Kortlopende Reisverzekering

Waarom de Kortlopende Reisverzekering?

Heerlijk er tussenuit, u heeft er vast veel zin in! Of u nu de zon opzoekt of de sneeuw, met de Kortlopende Reisverzekering van De Goudse gaat u goed verzekerd met vakantie. Deze verzekering is geldig voor de periode dat uw vakantie duurt en dekt alle belangrijke vakantierisico’s. Gaat u vaker op vakantie? Dan is de Doorlopende Reisverzekering voordeliger.

Belangrijkste voordelen

  • particulier-vinkje
    Passende oplossing dankzij keuze uit 3 varianten
  • particulier-vinkje
    Ook af te sluiten voor annuleringskosten

Wat is de Kortlopende Reisverzekering?

Gaat u af en toe op vakantie, alleen of met uw gezin? Of gaat u met anderen op vakantie en wilt u allemaal op één polis zijn verzekerd? Dan kan onze Kortlopende Reisverzekering voor u een prima oplossing zijn. U bent dan alleen verzekerd voor de reis die u opgeeft. Waarvoor u precies verzekerd bent hangt af van de onderdelen die u kiest (zoals geneeskundige kosten) en voor de  variant die u heeft gekozen (Economy, Comfort of Royal Class). Door deze keuzemogelijkheden krijgt u een dekking en premie die passen bij uw persoonlijke situatie.

U kunt de verzekering ook afsluiten als u alleen annuleringskosten wilt verzekeren.

Wat is verzekerd?

Wat is verzekerd?

De Kortlopende Reisverzekering biedt een ruime dekking als u tijdens uw vakantie onverwacht iets overkomt. U kiest voor Europa- of Werelddekking, al naar gelang uw bestemming. Onder Europa vallen ook de landen die grenzen aan de Middellandse Zee (zoals Turkije, Israël, Egypte, Marokko en Tunesië).

U kunt de verzekering gebruiken om alleen annuleringskosten te verzekeren. Zie hieronder. U kunt de verzekering ook gebruiken als ‘gewone’ reisverzekering, met of zonder dekking voor annulering. In dat geval maken de onderdelen Bagage en Buitengewone kosten altijd deel uit van uw verzekering.

Bagage

U kunt uw bagage per persoon verzekeren voor € 2.000,- (Economy Class), € 3.000,- (Comfort Class) of € 5.000,- (Royal Class). Per voorwerp kan een apart maximum gelden, dat ook afhankelijk is van de gekozen dekking. Voor horloges is het maximum bijvoorbeeld € 200,-, € 300,- of € 500,- en voor fietsen is dat € 225,-, € 350,- of € 450,-. De volledige lijst met voorwerpen en vergoedingen vindt u in onze polisvoorwaarden. We vergoeden nooit meer dan de dagwaarde.

U heeft ook extra dekkingen. Bijvoorbeeld voor schade die u per ongeluk toebrengt aan uw hotel of ander verblijf.

Buitengewone kosten

Wordt u tijdens uw vakantie getroffen door pech, ziekte of een calamiteit? Dan bent u verzekerd voor de extra kosten die dit met zich meebrengt. Zoals de kosten:
  • voor een langer verblijf omdat u door een staking uw geplande vliegreis niet kunt maken;
  • om bij overlijden in het buitenland uw stoffelijk overschot naar Nederland te brengen;
  • van vervoer onder medische begeleiding als u ter plekke niet behandeld kunt worden;
  • om bij een vermissing u en/of uw gezinsleden op te sporen.

U ziet in de voorwaarden (onderaan deze pagina) wat er nog meer verzekerd is en wanneer u precies recht heeft op een vergoeding.

Annuleringskosten

Soms kan een reis die u al heeft geboekt en betaald toch niet doorgaan, bijvoorbeeld vanwege ziekte of ontslag. Het is dan extra vervelend als u dat geld kwijt bent. Met het onderdeel Annuleringskosten krijgt u dan uw kosten vergoed tot maximaal de reissom die u van tevoren heeft opgegeven als verzekerd bedrag (maximaal € 10.000,-). In de polisvoorwaarden kunt u lezen welke ingrijpende persoonlijke gebeurtenissen onder deze dekking vallen.

