Werkmaterieelverzekering

Gebruikt u werkmaterieel op de bouwplaats? Of vorkheftrucks of stapellaars in uw magazijn of opslagplaats?  De Werkmaterieelverzekering van De Goudse biedt dekking bij diefstal of beschadiging van uw materieel.
 • Dagvergoeding van max. 7 dagen voor het huren van materieel na schade
 • Ook verhuur van materieel is meeverzekerd
 • Aanschafwaarderegeling voor nieuw werkmaterieel bij Volledig casco
 • Schade als gevolg van een fout van uw opdrachtgever is gedekt
 • Geen eigen risico voor ‘Schade door eigen gebrek’

Advies op maat? Een onafhankelijk adviseur denkt graag met u mee!

In het kort

Wat verzekert u met onze Werkmaterieelverzekering?

Diefstal, brand of een hevige storm: uw werkmaterieel kan op allerlei manieren beschadigd of verloren raken. Met onze verzekering voor uw werkmaterieel bent u in bijna alle gevallen gedekt.

Wel verzekerd 

U heeft de keuze uit WA, WA + Beperkt Casco, WA + Volledig Casco, Beperkt Casco of Volledig Casco.

 • WA (Wettelijke Aansprakelijkheid): verplicht voor alle gemotoriseerde voertuigen. U bent verzekerd als u met uw werkmaterieel schade toebrengt aan een ander. 
 • Beperkt Casco: biedt dekking voor schade aan uw werkmaterieel door onder andere diefstal, brand, natuurrampen en ruitschade. 
 • Volledig Casco: schade aan uw werkmaterieel door een breed aantal oorzaken waaronder schade die u zelf veroorzaakt zoals een botsing of van de weg raken.
 • De dekking is standaard geldig in Nederland. U kunt dit uitbreiden tot de Benelux en Duitsland of heel Europa.
 • Bij Volledig Casco geldt een aanschafregeling voor nieuw werkmaterieel. Als uw werkmaterieel binnen 1 jaar na aanschaf total loss raakt of gestolen wordt, krijgt u de aanschafwaarde vergoed.
 • Na 1 jaar krijgt u de dagwaarde uitgekeerd. 
 • Heeft u na schade tijdelijk geen werkmaterieel? Dan krijgt u maximaal 7 dagen een uitkering van € 100,- per dag om materieel te huren. 
 • Verhuurt u werkmaterieel dat wordt bestuurd door uw eigen medewerkers? Dan is dit materieel meeverzekerd.

Eigen risico

 • Het eigen risico voor WA is € 250,-.
 • Voor Beperkt Casco en Volledig Casco geldt een eigen risico van € 500,-.

Aanvullende dekkingen
U kunt uw verzekering aanvullen met de dekkingen Schade aan eigen zaken, Schade aan ondergrondse kabels en leidingen, Schade inzittenden en bij Volledig Casco: Schade door eigen gebrek (5 jaar). 

Niet verzekerd

Wij vergoeden geen schade:

 • Als de bestuurder het werkmaterieel niet mag besturen (geen rijbewijs, rijbevoegdheid ontzegd of ingetrokken) of hij het werkmaterieel niet veilig kan of mag besturen omdat hij alcohol of medicijnen heeft gebruikt.

Wat is verzekerd bij de Werkmaterieelverzekering?

U kiest uit drie dekkingen: WA (wettelijke aansprakelijkheid), Beperkt casco en Volledig casco.

De WA-dekking

De WA-dekking is verplicht voor gemotoriseerd werkmaterieel en biedt dekking voor aansprakelijkheid voor schade die u of uw werknemer toebrengt aan anderen (zaakschade of personenschade).

De Beperkt cascodekking

De Beperkt cascodekking biedt dekking voor schade door onder andere diefstal, brand, natuurrampen en ruitschade. Dit is een passende dekking als de dagwaarde niet meer zo hoog is. 

