Preventiebudget! Voor relaties die bijna voldoen aan alle preventie-eisen

Stel: u heeft een zakelijke relatie die u graag als klant wil behouden of binnenhalen. Dat lijkt u ook te lukken. Maar dan merkt u dat deze ondernemer aarzelt vanwege de preventievoorwaarden van De Goudse. Bijvoorbeeld omdat hij al eerder geld in preventie heeft gestoken, maar nog net niet voldoet aan onze eisen. Of omdat hij nog maar kort als ondernemer actief is en zich nauwelijks nóg een investering kan permitteren.

Herkenbaar? Dan biedt ons Preventiebudget misschien het extra hulpmiddel dat u nodig heeft. Uw relatiebeheerder heeft de beschikking over dit budget en kan daar op uw verzoek gebruik van maken. U kunt dan uw relatie financiële hulp bieden bij het nemen van (laatste) preventiemaatregelen die nog nodig zijn om een verzekering te kunnen sluiten. Zo laat u hem merken dat hij er ook bij het nemen van preventiemaatregelen niet alleen voor staat. Uw relatiebeheerder bespreekt graag de mogelijkheden en voorwaarden met u.

Voor welke relaties kunt u een beroep doen op het Preventiebudget?
Het Preventiebudget is bestemd voor een relatie die u voorstelt en die:

  • heeft geïnvesteerd in preventie of bereid is om dat te doen;
  • een contract voor minimaal 3 verschillende risico’s heeft of aangaat (dus niet bijvoorbeeld driemaal een voertuigrisico);
  • het geld gebruikt voor maatregelen die bijdragen aan het risicomanagement dat noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de geldende polisvoorwaarden;
  • een duidelijk risicobeeld heeft dat u kunt onderbouwen met foto’s en/of een inspectierapport.

Voldoet uw relatie niet aan alle bovenstaande randvoorwaarden, maar vindt u toch dat hij of zij voor een  bedrag in aanmerking komt? Neem dan contact op met uw relatiebeheerder om te bespreken welke mogelijkheden er zijn.

Waarvoor en hoeveel?
Het Preventiebudget is een tegemoetkoming in de preventiekosten die een ondernemer maakt. De hoogte van die tegemoetkoming hangt af van de premie die uw relatie betaalt en kan variëren van enkele honderden euro’s tot maximaal € 1.500,-. Te besteden aan hulpmiddelen uit (bij voorkeur) de Preventiezaak, zoals een inbraakalarm, een vetbrandblusser of extra eisen naar aanleiding van de SCIOS Scope 10- of de SCIOS Scope 12-keuring. De ondernemer rekent de investering zelf af en kan de factuur dan naar u sturen, waarna u deze deelt met uw relatiebeheerder. Die zorgt dat de ondernemer het afgesproken bedrag op zijn rekening krijgt gestort.