Direct Ingaand Pensioen

Waarom het Direct Ingaand Pensioen?

Komt er een kapitaal beschikbaar vanuit uw pensioenverzekering van De Goudse? Dan moet u hiermee een uitkering aankopen. De hoofdregel is dat u een levenslange uitkering aankoopt voor u en/of uw partner samen. De Goudse biedt hiervoor een uitstekende oplossing met het Direct Ingaand Pensioen. U ontvangt hiermee op vaste tijdstippen een gegarandeerde uitkering zolang u leeft. Komt u te overlijden en heeft u een partner? Dan gaat de uitkering over op uw partner.

Let op! Ons Direct Ingaand Pensioen kan alleen afgesloten worden als uw relatie het kapitaal geheel of gedeeltelijk bij De Goudse heeft opgebouwd.

Belangrijkste voordelen

 • particulier-vinkje
  Gegarandeerde uitkering
 • particulier-vinkje
  U loopt geen risico
 • particulier-vinkje
  Hoog/laag-uitkering mogelijk

Wat is het Direct Ingaand Pensioen?

Het Direct Ingaand Pensioen is bedoeld voor mensen die een kapitaal tot hun beschikking krijgen dat ze hebben opgebouwd met een pensioenverzekering bij De Goudse. Met dit kapitaal moet een periodieke uitkering worden gekocht. Het Direct Ingaand Pensioen biedt hiervoor gunstige mogelijkheden. Om uw pensioen af te stemmen op uw persoonlijke situatie, biedt De Goudse u keuzemogelijkheden. Rekening houdend met de eisen van de wet, bepaalt u in overleg met uw adviseur of:
 • uw partner uitkeringen moet blijven ontvangen als u zou overlijden;
 • u gelijkblijvende uitkeringen ontvangt of in de eerste jaren een hogere uitkering en daarna een lagere (hoog/laag-uitkering);
 • u de uitkeringen ontvangt per maand, kwartaal, halfjaar of jaar.
Wat is verzekerd?

Wat is verzekerd?

Het Direct Ingaand Pensioen is een levensverzekering die periodiek een bedrag uitkeert aan de begunstigde(n). Deze uitkeringen lopen door zolang de verzekerde in leven is. Zijn er meerdere verzekerden? Dan wordt er uitgekeerd zolang minstens één van hen nog in leven is. Voor het Direct Ingaand Pensioen gelden wel enkele beperkingen vanwege fiscale regels; uw adviseur kan u hier meer over vertellen.
Wat kost het?

Wat kost het?

U betaalt de premie in één keer, voordat de uitkeringen ingaan. Wij gebruiken de premie voor uw uitkeringen en voor de kosten. Het gaat om de eerste kosten; dit zijn kosten die wij maken om de verzekering te bedenken, te ontwikkelen en bij de start te administreren. En om de doorlopende kosten; dit zijn de kosten die wij maken tussen de looptijd. Beide soorten kosten worden in één keer voor de hele looptijd verrekend met de premie. 
De hoogte van de uitkeringen wordt bepaald door de leeftijd van de verzekerde(n), de hoogte van de eenmalige premie, de rentestand, eventuele uitruil van nabestaandenpensioen voor ouderdomspensioen en de keuze voor een hoog/laag-uitkering. Uw adviseur kan u helpen bij het maken van de keuzes die het best bij u passen.
Wat zijn de voorwaarden?

Wat zijn de voorwaarden?

Heeft u al een Direct Ingaand Pensioen afgesloten bij De Goudse? Dan kan voor die verzekering een andere versie van deze voorwaarden gelden. Het juiste versienummer staat op uw polisblad. Heeft u een eerdere versie nodig? Neem dan contact op met uw adviseur voor de juiste voorwaarden. U kunt de voorwaarden ook bij ons opvragen.

Voorwaarden Direct Ingaand Pensioen