Wat zijn de aanvullende dekkingen?

Wat zijn de aanvullende dekkingen?

U kunt uw verzekering uitbreiden met dekking voor geneeskundige kosten, ongevallen, wintersport en avontuurlijke sporten. Ook kunt u de dekking voor annulering uitbreiden met dekking voor een plaatsvervanger .

Geneeskundige kosten

Heeft u in het buitenland medische hulp nodig door een ongeval, ziekte of zwangerschap? En was dit niet te voorzien toen u vertrok? Dan krijgt u met deze dekking de medisch noodzakelijke kosten vergoed. Het gaat om kosten die redelijk en gebruikelijk zijn. We vergoeden alleen de kosten die uw Nederlandse zorgverzekering niet vergoedt. U moet daarom een Nederlandse zorgverzekering hebben als u geneeskundige kosten wilt meeverzekeren.

Wintersport en avontuurlijke sporten

Normaal gesproken vergoeden wij geen geneeskundige of buitengewone kosten als u die maakt door het uitoefenen van wintersport of een avontuurlijke sport, zoals duiken, parachutespringen of waterskiën. En voor overlijden en blijvende invaliditeit is er dan geen ongevallendekking. Maar als u heeft gekozen voor de aanvullende dekking ‘Wintersport en avontuurlijke sporten’ bent u voor dit alles wel verzekerd, op voorwaarde dat u ook geneeskundige kosten en ongevallen heeft meeverzekerd. Voor ongevallen geldt dan wel een beperkte uitkering.
 De dekking ‘Wintersport en avontuurlijke sporten’ biedt nog meer extra zekerheid. U bent bijvoorbeeld verzekerd voor beschadigde, verloren of gestolen sportuitrusting, ook als die gehuurd is. En als u hierdoor niet meer over uw eigen sportuitrusting kunt beschikken, is er een vergoeding voor de huur van een vervangende uitrusting. 
 Kunt u door ziekte of een ongeval niet gebruikmaken van uw vooruitbetaalde lessen, skipas en gehuurde uitrusting? Dan krijgt u een vergoeding voor de periode dat u hiervan geen gebruik kunt maken.
 Let op: gevaarlijke sporten, zoals bungeejumpen of racen, zijn niet te verzekeren. Wilt u precies weten wat wij verstaan onder avontuurlijke en gevaarlijke sporten? Kijk dan in de definitielijst achterin de polisvoorwaarden.

Plaatsvervanger

Heeft u een plaatsvervanger die tijdens uw afwezigheid uw zaak draaiende houdt? Of is er iemand die bijvoorbeeld op uw kinderen past (die niet met u meereizen)? Dan kunt u die persoon meeverzekeren. U krijgt dan (een deel van) de reis-/boekingssom vergoed als die persoon uitvalt, bijvoorbeeld vanwege ziekte, en u daardoor niet op reis kunt of uw reis eerder moet beëindigen.

Ongevallen

Een ongeval kan zeer ernstige gevolgen hebben, zoals blijvende invaliditeit of zelfs overlijden. Het leed kunnen we helaas niet wegnemen, maar als u dit u tijdens uw vakantie overkomt, zorgt dit onderdeel voor een financiële tegemoetkoming. De uitkering is afhankelijk van de gekozen dekking.

Verzekerde bedragen

  Economy Class  Comfort Class  Royal Class
Bij overlijden door een ongeval € 10.000,- € 12.500,- € 15.000,-
Rijdt u tijdens het ongeval op een motor of scooter? Dan geldt voor overlijden de volgende dekking:
- met helm;
- zonder helm.
€ 5.000,-
€ 1.500,-
€ 5.000,-
€ 1.500,-

€ 5.000,-
€ 1.500,-

Bij blijvende invaliditeit door een ongeval (De bedragen gelden bij volledige invaliditeit. Bij gedeeltelijke invaliditeit wordt een deel van het bedrag uitgekeerd.) € 40.000,- € 50.000,- € 60.000,-
Rijdt u tijdens het ongeval op een motor of scooter? Dan geldt voor invaliditeit de volgende dekking:
- met helm;
- zonder helm.
€ 20.000,-
€ 2.500,-
€ 20.000,-
€ 2.500,-
€ 20.000,-
€ 2.500,-
Wat is niet verzekerd?

