IXXI in Den Bosch
IXXI in Den Bosch

Aan de slag met uw Verzuim-verzekering met arbo-dienstverlening van Perspectief

U heeft een Verzuimverzekering Eigen Risico in Dagen met arbodienstverlening van Perspectief op basis van het comfortabonnement. U vindt hier belangrijke informatie over zowel uw verzekering als de dienstverlening. Ook kunt u via deze site uw werknemers ziek en hersteld melden en verzuim volgen.

Ziek en hersteld melden

Meld dat dan direct aan De Goudse via onze online omgeving. Wij zorgen ervoor dat Perspectief op de hoogte is.

Ziek melden

U meldt uw werknemer ziek op de eerste verzuimdag. Dan weet u zeker dat wij na uw eigen risicotermijn kunnen starten met uitkeren, als dit nodig blijkt te zijn. Controleer meteen ook zijn gegevens, zodat we de uitkering baseren op de juiste informatie.

Hersteld melden

Zodra uw werknemer weer (een deel van zijn uren) werkt, is het belangrijk dat u de ziekmelding wijzigt in onze online omgeving. Dit geldt ook als uw werknemer andere werkzaamheden gaat verrichten waaraan u een bepaalde loonwaarde kunt koppelen. Heeft u vragen over hoe u het percentage moet vaststellen dat uw werknemer weer hersteld is? Neem dan contact op met uw VerzuimCoach via (0182) 544 918 of verzuimcoach@goudse.com.

Wilt u meer weten over hoe u inlogt in de online omgeving, kijk dan bij de veelgestelde vragen.

Verzuim volgen

Verzuim volgen

In CAMAS kunt u werknemersgegevens bijwerken en uitgebreide verzuimstatistieken samenstellen. Daarnaast kunt u ook de activiteiten van Perspectief inzien.

U kunt de werknemersgegevens bijwerken door te gaan naar Werknemersoverzicht. Daar kunt u kiezen voor zoeken, toevoegen, wissen of exporteren. Wanneer u kiest voor zoeken ziet u alle medewerkers van uw bedrijf die bij Perspectief bekend zijn. Wanneer u kiest voor toevoegen kunt u een nieuwe medewerker in het systeem zetten. Wanneer u kiest voor wissen worden alle criteria waarop u gezocht heeft gewist. Tot slot kunt u exporteren kiezen; u krijgt dan alle medewerkers uit CAMAS in een Excel-overzicht.

U kunt verzuimstatistieken samenstellen door te gaan naar Overzichten. Daar kunt u kiezen voor een algemeen verzuimoverzicht, verzuimoverzicht verzekeraar, verzuimoverzicht per werknemer, mutatieoverzicht, verzuimstatistieken en managementrapport verzuim. U kunt daar de periode selecteren waarvoor u de gegevens wilt uitdraaien.

U kunt de activiteiten van Perspectief inzien door te gaan naar Verzuimdossier. U kunt daar zoeken op achternaam, verzuimnummer, activiteit etc. In het overzicht vindt u alle activiteiten die zijn gedaan of nog moeten gebeuren. Dit is afhankelijk van de keuze die u maakt bij het kopje ‘afgewerkt’. U kunt daar kiezen voor ‘ja’ of ‘nee’.

Werknemersgegevens beheren

Werknemersgegevens beheren

Waarom levert u werknemersgegevens aan?

Uw werknemersgegevens zijn nodig om de uitkering te bepalen voor de loondoorbetaling van een zieke werknemer en voor de jaarlijkse vaststelling van uw definitieve verzekeringspremie.

Wanneer en hoe levert u werknemersgegevens aan?

Bij het aanvragen van uw verzekering heeft u werknemersgegevens aangeleverd. U ziet deze in de online omgeving een overzicht.

Bij elke ziekmelding of wijziging daarvan controleert u de gegevens van de betreffende werknemer en corrigeert u deze als er iets niet klopt of is gewijzigd.

Elk jaar vragen wij u in januari om via de online omgeving alle werknemersgegevens zo nodig aan te passen. Daarmee berekenen wij de definitieve premie voor het afgelopen jaar en de premie voor het nieuwe jaar. In de handleiding leest u er meer over.

