IXXI in Den Bosch
IXXI in Den Bosch

Indienen preventienota- of re-integratienota: hoe doe je dat?

Heb je een verzuimverzekering bij De Goudse? Dan ben je verzekerd voor een preventief budget en re-integratiebudget. Wil jij gebruikmaken van dit budget? Wij leggen je graag uit hoe je dat doet en waarom het belangrijk is dat je de nota tijdig bij ons indient.

Hoe kom je in aanmerking?


Nadat je een nota hebt betaald, kun je hem bij ons indienen. Wij vergoeden de nota exclusief BTW als hij aan onderstaande voorwaarden voldoet:
  • De nota is binnen een maand na ontvangst ingediend bij verzuimcoach@goudse.com onder vermelding van het polisnummer.
  • De inzet van de preventie- en/of re-integratie-interventie is op advies van de bedrijfsarts of arbodienst.

Tijdig indienen


Let op: de nota moet binnen een maand na ontvangst bij ons zijn ingediend. Daarna kunnen wij hem niet meer in behandeling nemen. Te laat indienen van de nota heeft dus negatieve gevolgen voor de uitbetaling van het preventie- en re-integratiebudget.

Uitzondering


Heb je nog niet-ingediende nota’s van 2023? Die kun je nog tot 1 februari 2024 bij ons indienen. Wij beoordelen of deze voor vergoeding in aanmerking komen.

Vragen?


Heb je vragen over het indienen van nota’s of over lopende aanvragen? Neem dan contact op met de afdeling Verzuim en Re-integratie via telefoonnummer (0182) 544 904 of verzuimcoach@goudse.com. Wij helpen je graag!