Uw pakket met personeelsverzekeringen

Uw wijzigingen

U heeft bij ons een pakket met één of meer personeelsverzekeringen. Met een brief informeerden wij u over de omzetting van deze verzekering(en) en dienstverlening naar ons pakket CompleetVerzekerd Mijn personeel. Hierdoor veranderen er voor u enkele dingen. Voor meer informatie verwezen wij in de brief naar deze pagina.

Hieronder vindt u de nieuwe voorwaarden en wijzigingsoverzichten. In de wijzigingsoverzichten leest u meer over de aanpassingen van uw verzekering(en). Afhankelijk van uw verzekering(en) kunt u de volgende raadplegen:

Naam pakket, verzekering of dienst

Nieuwe voorwaarden

Wijzigingsoverzichten

Compleet Verzekerd Mijn personeel

Algemene voorwaarden (2001)

Wijzigingsoverzicht (770930)

Verzekeringen

Verzuimverzekering Eigen Risico in Dagen Aanvullende voorwaarden (2104) Wijzigingsoverzicht (770961)

Verzuimverzekering Eigen Risico in  Geld

Aanvullende voorwaarden (2103)

Wijzigingsoverzicht (770962)

WGA-eigenrisicoverzekering

Aanvullende voorwaarden (2301)

Wijzigingsoverzicht (770963)

WGA-gatverzekering Plus

Aanvullende voorwaarden (2406)

Wijzigingsoverzicht (770964)

WIA-aanvullingsverzekering onder 35%

Aanvullende voorwaarden (2408)

Wijzigingsoverzicht (770965)

Diensten bij uw verzekering

Preventie- en re-integratie-ondersteuning

Voorwaarden preventie- en re-integratie-ondersteuning (2608)

Wijzigingsoverzicht (770959)

Preventie-, re-integratie-ondersteuning en budgetten

Voorwaarden preventie-, re-integratie-ondersteuning en budgetten (2607)

Wijzigingsoverzicht (770960)

Rechtsbijstand

Voorwaarden Rechtsbijstand (2606)
Wijzigingsoverzicht (770931)

Pensioenwet

Pensioenreglement WIA-aanvullings-verzekering onder de WIA-loongrens

Pensioenreglement (2404)

Wijzigingsoverzicht (770966)

Pensioenreglement WIA-aanvullings-verzekering boven de WIA-loongrens

Pensioenreglement (2403)

Wijzigingsoverzicht (770966)

Pensioenreglement WGA-gatverzekering

Pensioenreglement (2405)

Wijzigingsoverzicht (770966)

Pensioenreglement WIA-aanvullingsverzekering onder 35%

Pensioenreglement (2407)

Wijzigingsoverzicht (770966)

Uitvoeringsovereenkomst
WIA 0-tot-100 Plan

Uitvoeringsovereenkomst (2402)

Wijzigingsoverzicht (770966)
Addendum WIA 0-tot-100 Plan Addendum WIA 0-tot-100 Plan (2409) Dit is een addendum op uw huidige uitvoeringsovereenkomst en pensioenreglement(en). Het nummer van die uitvoeringsovereenkomst en pensioenreglement(en) kan afwijken van het nummer dat staat vermeld bij bovengenoemde documenten.