Nabestaandenverzekering Collectief

Uitkering(en) voor uw achterblijvende partner
Ondernemen is risico’s nemen. Maar sommige risico’s kun je maar beter zo veel mogelijk beperken. Of er in ieder geval over nadenken. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen voor uw partner als u komt te overlijden? De wettelijke Anw-uitkering is dan niet hoog. Sterker nog, vaak is daarop zelfs helemaal geen recht (lees er hier meer over). Daarom is het goed zélf een oplossing te regelen. Want de woonlasten, kosten van eventuele kinderen en andere uitgaven lopen gewoon door.

De oplossing
De Nabestaandenverzekering Collectief biedt een basisvoorziening voor de financiële zekerheid van de nabestaande(n) als u komt te overlijden. Een eenmalige uitkering of aanvulling op het inkomen van de achterblijvende partner is dan vaak zeer welkom.

Uniek voor zelfstandigen
Nabestaandenvoorzieningen met een maandelijkse uitkering zijn meestal alleen geschikt voor werknemers. De Nabestaandenverzekering Collectief is er echter ook voor zelfstandigen. De uitkering is vrij te besteden.

Print deze pagina