het eigen risico € 75,- tenzij er met u een ander eigen risico is afgesproken. Bij schadeherstel, ruitreparatie en ruitvervanging dat niet plaatsvindt door een geselecteerd herstelbedrijf is een eigen risico van € 500,- van toepassing(of hoger als dit met u is afgesproken). U kunt bij de Volledige Cascodekking ook kiezen voor een eigen risico van € 250,-, € 500,-, € 750,- of € 1.000,-, zodat u minder premie betaalt.

Tweede voertuigregeling

Als u binnen uw Privé Pakket Online een tweede gezinsauto of motor verzekert, kan die worden ingeschaald op basis van het aantal schadevrije jaren van de eerste gezinsauto/motor als de:

 • personenauto/motor alleen voor particuliere doeleinden wordt gebruikt;
 • kentekens van de voertuigen op naam staan van de verzekeringnemer of levenspartner en de voertuigen door hen worden gebruikt;
 • partners op hetzelfde adres wonen;
 • de regelmatige bestuurders de afgelopen 2 jaar geen schade hebben gehad waaraan zij zelf schuldig waren;
 • de voertuigen geen onderdeel uitmaken van een wagenpark dat bij De Goudse is verzekerd;
 • geen van de auto’s een oldtimer is;
 • het tweede gezinsvoertuig maximaal wordt ingeschaald op trede 19.
Wat zijn de aanvullende dekkingen?

Wat zijn de aanvullende dekkingen?

Voor de Autoverzekering kunt u kiezen uit de volgende aanvullende dekkingen.

Bonusbeschermer

Hiermee kunt u jaarlijks één schade claimen waaraan u zelf schuld heeft, zonder dat u uw no-claimkorting verliest. Het aantal opgebouwde schadevrije jaren wordt wel verminderd. Het verzekeringsjaar erop blijft u op dezelfde kortingstrede staan.

Ongevallen Inzittendenverzekering

Het wordt steeds drukker op de Nederlandse wegen. De kans op een aanrijding neemt hierdoor toe. Bij blikschade, hoe vervelend ook, zijn de gevolgen nog wel te overzien. Anders ligt het als een ongeval leidt tot blijvende invaliditeit of overlijden. De Ongevallen Inzittendenverzekering is dan een uitstekende oplossing. Die keert een bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een gedekt ongeval. De verzekering is er voor zowel automobilisten als motorrijders. De inzittenden - inclusief de bestuurder - zijn verzekerd tijdens:
 • verblijf in de auto (of op de motor);
 • in of uit de auto stappen (of van de motor);
 • het verrichten van of behulpzaam zijn bij noodreparaties aan de auto of motor onderweg na te zijn uitgestapt;
 • schoonmaken van ruiten;
 • verblijf bij een tankstation;
 • wisselen van banden.

Verkeersschadeverzekering

De Verkeersschadeverzekering geeft dekking voor schade. Onder schade wordt verstaan: zaakschade (kleding, brillen), inkomstenderving, huishoudelijke hulp, vervoerskosten, smartengeld, medische kosten en overlijdenskosten. De verzekering keert uit ongeacht de schuldvraag.
 • De dekking geldt in de eerste plaats voor alle inzittenden van de auto. Met auto bedoelen wij hier uitsluitend de auto die op het polisblad staat. De inzittenden van de auto hebben dekking als er sprake is van een ongeluk of verkeersongeval. Een verkeersongeval is een botsing, aan- of overrijding. Een ongeluk kan nog ruimer zijn.
 • De verzekerden die onder de dekking voor het gezin vallen hebben een extra dekking. Zij hebben niet alleen de hierboven omschreven dekking voor inzittenden van de op het polisblad vermelde auto. Ook hebben zij dekking bij een verkeersongeval als zij geen inzittende zijn. Dus bijvoorbeeld als zij als voetganger of fietser worden aangereden.
 • Is een verzekerde die onder de dekking voor gezin valt wel inzittende van een ander motorrijtuig dan de auto op het polisblad. Dat kan een bus, trein, tram, trolleybus of metro zijn, dan heeft die verzekerde dekking bij ongelukken én verkeersongevallen.

Rechtsbijstandverzekering Motorrijtuigen

Met deze verzekering dekt u de kosten voor juridische ondersteuning door het onafhankelijke SRK Rechtsbijstand bij:
 • het verhalen van schade aan de auto;
 • geschillen die ontstaan bij de koop, verkoop of onderhoud van de auto bij een merkdealer of een autobedrijf dat is aangesloten bij de BOVAG;
 • het verhalen van personenschade en/of overige zaakschade die ontstaat tijdens deelname aan het verkeer.

