iO in Rotterdam
iO in Rotterdam

WGA-eigenrisicoverzekering

Na 2 jaar ziekte kan een (ex)werknemer in de WGA terecht komen. Ben je WGA-eigenrisicodrager? Dan vergoeden wij de uitkering die het UWV aan je doorbelast.

Wat is een WGA-eigenrisicoverzekering?

Na 2 jaar ziekte kan je (ex)werknemer (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaard worden en in de WGA terecht komen. Je bent hiervoor standaard bij het UWV verzekerd, maar je kan ook eigenrisicodrager worden. Je betaalt dan zelf de WGA-uitkering van jouw arbeidsongeschikte (ex-)werknemer. Met een WGA-eigenrisicoverzekering krijg je de WGA-uitkering die het UWV bij je in rekening brengt vergoed. Daarnaast krijg je ondersteuning bij de re-integratie van jouw (ex)werknemer gedurende de eerste tien jaar dat hij in de WGA zit. Zo houd je grip op het re-integratieproces en voorkom je dat je langdurig doorbelast wordt voor een arbeidsongeschikte (ex)werknemer.
In het kort

Wat verzeker je met onze WGA-eigenrisicoverzekering?

Wel verzekerd

  • Vergoeding (maximaal tien jaar) van de WGA-uitkeringen van (ex-)werknemers
  • Regie van het re-integratietraject van je arbeidsongeschikte (ex-)werknemer
  • Ondersteuning bij je rechten en plichten, zoals re-integratieverplichtingen
  • Medische ondersteuning, coaching, omscholing en andere specialistische dienstverlening om WGA-instroom te voorkomen

Niet verzekerd

  • (Ex-)werknemer van wie de eerste ziektedag ligt voor de ingangsdatum van de verzekering of voor de startdatum van zijn dienstverband
  • Werknemers van wie arbeidsongeschiktheid was te verwachten op de ingangsdatum van de verzekering of het dienstverband
  • Werknemers die op de ingangsdatum al een WIA-uitkering (WGA of IVA) hebben
  • DGA’s en gezinsleden. Tenzij zij verplicht deelnemen aan de werknemersverzekeringen.

Wat kost een WGA-eigenrisicoverzekering?

De hoogte van je premie hangt onder andere af van je loonsom, je bedrijfssector en de typen dienstverband in jouw bedrijf (vast, tijdelijk, oproepkracht, DGA of stagiair). Wist je dat je je werknemers een deel van de premie kan laten betalen. Je mag wettelijk maximaal 50% van de premie inhouden op het nettoloon.

Wil je weten wat een WGA-verzekering voor je bedrijf kost? Vraag dan een offerte aan bij een onafhankelijk adviseur.

vrouw en man achter laptop

De voordelen

Veelgestelde vragen over de WGA-eigenrisicoverzekering

Handige links

Persoonlijk advies voor jouw situatie?

Wil je de beste oplossing voor je bedrijf? Daar zorgt een adviseur voor. Die brengt de risico's van je bedrijf in kaart en geeft persoonlijk advies om die te beperken of af te dekken.
Ik wil een persoonlijke oplossing

Vind een adviseur

Google maps: kaartgegevens © 2024