De Volledig cascodekking

De Volledig cascodekking biedt u ook dekking voor botsingen, van de weg of in het water raken en andere externe schadeoorzaken. U bent dus ook verzekerd voor schade aan uw werkmaterieel die u zelf veroorzaakt. Deze dekking is aan te bevelen voor werkmaterieel met een hoge dagwaarde heeft. Er geldt een aanschafwaarderegeling voor nieuw werkmaterieel dat binnen een jaar na de aanschaf total loss raakt of gestolen wordt. Na afloop van de aanschafwaarderegeling wordt de dagwaarde vergoed.

De dekking

De dekking is standaard geldig in Nederland. U kunt dit uitbreiden tot de Benelux en Duitsland, of heel Europa. U kunt de verzekering aanvullen met dekking voor ‘schade aan eigen zaken’ en aan ‘ondergrondse kabels en leidingen’. Ook kunt u schade door ‘eigen gebrek’ en ‘schade inzittenden’ meeverzekeren. U leest er meer over onder ‘Wat zijn de aanvullende dekkingen?’

Wat zijn de aanvullende dekkingen?

Wat zijn de aanvullende dekkingen?

U kunt de Werkmaterieelverzekering aanvullen met de volgende dekkingen.

Schade aan eigen zaken

Wat is verzekerd?

Met deze dekking bent u verzekerd voor schade aan uw eigen zaken die met of door het werkmaterieel worden veroorzaakt. U bent ook verzekerd wanneer u de zaken heeft geleend of gehuurd. Het verzekerd bedrag per gebeurtenis is maximaal € 125.000,-.

Wat is niet verzekerd?

De dekking is ruim, maar wij vergoeden bijvoorbeeld geen schade die een verzekerde opzettelijk veroorzaakt. Ook vergoeden wij niet als de bestuurder volgens de wet te jong is om het werkmaterieel te besturen. Of als hij het niet mag besturen omdat hij bijvoorbeeld geen geldig rijbewijs heeft of de rijbevoegdheid is ontzegd. U vindt een volledige lijst van de uitsluitingen in de aanvullende voorwaarden.

Schade aan ondergrondse kabels en leidingen

Wat is verzekerd?

Met deze dekking bent u verzekerd voor de aansprakelijkheid voor schade die door het werkmaterieel wordt veroorzaakt aan ondergrondse kabels en leidingen. U bent ook verzekerd voor de gevolgen van deze schade. Het verzekerde bedrag is maximaal € 250.000,- per gebeurtenis.

Wat is niet verzekerd?

De dekking is ruim, maar wij vergoeden bijvoorbeeld geen schade die het gevolg is van heiwerkzaamheden of het werken met een hei- of vibratorblok. Ook vergoeden wij niet als de bestuurder volgens de wet te jong is om het werkmaterieel te besturen. Of als hij geen toestemming had om uw werkmaterieel te gebruiken. U vindt een volledige lijst van de uitsluitingen in de aanvullende voorwaarden.

Schade door eigen gebrek

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd voor schade aan het werkmaterieel door een gebrek van het werkmaterieel zelf. Bijvoorbeeld schade door een constructie-, materieel- of fabricagefout. Ook het onderdeel dat dit eigen gebrek vertoont is verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

De dekking is ruim, maar wij vergoeden bijvoorbeeld geen schade die ontstaat als er voor werkmaterieel dat u nieuw heeft gekocht geen garantie is verstrekt of het niet via de officiële Nederlandse importeur is afgeleverd. En u bent alleen verzekerd voor werkmaterieel dat niet ouder is dan zestig maanden, gerekend vanaf de datum van aflevering aan de eerste gebruiker. U vindt een volledige lijst van de uitsluitingen in de aanvullende voorwaarden.

Schade inzittenden

Wat is verzekerd?