Accessoirepakket

Met het Accessoirepakket verzekert u accessoires die na de aankoop op de auto zijn aangebracht, zoals een trekhaak, velgen of een beveiligingssysteem. Deze dekking volgt de dekking van de auto. Als u de auto Beperkt Casco heeft verzekerd, zijn de accessoires dus ook Beperkt Casco verzekerd. Als u de auto alleen WA verzekert, is een Accessoiredekking niet mogelijk.
Let op! De opties waarmee de auto door de fabriek is afgeleverd, zijn al meeverzekerd als u een cascodekking heeft. Standaard tot € 1.250,- op een Volledig Cascoverzekering en tot € 500,- op een Beperkt Cascoverzekering. Daar hoeft u geen Accessoirepakket voor af te sluiten.

Aanhangwagenverzekering

Met de Aanhangwagenverzekering bent u verzekerd voor bijna elke mogelijke schade aan uw aanhangwagen. Van een aanrijding tot brand en van storm tot diefstal.

Accessoires die in of aan de aanhangwagen zijn gemonteerd, zoals zeilen, velgen, betimmering en een beveiligingssysteem, zijn tot € 500,- meeverzekerd.
Wat is niet verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

De Autoverzekering biedt ruime dekking. Maar wij vergoeden niet alles.
Dit geldt bijvoorbeeld voor schade:

 • door molest (oorlog, opstanden), atoomkernreacties en opzet;
 • die ontstaat als de bestuurder geen geldig rijbewijs heeft;
 • die is veroorzaakt door rijden onder invloed (deze uitsluiting geldt niet voor de wettelijke aansprakelijkheid);
 • die ontstaat als de auto wordt verhuurd of bij deelname aan wedstrijden.

Wilt u precies weten wat wel en niet verzekerd is? Lees dan de polisvoorwaarden.

Eigen risico
Bij de WA-verzekering heeft u geen eigen risico.

Voor ruitschade geldt het volgende:

 • Bij vervanging van een ruit door een geselecteerd autoruitherstelbedrijf is het eigen risico € 75,-. Kijk bij de geselecteerde glasherstellers of aangesloten dealerbedrijven.
 • Bij reparatie door een geselecteerd autoruitherstelbedrijf is het eigen risico € 0,-.
 • Bij reparatie of vervanging door een niet-geselecteerd herstelbedrijf is het eigen risico
  € 500,-.

Voor overige schade geldt het volgende:

 • Bij reparatie door een geselecteerd herstelbedrijf is het eigen risico € 0,-. Het eigen risico is € 500,- bij reparatie door een niet-geselecteerd herstelbedrijf.
 • Het eigen risico is € 500,- in alle andere gevallen wanneer u niet tot reparatie overgaat.

U kunt ook kiezen voor een hoger eigen risico. Het voordeel daarvan is dat u minder premie betaalt. Welke keuze voor u beter is, hangt af van uw situatie.

Heeft u schade die onder meerdere verzekeringen valt? Dan brengt De Goudse alleen het hoogste eigen risico in rekening. Andere verzekeraars berekenen het eigen risico vaak per gebeurtenis en per verzekering, waardoor u twee keer het eigen risico betaalt.

Wat kost het?

Wat kost het?

Wij bieden u een uitstekende verzekering tegen een prima premie. U profiteert van een extra scherpe premie als u meerdere verzekeringen combineert in het Privé Pakket Online; de korting kan oplopen tot 10%. Uw adviseur maakt graag een offerte voor u.

De premie is onder andere afhankelijk van het merk, de (dag)waarde en het gewicht van de auto, het aantal schadevrije jaren, de regio, het segment van de auto (bijvoorbeeld MPV, SUV), het vermogen van de motor en de brandstofsoort(en). De leeftijd van de bestuurder is eveneens een premiebepalende factor en de indeling is als volgt:

Leeftijdsgroepen
17 t/m 24, 25 t/m 34, 35 t/m 44, 45 t/m 54, 55 t/m 64, 65 t/m 74 en vanaf 75.

Wat zijn de voorwaarden?

Wat zijn de voorwaarden?

Hieronder vindt u onze meest actuele voorwaarden. Bent u al verzekerd bij De Goudse? Dan kan voor u een andere versie van deze voorwaarden gelden. Het juiste versienummer staat op uw polisblad. Als u een eerdere versie nodig heeft, levert uw onafhankelijke adviseur die graag.

