Inboedelverzekering

Waarom de Inboedelverzekering?

Uw meubelen, uw geluidsinstallatie, uw kleding, de tv… er staat al gauw voor een flink bedrag in uw woning. U moet er natuurlijk niet aan denken dat dit verloren zou gaan, bijvoorbeeld door brand of diefstal. De Inboedelverzekering van De Goudse beschermt u tegen dit belangrijke risico. 

Belangrijkste voordelen

 • particulier-vinkje
  Garantie tegen onderverzekering
 • particulier-vinkje
  Verschillende aanvullende dekkingen

Wat is de Inboedelverzekering?

Met de Inboedelverzekering van De Goudse bent u goed verzekerd als uw inboedel geheel of gedeeltelijk verloren gaat. Bijvoorbeeld door brand, diefstal of storm. U bent ook verzekerd als een gezinslid (bijvoorbeeld een kind) per ongeluk een lamp stuk stoot. De Goudse vergoedt de schade. Of we laten die herstellen, als dat mogelijk is en u hiervoor kiest. Zo kunt u snel weer verder.
Wat is verzekerd?

Wat is verzekerd?

Als de inboedel zich bevindt in de woning – of in bergruimtes of bijgebouwen die bestemd zijn voor privégebruik – vergoedt De Goudse schade door een onverwachte gebeurtenis. U bent verzekerd bij brand, blikseminslag, ontploffing, neerslag, inbraak en diefstal.
Voor het volgende geldt een maximumvergoeding:
Sieraden  €   5.000,- 
Foto-, video-, audio- en
computerapparatuur
€ 15.000,-
Bijzondere bezittingen
(verzamelingen, antiek, kunst en
muziekinstrumenten) 
€ 30.000,-
Geld en geldswaardig papier €   1.500,-
Vaartuigen, caravans,
aanhangwagens e.d.
€   1.500,-
Eigendommen van anderen €   1.500,-
Beperkt eigen risico
Er is geen eigen risico bij brand, ontploffing, blikseminslag, hevige neerslag, gesprongen leidingen, inbraak, diefstal en vandalisme. Voor overige schade geldt een eigen risico van € 150,- per gebeurtenis.


Wat zijn de aanvullende dekkingen?

Wat zijn de aanvullende dekkingen?

Binnen de woning

U kunt de dekking uitbreiden voor:
 • Sieraden tot maximaal € 10.000,-.
 • Foto-, video-, audio- en computerapparatuur tot maximaal € 25.000,-.
 • Bijzondere bezittingen tot maximaal € 50.000,-.

Buiten de woning

U kunt uw verzekering aanvullen met dekking buiten de woning. Deze dekking geldt voor:
 • Sieraden.
 • Foto-, video-, audio- en computerapparatuur.
 • Muziekinstrumenten.
 • Golf- en onderwatersportuitrusting.
 • Losse navigatiesystemen.
 • (Tele)communicatieapparatuur.
Deze goederen zijn dan buiten de woning verzekerd voor een totaalbedrag van maximaal € 10.000,-. Hierbij geldt er een maximum van € 250,- voor (tele)communicatieapparatuur en losse navigatiesystemen.

 Eigenaarsbelang

U kunt als eigenaar van een koopappartement bijvoorbeeld een keuken of badkamer verzekeren die u voor eigen rekening heeft aangebracht.

Inventaris

Als u een woonhuis met kantoor/praktijk heeft, kunt u de inventaris daarvan tot € 10.000,- meeverzekeren.
Wat is niet verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

De Inboedelverzekering biedt belangrijke zekerheid. Maar wij vergoeden niet alles. Dit geldt bijvoorbeeld voor:
 • schade door atoomkernreacties of een aardbeving;
 • schade door overstromingen of neerslag via openstaande ramen;
 • schade door huisdieren.

Wilt u precies weten wat wel en niet verzekerd is? Lees dan de polisvoorwaarden.

 

Wat kost het?

Wat kost het?

Wij bieden u een uitstekende verzekering tegen een prima premie. U profiteert van een extra scherpe premie als u meerdere verzekeringen combineert in het Privé Pakket Online; de korting kan oplopen tot 10%. Uw adviseur maakt graag een offerte voor u.
Wat zijn de voorwaarden?

Wat zijn de voorwaarden?

Hieronder vindt u onze meest actuele voorwaarden. Bent u al verzekerd bij De Goudse? Dan kan voor u een andere versie van deze voorwaarden gelden. Het juiste versienummer staat op uw polisblad. Als u een eerdere versie nodig heeft, levert uw onafhankelijke adviseur die graag.