ISIS Working Nomad-verzekering

De Working Nomad-verzekering is dé verzekering als je voor langere tijd naar het buitenland gaat en van daaruit ook gaat werken. Je kunt de verzekering afsluiten tot je 55ste jaar.

Afsluiten

Wil je meer informatie over deze verzekering of wil je deze afsluiten? Klik dan op de lijst van alle verzekeringsadviseurs die ISIS verkopen en die je kunnen adviseren. Of kijk op de site wijzeringeldzaken.nl.

De mogelijkheden en voordelen

 • De minimale looptijd is 3 maanden en de maximum looptijd maar liefst 10 jaar.
 • Geneeskundige kosten en SOS-hulpverlening zijn standaard verzekerd, ook als je je zorgverzekering opzegt.
 • Je betaalt voor de regio waar je heen gaat, dus Wereld exclusief de VS of Wereld inclusief de VS. Soms volstaat als verzekerde regio Wereld exclusief de VS terwijl je toch tijdens je reis in de VS komt. Namelijk in de volgende gevallen: - Tijdens een stopover (van maximaal 2 dagen). - Tijdens toeristische reizen. Je hebt dan per reis maximaal 28 dagen dekking voor een verblijf in de VS. In alle andere gevallen moet je Wereld inclusief de VS hebben. Je hebt dan alleen dekking zolang je jonger bent dan 45 jaar.
 • Het eigen risico voor geneeskundige kosten is 75,- per gebeurtenis.
 • Je bent ook bij bezoeken aan Nederland verzekerd voor geneeskundige kosten, dan geldt er een eigen risico van 100,-.
 • Je kunt de volgende dekkingen meeverzekeren: bagage, inboedel, aansprakelijkheid en een ongevallenuitkering.

Wat is niet verzekerd?

De dekking op grond van de Working Nomad-verzekering geldt niet voor iemand die naar het buitenland gaat als emigrant. Wij vergoeden verder geen schade die is ontstaan:

 • doordat je een misdrijf pleegt;
 • doordat je wapens bezit of gebruikt;
 • door jouw opzet of roekeloosheid;
 • door deelname aan vechtpartijen of ruzies;
 • in verband met het gebruik van alcohol of drugs;
 • door het uitoefenen van gevaarlijke sporten;
 • door het (semi)professioneel uitoefenen van een sport;
 • door zelfdoding of een poging daartoe;
 • door atoomkernreacties;
 • door de uitoefening van bijzonder gevaarlijke beroepswerkzaamheden. Denk hierbij aan o.a. technische werkzaamheden, offshore werk, journalistieke werkzaamheden, uitvoerende bouwwerkzaamheden, werken met gevaarlijke machines, medische werkzaamheden, werken met wilde dieren en overige werkzaamheden voor zover hieraan bijzondere arbeids- of bedrijfsgevaren zijn verbonden.

Per dekking gelden aanvullende uitsluitingen, zie hiervoor de polisvoorwaarden.

Veelgestelde vragen

Air Doctor app: altijd en overal een arts beschikbaar

Ben je in het buitenland en heb je een arts nodig? Met de app van Air Doctor vind je eenvoudig een arts bij jou in de buurt. Als Working Nomad-klant heb je kosteloos toegang tot deze handige app!

Air Docter

Alarmcentrale

De Alarmcentrale is er voor noodgevallen, en niet voor een bezoekje aan de dokter. Je kunt ze bijvoorbeeld bellen bij een ziekenhuisopname, een ongeval, terugkeer op medische indicatie of als je om andere redenen ineens terug moet naar Nederland. Je neemt dan, indien mogelijk, voordat je kosten gaat maken contact op met onze alarmcentrale. Het telefoonnummer is +31 182 544 555.
Heb je een rekening in verband met een doktersbezoek of een kleine behandeling? Dan moet je die eerst zelf betalen. Daarna dien je een claim bij ons in. Als het onder je dekking valt vergoeden we de claim binnen 5 werkdagen. Is het een hoog bedrag wat je niet zelf kunt voorschieten, in elk geval meer dan € 300,-? Dan kan de alarmcentrale het soms rechtstreeks betalen aan de zorgverlener.
Reis je in de Verenigde Staten en moet je naar de dokter of naar het ziekenhuis? Neem dan altijd vooraf contact op met: ISIS Assistance/GMMI. Het telefoonnummer is +1 800 694 9832 (gratis binnen de VS).