Algemene Voorwaarden Privé Pakket Online
Aanvullende Voorwaarden Personenauto

Veelgestelde vragen

Welke dekking kan ik het beste kiezen: alleen WA of ook Beperkt of Volledig Casco?
Voor een oudere auto is WA meestal de juiste keuze. Bij een wat minder oude auto kunt u kiezen voor Beperkt Casco. En als uw auto een grote waarde vertegenwoordigt, bijvoorbeeld omdat die nog ‘jong’ is, is Volledig Casco een verstandige keuze. Uw adviseur helpt u graag om uw keuze te maken.
Hoe zit het met accessoires?
De opties waarmee uw auto door de fabriek is afgeleverd, zijn automatisch meeverzekerd op de (Beperkt of Volledig) cascodekking. Daarvoor hoeft u dus geen aanvullende dekking te nemen. Voor accessoires die later zijn aangebracht, kunt u het Accessoirespakket kiezen. Maar dat is niet altijd nodig. Want bij de Volledig cascodekking heeft u standaard al dekking voor accessoires tot € 1.250,-. En bij de Beperkt cascodekking is dit € 500,-.
Hoe werkt de bonus/malusladder?
Voor de volgende onderdelen van uw personenautoverzekering is de premie afhankelijk van het aantal jaren dat u schadevrij heeft gereden:
 • Wettelijke Aansprakelijkheid
 • Beperkt casco
 • Volledig casco

Afhankelijk van het aantal schadevrije jaren krijgt u korting of betaalt u een toeslag.

Hoe wordt uw korting of toeslag berekend?
Wij gebruiken de volgende regels.
 • Bij de start van uw verzekering stapt u in op een bepaalde trede. Deze trede bepaalt de hoogte van uw korting (maximaal 80%) of toeslag (maximaal 25%).
 • U stapt in op trede 6, vermeerderd met het aantal schadevrije jaren dat u heeft in de centrale database van alle verzekeraars. Als u bijvoorbeeld 3 schadevrije jaren heeft, stapt u in op trede 9.
 • Na afloop van elk verzekeringsjaar waarin u geen schade heeft, klimt u een trede. Op uw polisblad ziet u op welke datum een verzekeringsjaar voor u ingaat.
 • Hebben wij schade aan u vergoed die wij niet hebben kunnen verhalen op een ander? Dan leest u in de tabel naar welke trede u gaat. Dit is afhankelijk van het aantal schadegevallen in een verzekeringsjaar.
 • U kunt uw schade ook voor eigen rekening nemen. Dat mag u doen tot 12 maanden nadat wij u hebben geïnformeerd over de schadeafwikkeling. Als uw trede door ons was aangepast, herstellen wij die.
 • Heeft u gekozen voor een Bonusbeschermer? Dan heeft de eerste schade in een jaar geen invloed op uw premie. Hierover leest u meer in artikel 2.2.5 van de Aanvullende Voorwaarden Personenauto.
 • Als u uw verzekering bij ons opzegt, kunt u uw schadevrije jaren meenemen naar een andere verzekeraar.

Indexering
Wij passen ieder jaar uw premie aan. Dit doen wij op basis van uw trede en van de wijziging van de consumentenprijsindex voor alle huishoudens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Uw auto total loss… en nu?

U heeft een aanrijding gehad waarbij uw auto schade heeft opgelopen. Het kan zelfs zijn dat uw auto total loss wordt verklaard. Hieronder leest u hoe het dan verder gaat met uw uitkering en vervangend vervoer.

Expert
Wij schakelen een expert in die vaststelt of uw auto total loss is. Dat is het geval als het technisch niet meer verantwoord is om de auto te repareren. Of als de reparatiekosten hoger zijn dan de dagwaarde die de auto had voordat het ongeval plaatsvond. De dagwaarde wordt bepaald door de expert. 

Schadeuitkering bij total loss
Als uw auto total loss wordt verklaard en u recht heeft op een uitkering bedraagt die in principe de dagwaarde. In sommige gevallen, mede afhankelijk van de leeftijd van uw auto, heeft u recht op een hogere uitkering, bijvoorbeeld de oorspronkelijke aanschafwaarde of de nieuwwaarde. In de polisvoorwaarden staat wanneer u recht heeft op een hogere uitkering. 

Welk bedrag ontvangt u van wie?
De expert stelt naast de dagwaarde ook de restwaarde van de auto vast (de opbrengst van de beschadigde auto). Dit doet hij door bij een aantal gecertificeerde opkopers een bod op te vragen, dat binnen vijf dagen moet zijn uitgebracht. De hoogstbiedende krijgt de auto.

 • U ontvangt van ons de dagwaarde min de restwaarde, na aftrek van uw eventuele eigen risico.
 • De restwaarde ontvangt u rechtstreeks van de opkoper.

LET OP: het bod van een opkoper is maar beperkte tijd geldig en u ontvangt alleen een uitkering als u de eigendom van uw auto overdraagt. Het overdragen van de eigendom (inleveren autosleutels en autopapieren) verloopt via de opkoper van de beschadigde auto.

Vervangende auto
Gedurende de tijd dat u niet beschikt over een auto ontvangt u van ons € 15,- per dag, voor maximaal 15 dagen. U kunt deze uitkering gebruiken om een andere auto te huren maar u bent dit niet verplicht. Als u een vergelijkbare auto huurt en een andere partij aansprakelijk is voor uw schade, verhalen wij het grootste deel van de eventuele huurkosten voor u op de andere partij.