Direct Ingaande Lijfrente

Krijgt u een uitkering vanuit uw lijfrenteverzekering? Of heeft u eigen middelen? Dan kunt u met dit geld een verzekering aankopen die een vast bedrag per een door u gekozen periode aan u uitkeert. Tijdelijk of levenslang. De Goudse biedt u hiervoor een uitstekende oplossing met de Direct Ingaande Lijfrente. U heeft de zekerheid van gegarandeerde uitkeringen. U weet dus precies welke bedragen u krijgt.

Belangrijkste voordelen

  • Gegarandeerde uitkeringen
  • Mogelijkheid voor contraverzekering
  • Te sluiten op één of twee levens

Wat is de Direct Ingaande Lijfrente?

Met de Direct Ingaande Lijfrente stort u eenmalig een bedrag in een verzekering. Dit kan een kapitaal zijn dat tot uitkering komt vanuit een vorige (lijfrente)verzekering, maar bijvoorbeeld ook spaargeld. Met dit kapitaal koopt u periodieke uitkeringen. Zo heeft u een aanvulling op uw inkomen of pensioen of kunt u eerder stoppen met werken. 
U kunt de uitkeringen helemaal afstemmen op uw persoonlijke situatie. U bepaalt zelf, in overleg met uw adviseur:
  • de hoogte van de eenmalige inleg;
  • of u de uitkeringen ontvangt per maand, kwartaal, halfjaar of jaar;
  • de looptijd van de uitkeringen: tijdelijk of levenslang;
  • of uw partner uitkeringen moet blijven ontvangen als u overlijdt;
  • of u er een Contraverzekering bij afsluit.
Wat is verzekerd?

Wat is verzekerd?

De Direct Ingaande Lijfrente keert periodiek een vast, gegarandeerd bedrag uit aan de begunstigde(n). Deze uitkeringen lopen door zolang de verzekerde in leven is of tot een eerder afgesproken datum. Zijn er meerdere verzekerden? Dan wordt er uitgekeerd zolang minstens één van hen nog in leven is. U bepaalt zelf wie de begunstigde(n) en wie de verzekerde(n) is of zijn. Soms zijn er wel enkele beperkingen vanwege fiscale regels; uw adviseur kan u hier meer over vertellen.
Wat is niet verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

De Direct Ingaande Lijfrente zorgt gedurende een bepaalde periode voor gegarandeerde uitkeringen. Maar die stoppen bij het overlijden van de langstlevende verzekerde(n). Als dat kort na de ingangsdatum gebeurt, is er nog niet veel uitgekeerd. Het bedrag van de ontvangen uitkeringen kan dan (veel) minder zijn dan het bedrag dat u heeft betaald voor de Direct Ingaande Lijfrente. U kunt dit risico wegnemen met de Contraverzekering.
Wat kost het?

Wat kost het?

U betaalt de premie in één keer, voordat de uitkeringen ingaan. Wij gebruiken de premie voor uw uitkeringen en voor de kosten. Het gaat om de eerste kosten; dit zijn kosten die wij maken om de verzekering te bedenken, te ontwikkelen en bij de start te administreren. En om de doorlopende kosten; dit zijn de kosten die wij maken tijdens de looptijd. Beide soorten kosten worden in één keer voor de hele looptijd verrekend met de premie.

De kosten

soort kosten bedrag
eerste kosten € 275,-
doorlopende kosten per jaar € 18,-
doorlopende kosten per uitkering € 1,-

De hoogte van de uitkeringen wordt bepaald door de leeftijd van de verzekerde(n), de hoogte van de eenmalige premie, de rentestand, de looptijd en de keuze om de verzekering op één of twee levens af te sluiten. Uw adviseur kan u helpen bij het maken van de keuzes die het best bij u passen.
Wat zijn de voorwaarden?

Wat zijn de voorwaarden?

Heeft u al een Direct Ingaande Lijfrente afgesloten bij De Goudse? Dan kan voor die verzekering een andere versie van deze voorwaarden gelden. Het juiste versienummer staat op uw polisblad. Heeft u een eerdere versie nodig? Neem dan contact op met uw adviseur voor de juiste voorwaarden. U kunt de voorwaarden ook bij ons opvragen.