Rechtsbijstandverzekering voor particulieren

Waarom de Rechtsbijstandverzekering?

U kunt in allerlei situaties belanden waarin u juridisch advies nodig heeft. Denk bijvoorbeeld aan arbeidsconflicten, huurgeschillen, verkeersongevallen en koopovereenkomsten die niet worden nagekomen. Een advocaat rekent al gauw € 180,- per uur. De Goudse biedt u een betaalbare oplossing.

Belangrijkste voordelen

 • particulier-vinkje
  Zeer complete verzekering
 • particulier-vinkje
  Rechtshulp van het onafhankelijke SRK

Wat is de Rechtsbijstandverzekering Particulier?

Met de Rechtsbijstandverzekering Particulier is uw hele gezin verzekerd van deskundige rechtshulp bij vrijwel alle juridische problemen. De rechtsbijstand wordt verleend door het onafhankelijke SRK Rechtsbijstand. SRK behandelt uw zaak in principe zelf. Zo nodig worden derden ingeschakeld. U kunt dan ook zelf een advocaat aandragen.

Deze verzekering is opgebouwd uit een basisdekking en diverse aanvullende dekkingen. Hierdoor kunt u zelf kiezen waarvoor u verzekerd wilt zijn.

Wat is verzekerd?

Wat is verzekerd?

U krijgt geen vergoeding in geld maar concrete hulp van SRK. U kunt ook juridisch advies vragen als er nog geen conflict is. In de basisdekking bent u in ieder geval verzekerd voor conflicten over: 

 • consumenten- en onderwijszaken. Hieronder vallen onder andere:
  - reisovereenkomsten;
  - overeenkomsten met telecom- of energiebedrijven;
  - koopovereenkomsten, behalve voor onroerende zaken en vervoermiddelen (mee te verzekeren met dekkingen Wonen en Verkeer);
  - overeenkomsten voor aankopen via internet;
  - overeenkomsten over medische behandeling;
  - conflict met een onderwijsinstelling of over studiefinanciering.
 • lidmaatschap van een vrijetijds-, gezelligheids- of sportvereniging.

U kunt uw verzekering uitbreiden met aanvullende dekkingen. Voor de volgende dekkingen geldt een maximale dekkingssom voor externe kosten van € 50.000,- (incl. btw) per gebeurtenis.

 • Inkomen en arbeid
 • Wonen
 • Verkeer
 • Belasting en vermogen
 • Personen-, familie- en erfrecht

Het conflict moet minimaal om € 175,- gaan. Bij een lager bedrag verleent SRK geen rechtsbijstand maar heeft u wel recht op advies. U kunt ervoor kiezen dat de grens niet ligt bij € 175,- maar bij € 1.000,-. U krijgt dan premiekorting.

U heeft vrije advocaatkeuze in overleg met SRK. Voor de kosten van een advocaat van SRK geldt er geen maximum. Voor externe kosten geldt op de basisdekking geen maximum verzekerd bedrag. Behalve voor een conflict over een reis en het verhalen van personen- en zaakschade buiten Europa. Hiervoor zijn de externe kosten gedekt tot € 5.000,- per gebeurtenis.

Wat zijn de aanvullende dekkingen?

Wat zijn de aanvullende dekkingen?

De volgende aanvullende dekkingen zijn mogelijk.
Inkomen en arbeid
U bent onder andere verzekerd voor de kosten bij:
 • conflicten over uw arbeidsovereenkomst;
 • conflicten over sociale verzekeringen;
 • conflicten over pensioen.
Verkeer

U bent verzekerd voor conflicten rond de aankoop, het onderhoud en de reparatie van uw motorrijtuig(en), vaartuig of caravan. En ook voor conflicten naar aanleiding van uw deelname aan het verkeer, ook als u loopt of fietst.

Belasting en vermogen

U bent verzekerd wanneer u in beroep wilt gaan tegen een beslissing van een instantie die belasting heft. En ook voor een juridisch conflict over vermogensbeheer met een effectenbemiddelaar of vermogensbeheerder.

Personen-, familie- en erfrecht

U bent verzekerd voor een conflict dat te maken heeft met:

 • uw persoonlijke staat, uw persoonlijke bevoegdheden of uw familiebetrekkingen. Hieronder vallen bijvoorbeeld conflicten over naamswijzigingen, adopties, ouderlijk gezag, erkenning van kinderen, curatele en bewind;
 • een erfenis.
Wonen

U bent verzekerd voor de onderstaande juridische conflicten die te maken hebben met uw huurwoning of eigen woning.

 • Conflicten bij de koop en verkoop.
 • Conflicten bij de huur.
 • Schade die een ander aan uw woning heeft toegebracht.
 • Conflicten bij de bouw en verbouw van uw woning.
 • Conflicten over het burenrecht.
 • Conflicten met de overheid.
Mediation bij echtscheiding

Met deze dekking kunt u gebruikmaken van een mediator als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap ontbindt. Er geldt een wachttermijn van een jaar vanaf de ingangsdatum van de dekking. Na dat jaar bent u verzekerd, tenzij uw huwelijk of geregistreerd partnerschap op dat moment nog geen twee jaar oud is. In dat geval bent u verzekerd zodra die twee jaar voorbij zijn.

Voor Mediation bij echtscheiding geldt een maximale dekkingssom van € 3.000,- (incl. btw).

Wat is niet verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Soms kunt u geen beroep doen op deze verzekering. Bijvoorbeeld als u de gebeurtenis kon voorzien bij het afsluiten van deze verzekering of als het om een strafzaak gaat. Wilt u precies weten wat wel en niet verzekerd is? Lees dan de polisvoorwaarden.
Wat kost het?

Wat kost het?

Wij bieden u een uitstekende verzekering tegen een prima premie. U profiteert van een extra scherpe premie als u meerdere verzekeringen combineert in het Privé Pakket Online; de korting kan oplopen tot 10%. Uw adviseur maakt graag een offerte voor u.
Wat zijn de voorwaarden?

Wat zijn de voorwaarden?

Hieronder vindt u onze meest actuele voorwaarden. Bent u al verzekerd bij De Goudse? Dan kan voor u een andere versie van deze voorwaarden gelden. Het juiste versienummer staat op uw polisblad. Als u een eerdere versie nodig heeft, levert uw onafhankelijke adviseur die graag.