Contraverzekering

Als de Direct Ingaande Lijfrente wordt gecombineerd met een Contraverzekering biedt dit extra zekerheid. Die verzekering voorkomt vermogensverlies voor uw nabestaanden als u overlijdt voor de einddatum van uw Direct Ingaande Lijfrente.

Belangrijkste voordelen

  • Financiële zekerheid
  • Eenmalige uitkering voor de nabestaanden
  • Belastingvrije uitkering mogelijk

Wat is de Contraverzekering?

De Direct Ingaande Lijfrente zorgt gedurende een bepaalde periode voor uitkeringen. Dat kan heel lang zijn. Maar ze stoppen bij het overlijden van de verzekerde(n). Als dit vrij snel na de ingangsdatum gebeurt, heeft de Direct Ingaande Lijfrente minder uitgekeerd dan er is ingelegd. Uw nabestaanden kunnen dit vermogensverlies voorkomen door de Contraverzekering af te sluiten. Die zorgt voor een eenmalige uitkering bij overlijden van de verzekerde(n) voor de einddatum. Deze verzekering kan bijvoorbeeld worden afgesloten door uw kinderen.


Wat is verzekerd?

Wat is verzekerd?

De Contraverzekering zorgt voor een eenmalige uitkering bij overlijden voor de einddatum van de verzekerde(n) van de Direct Ingaande Lijfrente. Het verzekerde kapitaal daalt ieder jaar met een vast bedrag. De eenmalige uitkering wordt uitbetaald aan de verzekeringnemer(s).

Over die uitkering hoeft geen erfbelasting te worden betaald als uw kinderen of erfgenamen de Contraverzekering zelf afsluiten. Als uw partner de verzekering afsluit en er sprake is van gemeenschap van goederen is de helft van de uitkering belast.

Voordat de verzekering ingaat, vragen wij de verzekerde(n) om een vragenlijst over de gezondheid in te vullen. Op basis hiervan beslissen wij of de verzekering kan worden afgesloten.

Wat is niet verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

De Contraverzekering biedt de nabestaanden zekerheid bij overlijden van de verzekerde(n) voor de einddatum. Maar niet alles is gedekt. Wij keren niet uit als:
  • de verzekerde zelf een einde aan zijn leven maakt (of overlijdt als gevolg van een poging daartoe) binnen twee jaar na de ingangsdatum. Bij euthanasie keren wij wel uit maar alleen als alle regels zijn gevolgd van de wet en de rechtspraak;
  • de verzekerde overlijdt tijdens of als gevolg van oorlogs- of gevechtshandelingen in niet-Nederlandse militaire of gewapende dienst;
  • een begunstigde (dat is een persoon die de uitkering ontvangt) een rol heeft gespeeld bij het overlijden van de verzekerde en die begunstigde daarvoor is veroordeeld. Dan heeft die begunstigde geen recht op de uitkering.
Wat kost het?

Wat kost het?

De eenmalige premie van de Contraverzekering wordt voor de aanvang van die verzekering betaald door degene die de verzekering afsluit. Meest zijn dit de kinderen. Wij gebruiken de premie voor de (eventuele) uitkering van de verzekering en de kosten. De kosten worden in één keer voor de hele looptijd verrekend met de eenmalige premie. Er hoeft na betaling van de eenmalige premie dus niets meer betaald te worden.
Wat zijn de voorwaarden?

Wat zijn de voorwaarden?

Hieronder vindt u onze meest actuele voorwaarden. Heeft u al een Contraverzekering afgesloten bij De Goudse? Dan kan voor die verzekering een andere versie van deze voorwaarden gelden. Het juiste versienummer staat op uw polisblad. Heeft u een eerdere versie nodig? Neem dan contact op met uw adviseur voor de juiste voorwaarden. U kunt de voorwaarden ook bij ons opvragen.

Voorwaarden Contraverzekering
Voorwaarden Direct Ingaande Lijfrente