Uitgestelde Beleggingslijfrente

De Goudse Uitgestelde Beleggingslijfrente is een moderne, voordelige, transparante en flexibele beleggingsverzekering. Deze verzekering wordt (ook) gebruikt als voortzetting van bestaande beleggingsverzekeringen van andere aanbieders.

Belangrijkste voordelen

 • Flexibele periodieke en eenmalige premiestortingen
 • Beleggingen op basis van risicoprofielen, samengesteld in samenwerking met fondsbeheer Blackrock/iShares
 • Lage kosten in de verzekering

Wat is de Uitgestelde Beleggingslijfrente?

Met de Uitgestelde Beleggingslijfrente kunt u, naast hetgeen door de overheid (AOW) en uw werkgever (Pensioen) is geregeld, zelf vermogen opbouwen voor uw oudedagsvoorziening. Als u fiscaal gezien de beschikking heeft over jaarruimte of reserveringsruimte, kunt u deze onderbrengen in deze lijfrente. Zo kunt u eenvoudig een aanvulling op uw inkomen voor later opbouwen. U profiteert daarbij van belastingvrije vermogensopbouw in Box I, terwijl u de lijfrentepremies (onder voorwaarden) mag aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Te zijner tijd wordt er belasting geheven over de uitkeringen die u ontvangt.
Voor wie is het?

Voor wie is het?

Wanneer is dit product mogelijk geschikt voor u?

Wanneer is dit product (mogelijk) niet geschikt voor u?

U bent tussen de 18 en 70 jaar oud, woont in Nederland en bent in Nederland belastingplichtig. U voldoet niet aan de voorwaarden zoals vermeld in de linkerkolom.
Als u nieuw lijfrentekapitaal wilt opbouwen of een bestaand lijfrentevermogen verder wilt opbouwen. U wilt geen nieuw lijfrentekapitaal opbouwen en geen bestaand lijfrentevermogen bij een andere verzekeraar overhevelen naar De Goudse om hier verder vermogen op te bouwen.
Een financieel adviseur helpt u bij de keuze voor dit product en betrekt in zijn advies ook andere opties (zoals een garantielijfrente of een bancaire lijfrente). U wilt geen financieel advies (‘execution only’).
U zoekt een alternatief voor een lage of zelfs negatieve rentevergoeding. Of voor een gegarandeerd rendement dat gebaseerd is op een lage of negatieve rentevergoeding. U bent op zoek naar een gegarandeerd rendement en wenst geen enkele onzekerheid over het minimaal te bereiken eindkapitaal.
U heeft voldoende pensioen en vermogen opgebouwd om te voorzien in de kosten van uw levensonderhoud en komt niet in de problemen als het rendement op uw lijfrenteverzekering lager is dan verwacht. U heeft niet voldoende pensioen en vermogen opgebouwd om te voorzien in de kosten van uw levensonderhoud en komt in de problemen als het rendement op uw lijfrenteverzekering lager is dan verwacht.
U laat zich periodiek adviseren over uw beleggingen en past het risicoprofiel aan als uw persoonlijke of financiële situatie hiertoe aanleiding geeft. U wilt geen periodiek beleggingsadvies, of wijkt af van het advies van uw financieel adviseur (en het risicoprofiel is daardoor niet meer passend).
U heeft op de ingangsdatum een beleggingshorizon van 5 jaar of meer. U hebt op de ingangsdatum een korte beleggingshorizon (tot 5 jaar).
U wordt niet nerveus van een beleggingsproduct. U accepteert het risico dat het lijfrentekapitaal op de einddatum ook lager uit kan vallen dan waar vooraf op was gehoopt. U wordt nerveus van een beleggingsproduct.
U heeft geen duurzaamheidsvoorkeuren voor de fondsen waarin wordt belegd.
Of u wenst wel groene beleggingen en accepteert dat deze ‘lichtgroen’ van aard zijn (artikel 8). Dit betekent dat het beleggingsproduct ecologische en/of sociale kenmerken promoot en de bedrijven waarin belegd wordt over goed bestuur beschikken.
U heeft uitgesproken duurzaamheidsvoorkeuren en wenst alleen in ‘donkergroene’ fondsen te beleggen (de meest duurzame mogelijkheid, artikel 9).
Wat kost het?

Wat kost het?

 • Eenmalige kosten: € 50,- bij aanvang van de verzekering
 • 0,55% per jaar over de waarde van de beleggingen (per maand wordt 1/12e verrekend over de actuele waarde).
 • Kosten van de beleggingen door de fondsbeheerder leest u vooraf in de offerte. Deze verschillen per fonds. Per april 2023 variëren de kosten van 0,12% tot 0,20%. De Goudse heeft geen invloed op de hoogte van deze kosten. De kosten die de fondsbeheerder rekent zijn al verrekend in de koers van de fondsen.
 • Geen kosten bij of voor:
  - aan- of verkoop van beleggingen;
  - herverdeling van beleggingen door wijziging van het risicoprofiel;
  - goede prestaties van de beleggingsfondsen;
  - bewaarloon;
  - beëindiging van de verzekering.
Wat zijn de kenmerken?

Wat zijn de kenmerken?

De Uitgestelde Beleggingslijfrente biedt een aantal in het oog springende kenmerken.

 • Uw waarde-opbouw is afhankelijk van het rendement van uw beleggingen.
 • U koopt een lijfrente aan op de einddatum tegen de dan geldende (garantie-)marktrente of in beleggingen.
 • Onafhankelijk advies.
 • Periodieke en eenmalige premiestortingen mogelijk.
 • Vanaf € 100,- premie per maand of € 3.000,- koopsom. Voor premiebetaling geeft u een SEPA-machtiging af.
 • Overzichtelijke risicoprofielen.
 • Samenstelling van de fondsen en de fondsverdeling afgestemd met gerenommeerde fondsbeheerder Blackrock/ iShares.
 • Lage fondskosten door het gebruik van indextrackers.
 • Lage kosten in de verzekering.
 • Keuze in de uitkering bij overlijden voor de einddatum:
  Geen uitkering
  Uitkering van 70% of 90% van de poliswaarde.
 • Maandelijks bonusbijschrijvingen voor het overlijdensrisico: bij 0% overlijdensuitkering de hoogste bijschrijving, bij 90% de laagste.
 • Via internet inzicht in de dagelijkse ontwikkeling van uw verzekering.
 • Jaarlijks een schriftelijk overzicht van de waarde van uw verzekering.
Wat zijn de voorwaarden?