Kortlopende Reisverzekering

Waarom de Kortlopende Reisverzekering?

Heerlijk er tussenuit, u heeft er vast veel zin in! Of u nu de zon opzoekt of de sneeuw, met de Kortlopende Reisverzekering van De Goudse gaat u goed verzekerd met vakantie.
Deze verzekering is geldig voor de periode dat uw vakantie duurt en dekt alle belangrijke vakantierisico’s. Gaat u vaker op vakantie? Dan is de Doorlopende Reisverzekering voordeliger.

Belangrijkste voordelen

  • particulier-vinkje
    Passende oplossing dankzij keuze uit 3 varianten
  • particulier-vinkje
    Ook af te sluiten voor annuleringskosten

Wat is de Kortlopende Reisverzekering?

De Kortlopende Reisverzekering bestaat  uit de onderdelen Bagage en Buitengewone kosten. Daarnaast kunt u kiezen voor Geneeskundige kosten, Ongevallen en Annuleringskosten. U kunt ook alleen een verzekering voor annuleringskosten afsluiten.
U kiest uit drie varianten (Economy Class, Comfort Class of Royal Class) zodat de dekking en de premie passen bij uw persoonlijke situatie.
Wat is verzekerd?

Wat is verzekerd?

De Kortlopende Reisverzekering biedt een ruime dekking als u tijdens uw vakantie onverwacht iets overkomt. U kunt kiezen voor Europa- of Werelddekking, al naar gelang uw bestemming. Onder Europa vallen ook de landen die grenzen aan de Middellandse Zee (zoals Turkije, Israël, Egypte, Marokko en Tunesië).
De volgende vaste onderdelen zitten altijd in uw verzekering.

Bagage

U kunt uw bagage per persoon verzekeren voor € 2.000,- (Economy Class), € 3.000,- (Comfort Class) of € 5.000,- (Royal Class). Per voorwerp kan een apart maximum gelden, dat ook afhankelijk is van de gekozen dekking. Voor horloges is het maximum bijvoorbeeld € 200,-,
€ 300,- of € 500,- en voor fietsen is dat € 225,-, € 350,- of € 450,-. We vergoeden nooit meer dan de dagwaarde.
U heeft ook extra dekkingen. Bijvoorbeeld voor schade die u per ongeluk toebrengt aan uw hotel (of ander verblijf). De volledige lijst met dekkingen, voorwerpen en vergoedingen vindt u in de voorwaarden onderaan.

Buitengewone kosten

Wordt u tijdens uw vakantie getroffen door pech, ziekte of een calamiteit? Dan bent u verzekerd voor de extra kosten die dit met zich meebrengt. Zoals de kosten:
  • voor een langer verblijf omdat u door een staking uw geplande vliegreis niet kunt maken;
  • om bij overlijden in het buitenland uw stoffelijk overschot naar Nederland te brengen;
  • van vervoer onder medische begeleiding als u ter plekke niet behandeld kunt worden;
  • om bij een vermissing u en/of uw gezinsleden op te sporen.

U ziet in de voorwaarden (onderaan deze pagina) wat er nog meer verzekerd is en wanneer u precies recht heeft op een vergoeding.

Wat zijn de aanvullende dekkingen?

Wat zijn de aanvullende dekkingen?

U kunt uw verzekering uitbreiden met dekking voor geneeskundige kosten, annuleringskosten en ongevallen.
Geneeskundige kosten
Heeft u in het buitenland medische hulp nodig door een ongeval, ziekte of zwangerschap?
En was dit niet te voorzien toen u vertrok? Dan krijgt u met deze dekking de medisch noodzakelijke kosten vergoed. Het gaat om kosten die redelijk en gebruikelijk zijn.
We vergoeden alleen de kosten die uw Nederlandse zorgverzekering niet vergoedt. U moet daarom een Nederlandse zorgverzekering hebben als u geneeskundige kosten wilt meeverzekeren.
Annuleringskosten
Het is helaas niet uit te sluiten dat een al geboekte en betaalde reis toch niet door kan gaan, bijvoorbeeld vanwege ziekte of ontslag. Het is dan extra vervelend als u dat geld kwijt bent.
Met het onderdeel Annuleringskosten krijgt u dan uw kosten vergoed tot maximaal de reis-/boekingssom die u van tevoren heeft opgegeven als verzekerd bedrag. In de voorwaarden onderaan deze pagina kunt u lezen welke ingrijpende persoonlijke gebeurtenissen onder deze dekking vallen.
Heeft u een plaatsvervanger die tijdens uw afwezigheid uw zaak draaiende houdt? Of is er iemand die bijvoorbeeld op uw kinderen past (die niet met u meereizen)? Dan kunt u die persoon meeverzekeren. U krijgt u dan (een deel van) de reis-/boekingssom vergoed als die persoon uitvalt, bijvoorbeeld vanwege ziekte.
Ongevallen
Een ongeval kan zeer ernstige gevolgen hebben, zoals blijvende invaliditeit of zelfs overlijden. Het leed kunnen we helaas niet wegnemen, maar als u dit u tijdens uw vakantie overkomt, zorgt dit onderdeel voor een financiële tegemoetkoming. De uitkering is afhankelijk van de gekozen dekking.