Wilt u meer weten over hoe u inlogt in de online omgeving, kijk dan bij de veelgestelde vragen.

Diensten bij uw Verzuimverzekering

De Goudse biedt u niet alleen een verzekering voor de loondoorbetaling maar ook diensten om uw werknemers zo veel mogelijk aan het werk te houden of weer aan de slag te helpen.

Poortwachtergarantie

Poortwachtergarantie

Wat is de Wet verbetering poortwachter?

Die wet verplicht u en uw werknemer om vanaf de eerste ziektedag actief te werken aan snelle werkhervatting. U moet samen een verzuimdossier opbouwen, met onder andere een:

  • probleemanalyse door bedrijfsarts na zes weken ziekte;
  • plan van aanpak door werkgever/werknemer na acht weken;
  • eerstejaarsevaluatie bedrijfsarts;
  • eerstejaarsevaluatie werkgever/werknemer;
  • eindevaluatie bedrijfsarts;
  • eindevaluatie werknemer/werkgever.
Elke zes weken moet er een bedrijfsarts meekijken en op bepaalde momenten ook een arbeidsdeskundige. Daarnaast moeten u en uw werknemer zich inzetten om de werknemer naar vermogen te laten werken, in het eigen werk of in ander werk, bij uw bedrijf of bij een ander bedrijf. 

Gebruik maken van de poortwachtergarantie?

De Verzuimconsultant bij Perspectief bewaakt het gehele proces van de Wet verbetering poortwachter. Krijgt u toch een loonsanctie van het UWV? Meld dit dan binnen vijf werkdagen via verzuimcoach@goudse.com. Dan betalen wij de sanctie voor u.
Er zijn wel voorwaarden. Zo moet Perspectief de verzuimbegeleiding hebben gedaan vanaf de eerste ziektedag en tijdens de gehele loondoorbetalingsperiode. Ook moet u de adviezen en instructies van Perspectief hebben opgevolgd. Alle vereisten leest u in de Voorwaarden preventie-, re-integratieondersteuning en budgetten

Vragen over de Wet verbetering poortwachter?

Voor meer informatie over wet- en regelgeving kunt u contact opnemen met uw VerzuimCoach via (0182) 544 918 of verzuimcoach@goudse.com.

Preventiebudget en re-integratiebudget

Preventiebudget en re-integratiebudget

U heeft twee gegarandeerde budgetten:

  • Preventiebudget: € 500,- per dreigend ziektegeval;
  • Re-integratiebudget: € 4.000,- per ziektegeval.

Deze bedragen worden verdubbeld als u de Verzuimverzekering Eigen Risico in Dagen met arbodienstverlening combineert met de WGA-eigenrisicoverzekering en/of het WIA 0-tot-100 Plan van De Goudse.

Als u ons wilt bereiken...

Over het voorkomen en beperken van verzuim
(Uw VerzuimCoach kan u informatie geven in aanvulling op het advies van Perspectief.)
(0182) 544 918
verzuimcoach@goudse.com
Over de uitbetaling bij ziekte
(Team Claims van De Goudse weet alles van de berekening en betaling van uw uitkering.
En hoe u kunt omgaan met een ongeval dat door iemand anders is veroorzaakt.)
(0182) 544 907
verzuim@goudse.com
Over de online omgeving
(Team Commerciële Binnendienst van De Goudse kan u helpen bij vragen over de online omgeving waarin u ziek- en herstelmeldingen doet en werknemersgegevens beheert.)
(0182) 544 891
inkomen@goudse.com

Als u Perspectief wilt bereiken...

Over de concrete verzuimbegeleiding van een zieke medewerker
(De verzuimconsultant van Perspectief begeleidt u en uw werknemers in geval van ziekte.)
(0341) 438 700
info@perspectief.eu
Over het systeem CAMAS
(Voor informatie over het volgen van verzuim.)

(0341) 438 707
helpdesk@perspectief.eu

Veelgestelde vragen over uitkeringen, arbofacturatie en nota’s

Veelgestelde vragen over verzuim en de ondersteuningvan de VerzuimCoach

Veelgestelde vragen over langdurig verzuim

Veelgestelde vragen over CAMAS

Veelgestelde vragen over de online omgeving