De EMA-tafels

De Goudse biedt u als Erkend MKB-adviseur een aanbod van faciliteiten en ondersteuning. Wij helpen adviseurs bij de groei van hun eigen onderneming en het toepassen van risicomanagement. Dat doen we onder andere met onze “EMA-tafels”, die we organiseren voor de Erkend MKB-Adviseurs. Dat zijn bijeenkomsten samen met collega-adviseurs met als doel leren van elkaar en groeien in ondernemerschap en risicomanagement. Het netwerk staat dan ook voor 85% van de tijd in het teken van de deelnemende ondernemers en hun bedrijven. Ook u kunt deelnamen aan de EMA-tafels. We starten in 2024 een zesde groep. Vraag uw accountmanager om meer informatie. 

De kennis die men daar opdoet, kan bijdragen aan bijsturing of aanpassing in de eigen bedrijfsvoering. Dat levert een verbetering van het bedrijfsresultaat op en een grotere continuïteit op lange termijn. Groei en risicomanagement en de plaats daarvan in de eigen onderneming vormen een belangrijk, maar zeker niet het enige onderdeel van de bijeenkomsten.  

Daarnaast vindt de Goudse het van groot belang om van haar business partners:

  • continu feedback te krijgen over de wederzijdse samenwerking;
  • beter wederzijds begrip te krijgen over elkaars belangen;
  • input te krijgen over de verdere invulling van het EMA-schap;
  • input te krijgen over verdere ontwikkeling van haar productaanbod.

In de EMA-tafels komen al deze zaken samen. 

Al vijf groepen EMA ’s gingen van start in de afgelopen jaren. Meer dan zestig adviseurs stapten in voor een verbintenis voor tien bijeenkomsten over een tijd van drie jaar, waarin zij samen als adviseurs en ondernemers verder groeiden. Geen enkel jaar scoorden de bijeenkomsten onder een acht. Ze worden gehouden onder deskundige begeleiding van de consultants van “Beter Koersen”, die zorgen voor de diepgang en het proces zorgvuldig bewaken. 

Wilt u deelnemen aan de EMA-tafels? We starten in 2024 een zesde groep. Vraag uw accountmanager om meer informatie.