IXXI in Den Bosch
IXXI in Den Bosch

Aan de slag met je Verzuim-verzekering met arbo-dienstverlening van Perspectief

Je hebt een Verzuimverzekering Eigen Risico in Dagen met arbodienstverlening van Perspectief op basis van het comfortabonnement. Je vindt hier belangrijke informatie over zowel je verzekering als de dienstverlening. Ook kun je via deze site je werknemers ziek en hersteld melden en verzuim volgen.

Ziek en hersteld melden

Meld dat dan direct aan De Goudse via onze online omgeving. Wij zorgen ervoor dat Perspectief op de hoogte is.

Ziek melden

Je meld je werknemer ziek op de eerste verzuimdag. Dan weet je zeker dat wij na je eigen risicotermijn kunnen starten met uitkeren, als dit nodig blijkt te zijn. Controleer meteen ook zijn gegevens, zodat we de uitkering baseren op de juiste informatie.

Hersteld melden

Zodra je werknemer weer (een deel van zijn uren) werkt, is het belangrijk dat je de ziekmelding wijzigt in onze online omgeving. Dit geldt ook als je werknemer andere werkzaamheden gaat verrichten waaraan je een bepaalde loonwaarde kunt koppelen. Heb je vragen over hoe je het percentage moet vaststellen dat je werknemer weer hersteld is? Neem dan contact op met je VerzuimCoach via (0182) 544 918 of verzuimcoach@goudse.com.

Wil je meer weten over hoe je inlogt in de online omgeving, kijk dan bij de veelgestelde vragen.

Verzuim volgen

Verzuim volgen

In CAMAS kun je werknemersgegevens bijwerken en uitgebreide verzuimstatistieken samenstellen. Daarnaast kun je ook de activiteiten van Perspectief inzien.

Je kunt de werknemersgegevens bijwerken door te gaan naar Werknemersoverzicht. Daar kun je kiezen voor zoeken, toevoegen, wissen of exporteren. Wanneer je kiest voor zoeken zie je alle medewerkers van je bedrijf die bij Perspectief bekend zijn. Wanneer je kiest voor toevoegen kun je een nieuwe medewerker in het systeem zetten. Wanneer je kiest voor wissen worden alle criteria waarop je gezocht hebt gewist. Tot slot kun je exporteren kiezen; je krijgt dan alle medewerkers uit CAMAS in een Excel-overzicht.

Je kunt verzuimstatistieken samenstellen door te gaan naar Overzichten. Daar kun je kiezen voor een algemeen verzuimoverzicht, verzuimoverzicht verzekeraar, verzuimoverzicht per werknemer, mutatieoverzicht, verzuimstatistieken en managementrapport verzuim. Je kunt daar de periode selecteren waarvoor je de gegevens wilt uitdraaien.

Je kunt de activiteiten van Perspectief inzien door te gaan naar Verzuimdossier. Je kunt daar zoeken op achternaam, verzuimnummer, activiteit etc. In het overzicht vind je alle activiteiten die zijn gedaan of nog moeten gebeuren. Dit is afhankelijk van de keuze die je maakt bij het kopje ‘afgewerkt’. Je kunt daar kiezen voor ‘ja’ of ‘nee’.
Werknemersgegevens beheren

Werknemersgegevens beheren

Waarom lever je werknemersgegevens aan?

Je werknemersgegevens zijn nodig om de uitkering te bepalen voor de loondoorbetaling van een zieke werknemer en voor de jaarlijkse vaststelling van je definitieve verzekeringspremie.

Wanneer en hoe lever je werknemersgegevens aan?

Bij het aanvragen van je verzekering heb je werknemersgegevens aangeleverd. Je ziet deze in de online omgeving.

Bij elke ziekmelding of wijziging daarvan controleer je de gegevens van de betreffende werknemer en corrigeer je deze als er iets niet klopt of is gewijzigd.

Elk jaar vragen wij je in januari om via de online omgeving alle werknemersgegevens zo nodig aan te passen. Daarmee berekenen wij de definitieve premie voor het afgelopen jaar en de premie voor het nieuwe jaar. In de handleiding lees je er meer over.

