Tom Kunen van Pub & Grill De Kantine in Asten
Tom Kunen van Pub & Grill De Kantine in Asten

Wat is een mkb verzuim ontzorg verzekering?

Algemeen • Zieke werknemer
Wat is een mkb verzuim ontzorg verzekering? En hoe verschilt onze MKB Verzuim Ontzorg Verzekering van onze reguliere Verzuimverzekering in combinatie met arbodienstverlening? U leest het hier.

Lees ook over onze andere oplossingen voor ziek personeel.

Wat is een mkb verzuim ontzorg verzekering?

De mkb verzuim ontzorg verzekering is een verzuimverzekering die is ontwikkeld in samenwerking met de overheid, het bedrijfsleven en verzekeraars om de volgende redenen:
  • Voor kleine werkgevers in het mkb zonder aparte HR-afdeling betekent een zieke medewerker veel extra administratie, geregel en hoge kosten
  • Veel mkb- ondernemers vinden het niet prettig dat zij bij de reguliere verzuimverzekering soms geconfronteerd worden met een premiestijging als het verzuim binnen hun bedrijf stijgt
  • Werkgevers staan om bovenstaande redenen niet te springen om vaste werknemers in dienst te nemen

De verzuim ontzorg verzekering is bedoeld om werkgevers maximaal te ontzorgen als het gaat om het verzuim van hun werknemers. Ook betalen werkgevers een premie waarbij het eigen verzuim minder meetelt. Met deze speciaal op het mkb gerichte verzuimverzekering hoopt de overheid werkgevers te stimuleren om meer werknemers in vaste dienst aan te nemen.

Is de mkb verzuim ontzorg verzekering verplicht?

Nee, de verzuim ontzorg verzekering is niet verplicht voor mkb-ondernemers. U kunt er ook voor kiezen om uw bestaande verzuimverzekering te houden of u kunt een reguliere verzuimverzekering, eventueel in combinatie met arbodienstverlening, afsluiten.

Verschil MKB Verzuim Ontzorg Verzekering en reguliere Verzuimverzekering van De Goudse

Iedere verzekeraar die de mkb verzuim verzekering aanbiedt, moet zorgen dat haar product voldoet aan de gestelde minimumeisen van deze verzekering. Aanvullend daarop mogen verzekeraars nog extra's aanbieden.

Hieronder ziet u de belangrijkste verschillen op een rij tussen onze MKB Verzuim Ontzorg Verzekering en onze reguliere Verzuimverzekering met arbodienstverlening.

MKB Verzuim Ontzorg Verzekering

Verzuimverzekering met
arbodienstverlening

Keuze eigen risico in werkdagen
10, 20, 30 of 65
Keuze eigen risico in werkdagen
10, 20, 30, 65, 90, 130, 260
Eindleeftijd: standaard AOW-leeftijd Eindleeftijd: keuze voor 70 jaar ook mogelijk
Premie: eigen verzuim telt minder zwaar mee, solidaire (hogere) premie Premie: eigen verzuim weegt meer mee,
scherpere premie
Arbodienstverlener: Perspectief Arbodienstverlener: keuze uit Perspectief
of ArboNed
Vaste casemanager Geen vaste casemanager, wel Verzuimcoach als sparringpartner
Kosten arbodienstverlening (per persoon per jaar): € 132,50 (excl. btw) Kosten arbodienstverlening (per persoon per jaar): Perspectief € 109,- (excl. btw) of ArboNed € 111,45
(excl. btw)
Preventie: geen gegarandeerd budget. In overleg op basis van kosten/batenanalyse. Preventie: gegarandeerd budget van € 500,- bij
dreigend verzuim. Dit wordt € 1.000,- in
combinatie met WIA/WGA-ERV.
Re-integratiekosten: volledige vergoeding Gegarandeerd re-integratiebudget € 4.000,- per
ziektegeval. Dit wordt € 8.000,- in combinatie met WIA/WGA-ERV. Daarboven o.b.v. kosten/baten-
analyse.

Onze MKB Ontzorg Verzekering past goed bij een werkgever die:

  • Wil dat het eigen verzuim minder zwaar meetelt in de premie en voorkeur geeft aan een meer solidaire (en daarmee hogere) premie
  • De complete regie rondom verzuim uit handen wil geven
  • Maximaal begeleid wil worden als een werknemer arbeidsongeschikt is. En hiervoor bereid is te betalen.
  • Behoefte heeft aan een meer gestandaardiseerd product met minder keuzes.


Wilt u liever meer keuzevrijheid en een scherpere premie? Dan kunt u het beste kiezen voor onze reguliere verzuimverzekering in combinatie arbodienstverlening.

Ik wil een offerte voor een mkb verzuim ontzorg verzekering

Ik wil een offerte voor een reguliere verzuimverzekering met arbodienstverlening

Twijfelt u nog voor welke aanbieder u kiest? Zorg dan dat u in ieder geval kiest voor een aanbieder die beschikt over het keurmerk dat MKB-Nederland ontwikkelde voor aanbieders van de nieuwe MKB-verzuim ontzorg verzekering.