Verzekerde bedragen

  Economy Class  Comfort Class  Royal Class
Bij overlijden door een ongeval € 10.000,- € 12.500,- € 15.000,-
Rijdt u tijdens het ongeval op een motor of scooter? Dan geldt voor overlijden de volgende dekking:
- met helm;
- zonder helm.
€ 5.000,-
€ 1.500,-
€ 5.000,-
€ 1.500,-

€ 5.000,-
€ 1.500,-

Bij blijvende invaliditeit door een ongeval (De bedragen gelden bij volledige invaliditeit. Bij gedeeltelijke invaliditeit wordt een deel van het bedrag uitgekeerd.) € 40.000,- € 50.000,- € 60.000,-
Rijdt u tijdens het ongeval op een motor of scooter? Dan geldt voor invaliditeit de volgende dekking:
- met helm;
- zonder helm.
€ 20.000,-
€ 2.500,-
€ 20.000,-
€ 2.500,-
€ 20.000,-
€ 2.500,-
Wat is niet verzekerd?

Wat is niet verzekerd? 

Uw Kortlopende Reisverzekering heeft een ruime dekking. Maar wij vergoeden niet alles.
U moet zelf goed op uw bezittingen passen. Als u niet zorgvuldig bent geweest en daardoor schade hebt door diefstal of verlies, dan vergoeden wij dat niet. U kunt zelf veel doen om vervelende situaties te voorkomen. Draag bijvoorbeeld geld, pasjes en reisdocumenten op 'bedekte' wijze bij u in een borst- of buiktasje en houd zo veel mogelijk lichamelijk contact met camera’s en tassen. En laat uw waardevolle spullen, geld en belangrijke documenten niet onbeheerd achter, maar maak gebruik van kluisjes wanneer deze aanwezig zijn.

Wij vergoeden ook niet als de schade verband houdt met het gebruik van alcohol of drugs of deelname aan een vechtpartij. Of als de schade ontstaat tijdens een zakelijke reis. In de polisvoorwaarden kunt u lezen wat wij wel en niet vergoeden.
Wat kost het? 

Wat kost het?

U kunt kiezen voor Europa- of Werelddekking. En daarbinnen kunt u kiezen uit Economy Class, Comfort Class of Royal Class. De keuzes die u maakt gelden voor zowel de standaardonderdelen (buitengewone kosten en bagage) als voor de eventuele aanvullende dekkingen die u kiest.
Premie per persoon per dag*

Economy Class Comfort Class Royal Class
Buitengewone kosten en bagage Europa* € 1,10 € 1,40  € 1,70
Buitengewone kosten en bagage Wereld* € 1,80   € 2,15  € 2,50
Geneeskundige kosten Europa € 0,15
€ 0,15  € 0,15 
Geneeskundige kosten Wereld € 0,25
€ 0,25  € 0,25
Ongevallen Europa en Wereld € 0,15
€ 0,15 € 0,15 
Wintersport en avontuurlijke sporten € 1,00
€ 1,00
€ 1,00
Annuleringskosten* 5% van de verzekerde reissom**
Plaatsvervanger 1% van de verzekerde reissom**
*De premie is exclusief assurantiebelasting
**De maximale verzekerde reissom is € 10.000,-
Voor de Kortlopende Reisverzekering geldt een minimale premie van € 10,-.
Premie per persoon in € per dag*.
*De premie is exclusief assurantiebelasting **De maximale verzekerde reissom is € 10.000,-. Voor de Kortlopende Reisverzekering geldt een minimale premie van € 10,-.
Wat zijn de voorwaarden?

Wat zijn de voorwaarden?

Hieronder vindt u onze meest actuele voorwaarden. Bent u al verzekerd bij De Goudse? Dan kan voor u een andere versie van deze voorwaarden gelden. Het juiste versienummer staat op uw polisblad. Als u een eerdere versie nodig heeft, levert uw onafhankelijke adviseur die graag.