Wij vergoeden aan de inzittenden de schade die zij oplopen door verkeersongevallen waarbij zij zijn betrokken als inzittenden van het motorrijtuig. Denk aan zaakschade (kleding, brillen), inkomstenderving, huishoudelijke hulp, vervoerskosten, smartengeld, medische kosten en overlijdenskosten. Ook de bestuurder is verzekerd. De verzekering keert uit ongeacht de schuldvraag, tot € 1.000.000,-.

Wat is niet verzekerd?

Wij bieden een ruime dekking, maar wij vergoeden bijvoorbeeld geen schade die ontstaat wanneer de bestuurder het motorrijtuig niet mag besturen (bijvoorbeeld omdat hij geen rijbewijs heeft of de rijbevoegdheid is ontzegd). Of wanneer hij het motorrijtuig niet veilig kan of mag besturen omdat hij alcohol of medicijnen heeft gebruikt. U vindt een volledige lijst van de uitsluitingen in de aanvullende voorwaarden.
Wat is niet verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

De Werkmaterieelverzekering heeft een ruime dekking, maar wij vergoeden niet alles. Er is bijvoorbeeld geen dekking als de bestuurder niet mag besturen (bijvoorbeeld omdat hij geen rijbewijs heeft of de rijbevoegdheid is ingetrokken) of als de bestuurder of passagier geen toestemming had om uw werkmaterieel te gebruiken. En er is ook geen dekking als de bestuurder het werkmaterieel niet veilig kan of mag besturen omdat hij alcohol of medicijnen heeft gebruikt, of als hij volgens de wet te jong is om te mogen besturen.

U vindt een volledige lijst van de uitsluitingen in de aanvullende voorwaarden.

Er geldt een eigen risico van € 250,- voor de WA-dekking en € 500,- voor de Beperkt en Volledig cascodekking. Heeft u schade die onder meerdere verzekeringen valt? Dan brengt De Goudse alleen het hoogste eigen risico in rekening. Andere verzekeraars berekenen het eigen risico vaak per gebeurtenis en per verzekering, waardoor u twee keer het eigen risico betaalt.
 
Wat kost het?

Wat kost de Werkmaterieelverzekering?

De premie is onder andere afhankelijk van de waarde, ouderdom en het soort werkmaterieel. Uw adviseur kan u hier meer over vertellen.

Dit product maakt onderdeel uit van ons mkb-pakket CompleetVerzekerd. Als u hierbinnen meerdere verzekeringen combineert, profiteert u van aantrekkelijke voordelen, zoals pakketkorting die kan oplopen tot 10%.
Wat zijn de voorwaarden?

Wat zijn de voorwaarden?

Algemene Voorwaarden CompleetVerzekerd Mijn bedrijf
Aanvullende Voorwaarden Werkmaterieel

Bent u al verzekerd bij De Goudse? Dan kan voor u een andere versie van deze voorwaarden gelden. Het juiste versienummer staat op uw polisblad. Als u een eerdere versie nodig heeft, helpt uw adviseur u daar graag aan.

Veelgestelde vragen

Is dit wel een nuttige verzekering als mijn werkmaterieel al oud is?
Ja, want het gaat niet alleen om schade aan uw werkmaterieel maar ook om schade die u anderen toebrengt. Bijvoorbeeld wanneer uw werkmaterieel op de weg rijdt. Er geldt dan zelfs een verplichte dekking voor wettelijke aansprakelijkheid.
Ben ik ook verzekerd voor schade aan mijn eigen zaken?
Dat ligt eraan. U bent hiervoor verzekerd als u heeft gekozen voor de aanvullende dekking ‘schade aan eigen zaken’.
Er zijn allerlei keuzemogelijkheden. Hoe weet ik wat het beste bij mij past?
Een onafhankelijke adviseur gaat graag na wat in uw situatie de beste keuze is.

Persoonlijk advies voor uw situatie?

Wilt u de beste oplossing voor uw bedrijf? Daar zorgt een adviseur voor. Hij brengt de risico's van uw bedrijf in kaart en geeft persoonlijk advies om deze te beperken of af te dekken.
Ik wil een persoonlijke oplossing

Vind een adviseur