Wat is niet verzekerd? 

Uw Kortlopende Reisverzekering heeft een ruime dekking. Maar wij vergoeden niet alles.
U moet zelf goed op uw bezittingen passen. Als u niet zorgvuldig bent geweest en daardoor schade heeft door diefstal of verlies, dan vergoeden wij dat niet. U kunt zelf veel doen om vervelende situaties te voorkomen. Draag bijvoorbeeld geld, pasjes en reisdocumenten op 'bedekte' wijze bij u in een borst- of buiktasje en houd zo veel mogelijk lichamelijk contact met camera’s en tassen. En laat uw waardevolle spullen, geld en belangrijke documenten niet onbeheerd achter, maar gebruik kluisjes (als die aanwezig zijn).

Wij vergoeden ook niet als de schade verband houdt met het gebruik van alcohol of drugs of deelname aan een vechtpartij. Of als de schade ontstaat tijdens een zakelijke reis. In de polisvoorwaarden kunt u lezen wat wij wel en niet vergoeden.
Wat kost het? 

Wat kost het?

Afhankelijk van de bestemming van uw reis kiest u voor Europa- of Werelddekking. Daarna kiest u uit de varianten Economy Class, Comfort Class of Royal Class. De keuzes die u maakt gelden voor zowel de standaardonderdelen (Buitengewone kosten en Bagage) als voor de eventuele aanvullende dekkingen die u kiest.

Premie per persoon per dag*

  Economy
Class
Comfort Class Royal Class
Buitengewone kosten
en bagage Europa* 
€  1,10 € 1,40  € 1,70 
Buitengewone kosten
en bagage Wereld* 
€ 1,80 € 2,15 € 2,50
Geneeskundige
kosten Europa
€ 0,15 € 0,15 € 0,15
Geneeskundige
kosten Wereld 
€ 0,25 € 0,25 € 0,25
Ongevallen Europa
en Wereld 
€ 0,15 € 0,15 € 0,15
Wintersport en
avontuurlijke sporten
€ 1,00  € 1,00  € 1,00 
Annuleringskosten 5% van de verzekerde reissom**    
Plaatsvervanger  1% van de verzekerde reissom**    
*Er komt nog assurantiebelasting bij voor de onderdelen die met een sterretje zijn gemarkeerd.
**U kunt maximaal een reissom verzekeren van € 10.000,-.
Voor de Kortlopende Reisverzekering geldt een minimale premie van € 10,-.
Wat zijn de voorwaarden?

Wat zijn de voorwaarden?

Hieronder vindt u onze meest actuele voorwaarden. Bent u al verzekerd bij De Goudse? Dan kan voor u een andere versie van deze voorwaarden gelden. Het juiste versienummer staat op uw polisblad. Als u een eerdere versie nodig heeft kunt u die bij ons opvragen via claims@goudse.com.

Uitbraak Coronavirus

Eind 2019 is het coronavirus uitgebroken. Wij kunnen ons voorstellen dat u naar aanleiding hiervan vragen heeft over uw Reis- en Annuleringsverzekering. Om u snel te helpen, geven we u hier antwoord op veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u uw vraag mailen naar claims@goudse.com.

Reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
Wij adviseren u om altijd de instructies van lokale autoriteiten op te volgen. Daarnaast adviseren wij u het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (tel. +31 247 247 247) op te volgen. Op een speciale website van de rijksoverheid vindt u ook antwoorden op veelgestelde vragen over reizen.

Meer informatie over het Coronavirus

Meer informatie over het Coronavirus vindt u op de site van het RIVM.

Calamiteitenfonds
Het Calamiteitenfonds biedt geen dekking voor ziektes/epidemieën.

