Inboedelverzekering

Uw meubelen, uw geluidsinstallatie, uw kleding, de tv… er staat al gauw voor een flink bedrag in uw woning. U moet er natuurlijk niet aan denken dat dit verloren zou gaan, bijvoorbeeld door brand of diefstal. De Inboedelverzekering van De Goudse beschermt u tegen dit belangrijke risico. Dankzij de modulaire opbouw krijgt u zekerheid op maat en betaalt u alleen voor wat werkelijk nodig is.

Belangrijkste voordelen

 • Betaal alleen voor wat u wilt verzekeren
 • Verschillende aanvullende dekkingen
 • Garantie tegen onderverzekering

Wat is de Inboedelverzekering?

Met de Inboedelverzekering van De Goudse bent u goed verzekerd als uw inboedel geheel of gedeeltelijk verloren gaat. U kunt kiezen uit de dekking Inboedel Basis of Inboedel Plus. Daarnaast kunt u de verzekering uitbreiden met een aantal aanvullende dekkingen.

Als de schade onder de dekking valt, vergoeden wij het bedrag dat nodig is om de inboedel te vervangen of te herstellen. Het uitgangspunt is de nieuwwaarde. Wij kunnen hier een bedrag van aftrekken vanwege veroudering of slijtage (vergoeding op basis van de dagwaarde).
Wat is verzekerd?

Wat is verzekerd?

Wij vergoeden schade door een onvoorziene gebeurtenis aan de verzekerde inboedel. U kunt kiezen tussen de dekking Inboedel Basis of Inboedel Plus. U heeft een beperkte dekking:
 • buiten de woning maar op het perceel waarop de woning staat;
 • buiten het perceel waarop de woning staat.

Inboedel Basis

Met de dekking Inboedel Basis bent u verzekerd voor de meest voorkomende risico’s, zoals brand, diefstal, storm en lekkage.

Inboedel Plus

De dekking Inboedel Plus biedt u een ruimere dekking dan de basisdekking. De inboedel is namelijk ook verzekerd voor schade door andere plotselinge en onvoorziene gebeurtenissen, zoals vallen, stoten en botsen.

Let op!
Schade aan mobiele telefoons/apparaten valt niet onder de extra dekking van Inboedel Plus. Voor de mobiele telefoons/apparaten geldt alleen de dekking Inboedel Basis.

Voor het volgende geldt standaard een maximumvergoeding:
Soort dekking  Maximumvergoeding
Sieraden € 5.000,-
Foto-, video-, audio- en computerapparatuur € 15.000,-
Bijzondere bezittingen (verzamelingen,
antiek, kunst en muziekinstrumenten)
€ 30.000,-
Geld en geldswaardig papier € 1.500,-
Als deze zich in de woning bevinden:
 • Aanhangwagens
 • Losse onderdelen en accessoires van vaartuigen,
  aanhangwagens en motorrijtuigen
€ 1.500,-
Eigendommen van anderen,
alleen voor gedekte schades
€ 1.500,-

Beperkt eigen risico

Er is geen eigen risico voor schades die onder Inboedel Basis vallen. Voor schades die onder de extra dekking van Inboedel Plus vallen, kunt u kiezen voor een eigen risico, waardoor u minder premie betaalt.

Ontstaat er schade door storm aan 'eigenaarsbelang' of ‘huurdersbelang’ (verbeteringen in de woning die u zelf heeft aangebracht) dan geldt een eigen risico van € 250,- per gebeurtenis.
Wat is niet verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

De Inboedelverzekering biedt belangrijke zekerheid. Maar wij vergoeden niet alles. Dit geldt bijvoorbeeld voor:
 • schade door atoomkernreacties of een aardbeving;
 • schade door opzet en roekeloosheid;
 • schade door huisdieren.

Wilt u precies weten wat wel en niet verzekerd is? Lees dan de polisvoorwaarden.

 

Wat zijn de aanvullende dekkingen?

Wat zijn de aanvullende dekkingen?

U kunt uw verzekering uitbreiden met een aantal aanvullende dekkingen. U ziet ze hieronder.
Wat kost het?

Wat kost het?

Wij bieden u een uitstekende verzekering tegen een prima premie. U profiteert van een extra scherpe premie als u meerdere verzekeringen combineert in het Privé Pakket Online; de korting kan oplopen tot 10%. Uw adviseur maakt graag een offerte voor u.
Wat zijn de voorwaarden?

Wat zijn de voorwaarden?

Hieronder vindt u onze meest actuele voorwaarden. Bent u al verzekerd bij De Goudse? Dan kan voor u een andere versie van deze voorwaarden gelden. Het juiste versienummer staat op uw polisblad. Als u een eerdere versie nodig heeft, levert uw onafhankelijke adviseur die graag.