Wil je meer weten over hoe je inlogt in de online omgeving, kijk dan bij de veelgestelde vragen.

Diensten bij je Verzuimverzekering

De Goudse biedt je niet alleen een verzekering voor de loondoorbetaling maar ook diensten om je werknemers zo veel mogelijk aan het werk te houden of weer aan de slag te helpen.
Poortwachtergarantie

Poortwachtergarantie

Wat is de Wet verbetering poortwachter?

Die wet verplicht jou en je werknemer om vanaf de eerste ziektedag actief te werken aan snelle werkhervatting. Je moet samen een verzuimdossier opbouwen, met onder andere een:

  • probleemanalyse door bedrijfsarts na zes weken ziekte;
  • plan van aanpak door werkgever/werknemer na acht weken;
  • eerstejaarsevaluatie bedrijfsarts;
  • eerstejaarsevaluatie werkgever/werknemer;
  • eindevaluatie bedrijfsarts;
  • eindevaluatie werknemer/werkgever.
Elke zes weken moet er een bedrijfsarts meekijken en op bepaalde momenten ook een arbeidsdeskundige. Daarnaast moeten jij en je werknemer je inzetten om de werknemer naar vermogen te laten werken, in het eigen werk of in ander werk, bij jouw bedrijf of bij een ander bedrijf.

Gebruik maken van de poortwachtergarantie?

De Verzuimconsultant bij Perspectief bewaakt het gehele proces van de Wet verbetering poortwachter. Krijg je toch een loonsanctie van het UWV? Meld dit dan binnen vijf werkdagen via verzuimcoach@goudse.com. Dan betalen wij de sanctie voor je.

Er zijn wel voorwaarden. Zo moet Perspectief de verzuimbegeleiding hebben gedaan vanaf de eerste ziektedag en tijdens de gehele loondoorbetalingsperiode. Ook moet je de adviezen en instructies van Perspectief hebben opgevolgd. Alle vereisten lees je in de Voorwaarden preventie-, re-integratieondersteuning en budgetten.

Vragen over de Wet verbetering poortwachter?

Voor meer informatie over wet- en regelgeving kun je contact opnemen met je VerzuimCoach via (0182) 544 918 of verzuimcoach@goudse.com.

Preventiebudget en re-integratiebudget

Preventiebudget en re-integratiebudget

Je hebt twee gegarandeerde budgetten:
  • Preventiebudget: € 500,- per dreigend ziektegeval;
  • Re-integratiebudget: € 4.000,- per ziektegeval.

Deze bedragen worden verdubbeld als je de Verzuimverzekering Eigen Risico in Dagen met arbodienstverlening combineert met de WGA-eigenrisicoverzekering en/of het WIA 0-tot-100 Plan van De Goudse.

Als je ons wil bereiken...

Over het voorkomen en beperken van verzuim

(Je VerzuimCoach kan je informatie geven in aanvulling op het advies van Perspectief.)
(0182) 544 904
verzuimcoach@goudse.com

Over de uitbetaling bij ziekte

(Team Claims van De Goudse weet alles van de berekening en betaling van je uitkering.
En hoe je kunt omgaan met een ongeval dat door iemand anders is veroorzaakt.)
(0182) 544 907
verzuim@goudse.com

Over de online omgeving

(Team Commerciële Binnendienst van De Goudse kan je helpen bij vragen over de online
omgeving waarin je ziek- en herstelmeldingen doet en werknemersgegevens beheert.)
(0182) 544 891
inkomen@goudse.com

Als je Perspectief wil bereiken...

Over de concrete verzuimbegeleiding van een zieke medewerker

(De verzuimconsultant van Perspectief begeleidt jou en je werknemers in geval van ziekte.)
(0341) 438 700
info@perspectief.eu

Over het systeem CAMAS

(Voor informatie over het volgen van verzuim.)

(0341) 438 707
helpdesk@perspectief.eu

Veelgestelde vragen over uitkeringen, arbofacturatie en nota’s

Veelgestelde vragen over verzuim en de ondersteuningvan de VerzuimCoach

Veelgestelde vragen over langdurig verzuim

Veelgestelde vragen over CAMAS

Veelgestelde vragen over de online omgeving