Veelgestelde vragen over het Coronavirus

Heb ik dekking in een gebied met een negatief reisadvies?
Bent u al in het gebied waarvoor een negatief reisadvies is afgegeven? Dan heeft u dekking tot het moment dat u redelijkerwijs het gebied heeft kunnen verlaten. Wilt u reizen naar en in een gebied met een negatief reisadvies (code oranje of rood)? Dan bent u niet verzekerd.
Ik ben in het buitenland en vermoed dat ik besmet ben, wat nu?
Als u vermoedt dat u besmet bent, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw zorgverzekeraar. Bent u inderdaad besmet? Dan is er dekking voor uw ziektekosten voor zover uw Nederlandse Zorgverzekering deze niet vergoedt.
Ik moet langer op mijn reisbestemming blijven. Krijg ik de extra reis- en verblijfskosten vergoed?
Extra reis- en verblijfskosten zijn alleen verzekerd als u ernstig ziek wordt en daardoor niet terug kunt reizen op de oorspronkelijk geplande wijze. Kunt u niet terugreizen omdat er geen vluchten gaan of omdat u bijvoorbeeld uw accommodatie niet mag verlaten? Dan worden deze kosten niet vergoed. Wij adviseren u in deze gevallen om contact op te nemen met uw reisorganisatie, touroperator of hotel.
Ik ben gestrand in het buitenland omdat er geen vluchten meer zijn toegestaan. Word ik gerepatrieerd naar Nederland?
Repatriëring omdat er geen vliegtuigen meer vliegen is niet verzekerd. Wij adviseren u in zo’n geval om contact op te nemen met uw reisorganisatie, touroperator of vliegmaatschappij.
Ik moet in het vakantieland in quarantaine. Zijn de extra kosten verzekerd op mijn reisverzekering?

Wanneer u door het coronavirus in quarantaine moet, krijgt u géén verblijfkosten vergoed. Een virusuitbraak is niet verzekerd. Wij adviseren u om in zo’n geval contact op te nemen met uw reisorganisator of touroperator.

Ik heb een vraag over de annuleringsverzekering.

Ik heb corona. Kan ik mijn annuleringsverzekering gebruiken?
Ja, wanneer u (of een reisgenoot) niet kan of mag reizen omdat u (of de reisgenoot) besmet bent met het coronavirus dan is dit een geldige annuleringsreden. 

Ik ben verkouden. Kan ik mijn annuleringsverzekering gebruiken?
Nee, dit is geen geldige annuleringsreden.

Ik kan niet naar mijn bestemming omdat er een negatief reisadvies geldt. Kan ik mijn annuleringsverzekering gebruiken? 
Een negatief reisadvies (code rood of oranje) is geen geldige annuleringsreden. Wij adviseren u om in zo’n geval contact op te nemen met uw reisorganisator of touroperator. Soms kunt u omboeken naar een andere locatie.

Ik moet na aankomst in mijn vakantieland eerst in quarantaine en wil daarom annuleren. Kan ik mijn annuleringsverzekering gebruiken? 
Nee, dit is geen geldige annuleringsreden.

Ik kan niet naar de VS omdat er geen ESTA kan worden afgegeven. Krijg ik mijn  annuleringskosten vergoed?  
Nee, dit is geen geldige annuleringsreden.

Mijn reisorganisator zegt dat de reis doorgaat, maar door de coronamaatregelen wordt de reis wel aangepast. Kan ik mijn annuleringsverzekering gebruiken?
Nee, het aanpassen van uw reis door de reisorganisator is geen geldige annuleringsreden.

Let op! Als u zelf annuleert, kunt u uw rechten verspelen die u heeft tegenover de reisorganisator. U kunt namelijk alleen in discussie over een overeenkomst die nog bestaat. Als u er niet uitkomt met de reisorganisatie kunt u zich richten tot de Geschillencommissie Reis.

Houd er rekening mee dat er zal worden beoordeeld of de reisorganisatie in redelijkheid handelt, gegeven de omstandigheden, en dat de reisorganisatie alleen verplichtingen heeft voor de geboekte onderdelen, zoals vervoer en verblijf. Dat het openbare leven er anders uitziet is geen grond om de ‘levering’ van de reis ter discussie te stellen. Ook voor aanpassingen aan uw vervoer of verblijf zal worden beoordeeld of er in redelijkheid van u verwacht mag worden dat u deze aanpassingen accepteert.