Inboedelverzekering

Waarom de Inboedelverzekering?

Uw meubelen, uw geluidsinstallatie, uw kleding, de tv… er staat al gauw voor een flink bedrag in uw woning. U moet er natuurlijk niet aan denken dat dit verloren zou gaan, bijvoorbeeld door brand of diefstal. De Inboedelverzekering van De Goudse beschermt u tegen dit belangrijke risico. Dankzij de modulaire opbouw krijgt u zekerheid op maat en betaalt u alleen voor wat werkelijk nodig is.

Belangrijkste voordelen

 • particulier-vinkje
  Betaal alleen voor wat u wilt verzekeren
 • particulier-vinkje
  Verschillende aanvullende dekkingen
 • particulier-vinkje
  Garantie tegen onderverzekering

Wat is de Inboedelverzekering?

Met de Inboedelverzekering van De Goudse bent u goed verzekerd als uw inboedel geheel of gedeeltelijk verloren gaat. Bijvoorbeeld door brand, diefstal of storm. U kunt kiezen uit de dekking Inboedel Basis of Inboedel plus. Daarnaast kunt u de verzekering uitbreiden met een aantal aanvullende dekkingen.

Als de schade onder de dekking valt, vergoeden wij het bedrag dat nodig is om de inboedel te vervangen of te herstellen. Het uitgangspunt is de nieuwwaarde. Wij kunnen hier een bedrag van aftrekken vanwege veroudering of slijtage (vergoeding op basis van de dagwaarde).
Wat is verzekerd?

Wat is verzekerd?

Wij vergoeden schade door een onverwachte gebeurtenis aan de verzekerde inboedel. U kunt kiezen tussen de dekking Inboedel Basis of Inboedel Plus. U heeft een beperkte dekking:
 • buiten de woning maar op het perceel waarop de woning staat;
 • buiten het perceel waarop de woning staat.
Inboedel Basis
Met de dekking Inboedel Basis bent u verzekerd voor de meest voorkomende risico’s, zoals brand, diefstal en lekkage.

Inboedel Plus
De dekking Inboedel Plus biedt dezelfde dekking als de basisdekking. Daarnaast is de inboedel ook verzekerd voor schade door andere plotselinge en onvoorziene gebeurtenissen, zoals vallen, stoten en botsen.

Let op!
Schade aan mobiele telefoons/apparaten valt niet onder de extra dekking van Inboedel Plus. Voor de mobiele telefoons/apparaten geldt alleen de dekking Inboedel Basis.

Voor het volgende geldt standaard een maximumvergoeding:
Sieraden  €   5.000,- 
Foto-, video-, audio- en
computerapparatuur
€ 15.000,-
Bijzondere bezittingen
(verzamelingen, antiek, kunst en
muziekinstrumenten) 
€ 30.000,-
Geld en geldswaardig papier €   1.500,-
Aanhangwagens en accessoires
van vaartuigen als die zich in de
woning bevinden of buiten
de woning op het perceel
€   1.500,-
Eigendommen van anderen,
alleen voor gedekte schades
€   1.500,-
Beperkt eigen risico
Er is geen eigen risico voor schades die onder Inboedel Basis vallen. Voor schades die onder de extra dekking van Inboedel Plus vallen, kunt u kiezen voor een eigen risico, waardoor u minder premie betaalt.

Huurt u een woning en ontstaat er door storm schade aan ‘huurdersbelang’ (verbeteringen die u zelf heeft aangebracht) dan geldt een eigen risico van € 250,- per gebeurtenis.
Wat is niet verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

De Inboedelverzekering biedt belangrijke zekerheid. Maar wij vergoeden niet alles. Dit geldt bijvoorbeeld voor:
 • schade door atoomkernreacties of een aardbeving;
 • schade door overstromingen of neerslag via openstaande ramen;
 • schade door huisdieren.

Wilt u precies weten wat wel en niet verzekerd is? Lees dan de polisvoorwaarden.

 

Wat zijn de aanvullende dekkingen?

Wat zijn de aanvullende dekkingen?

U kunt uw verzekering uitbreiden met een aantal aanvullende dekkingen. U ziet ze hieronder.

Binnen de woning

U kunt de onderstaande standaarddekkingen verhogen:

 • Sieraden tot maximaal € 20.000,-.
 • Foto-, video-, audio- en computerapparatuur tot maximaal € 25.000,-.
 • Bijzondere bezittingen tot maximaal € 80.000,-.

Sportuitrusting

Uw sportuitrusting is met deze dekking ook buiten de woning verzekerd, overal op de wereld, tot maximaal
€ 10.000,-.

Mobiele telefoons/apparaten

Met deze dekking zijn uw mobiele telefoons/apparaten verzekerd voor vallen en stoten, zowel binnen als buiten de woning, overal op de wereld, voor maximaal € 1.500,-. Onder mobiele telefoons/apparaten verstaan wij smartphones, tablets, laptops, koptelefoons, mobiele navigatiesystemen, smartwatches en mobiele spelcomputers.

Diefstal en verlies vallen niet onder de dekking. Diefstal (niet verlies) kan tegen een extra toeslag worden meeverzekerd.

Buiten de woning

Deze dekking geldt buiten de woning en overal op de wereld tot maximaal € 10.000,- voor:

 • Sieraden.
 • Foto-, video-, audio- en computerapparatuur (excl. mobiele telefoons/apparaten).
 • Muziekinstrumenten.

Eigenaarsbelang

U kunt als eigenaar van een koopappartement bijvoorbeeld een keuken of badkamer verzekeren die u voor eigen rekening heeft aangebracht.

Glas

Als u een huurwoning heeft of een koopappartement kunt u deze dekking afsluiten. Hiermee bent u verzekerd voor onverwachte gebeurtenissen, zoals glasbreuk. Bijzonder glas is ook meeverzekerd, tot maximaal € 500,-.

Inventaris voor kantoor/praktijk

Heeft u een woonhuis met kantoor/praktijk, dan kunt u de inventaris daarvan tot € 10.000,- meeverzekeren.
Wat kost het?

Wat kost het?

Wij bieden u een uitstekende verzekering tegen een prima premie. U profiteert van een extra scherpe premie als u meerdere verzekeringen combineert in het Privé Pakket Online; de korting kan oplopen tot 10%. Uw adviseur maakt graag een offerte voor u.
Wat zijn de voorwaarden?

Wat zijn de voorwaarden?

Hieronder vindt u onze meest actuele voorwaarden. Bent u al verzekerd bij De Goudse? Dan kan voor u een andere versie van deze voorwaarden gelden. Het juiste versienummer staat op uw polisblad. Als u een eerdere versie nodig heeft, levert uw onafhankelijke adviseur die graag.