Direct Ingaand Pensioen

Komt er een kapitaal beschikbaar vanuit uw pensioenverzekering? Dan moet u hiermee een uitkering aankopen. De hoofdregel is dat u een levenslange uitkering aankoopt voor u of u en uw partner. De Goudse biedt hiervoor een uitstekende oplossing met het Direct Ingaand Pensioen. U ontvangt hiermee op vaste tijdstippen een gegarandeerde uitkering zolang u leeft. Komt u te overlijden en heeft u een partner? Dan gaat de uitkering over op uw partner.

Belangrijkste voordelen

  • Gegarandeerde uitkering
  • U loopt geen risico
  • Lage kosten

Wat is het Direct Ingaand Pensioen?

Het Direct Ingaand Pensioen is bedoeld voor mensen die een kapitaal tot hun beschikking krijgen dat ze hebben opgebouwd met een pensioenverzekering. Met dit kapitaal moet een periodieke uitkering worden gekocht. Het Direct Ingaand Pensioen biedt hiervoor gunstige mogelijkheden. Om uw pensioen af te stemmen op uw persoonlijke situatie, biedt De Goudse u keuzemogelijkheden. Rekening houdend met de eisen van de wet, bepaalt u in overleg met uw adviseur of:
  • uw partner uitkeringen moet blijven ontvangen als u zou overlijden;
  • u de uitkeringen ontvangt per maand, kwartaal, halfjaar of jaar.
Wat is verzekerd?

Wat is verzekerd?

Het Direct Ingaand Pensioen is een levensverzekering die periodiek een bedrag uitkeert aan de begunstigde(n). Deze uitkeringen lopen door zolang de verzekerde in leven is. Zijn er meerdere verzekerden? Dan wordt er uitgekeerd zolang minstens één van hen nog in leven is. Voor het Direct Ingaand Pensioen gelden wel enkele beperkingen vanwege fiscale regels; uw adviseur kan u hier meer over vertellen.
Wat kost het?

Wat kost het?

U betaalt de premie in een keer, voordat de uitkeringen ingaan. Wij gebruiken de premie voor uw uitkeringen en voor de kosten. Het gaat om de eerste kosten: dit zijn kosten die wij maken om de verzekering te bedenken, te ontwikkelen en bij de start te administreren. En om de doorlopende kosten: dit zijn de kosten die wij maken tijdens de looptijd. Beide soorten kosten worden in een keer voor de hele looptijd verrekend met de premie. 

De kosten

soort kosten bedrag
eerste kosten € 275,-
doorlopende kosten per jaar € 18,-
doorlopende kosten per uitkering € 1,-

De hoogte van de uitkeringen wordt bepaald door de leeftijd van de verzekerde(n), de hoogte van de eenmalige premie en de rentestand. Uw adviseur kan u helpen bij het maken van de keuzes die het best bij u passen.
Wat zijn de voorwaarden?

Wat zijn de voorwaarden?

Heeft u al een Direct Ingaand Pensioen afgesloten bij De Goudse? Dan kan voor die verzekering een andere versie van deze voorwaarden gelden. Het juiste versienummer staat op uw polisblad. Heeft u een eerdere versie nodig? Neem dan contact op met uw adviseur voor de juiste voorwaarden. U kunt de voorwaarden ook bij ons opvragen.

Voorwaarden Direct Ingaand Pensioen