Direct Ingaande Beleggingslijfrente

De Direct Ingaande Beleggingslijfrente is een moderne, voordelige, transparante en flexibele beleggingsverzekering. Deze verzekering is bedoeld om een eerder opgebouwd kapitaal in een verzekering uit te laten keren en daarbij beleggingsrendement te maken.

Belangrijkste voordelen

 • Beleggingen op basis van risicoprofielen, samengesteld in samenwerking met fondsbeheerder Blackrock/iShares
 • Lage kosten in de verzekering

Wat is de Direct Ingaande Beleggingslijfrente?

Met de Direct Ingaande Beleggingslijfrente kunt u een opgebouwd kapitaal periodiek laten uitkeren. De verzekering keert een vast aantal beleggingseenheden uit. De koers van een beleggingseenheid varieert, afhankelijk van het door u behaalde rendement in de beleggingen. Uw periodieke inkomen varieert dus ook.

De Direct Ingaande Beleggingslijfrente biedt u de mogelijkheid ook in de uitkerende fase te beleggen en zo een hoger rendement na te streven dan een gegarandeerd rendement.
Voor wie is het?

Voor wie is het?

Wanneer is dit product mogelijk geschikt voor u? Wanneer is dit product (mogelijk) niet geschikt voor u?
U bent tussen de 18 en 80 jaar oud, woont in Nederland en bent in Nederland belastingplichtig. U voldoet aan een of meer van de onderstaande voorwaarden.
Uw lijfrente valt binnenkort vrij en u wilt het opgebouwde kapitaal periodiek laten uitkeren, in aanvulling op uw pensioen en AOW. Uw lijfrente valt binnenkort vrij; u wilt de lijfrente-uitkering uitstellen en nog even verder opbouwen.
Een financieel adviseur helpt u bij de keuze voor dit product en betrekt in zijn advies ook andere opties (zoals een garantielijfrente of een bancaire lijfrente). Als u geen advies wilt (‘execution only’).
U wilt niet vastzitten aan een relatief lage lijfrente door de huidige lage rentestand. U wilt periodiek een vast bedrag ontvangen.
U heeft voldoende pensioen en vermogen opgebouwd om te voorzien in de kosten van uw levensonderhoud en komt niet in de problemen als de lijfrente het ene jaar hoger of lager is als het andere.
U heeft niet voldoende pensioen en vermogen opgebouwd om te voorzien in de kosten van uw levensonderhoud en komt in de problemen als de lijfrente het ene jaar hoger of lager is als het andere.

U laat zich periodiek adviseren over uw beleggingen en past het risicoprofiel aan als de persoonlijke of financiële situatie hiertoe aanleiding geeft.

U wilt geen periodiek beleggingsadvies, of u wijkt af van het advies van uw financieel adviseur (en het risicoprofiel is daardoor niet meer passend).
U heeft op de ingangsdatum een beleggingshorizon van 5 jaar of meer.
U hebt op de ingangsdatum een korte beleggingshorizon (tot 5 jaar).
U wordt niet nerveus van een beleggingsproduct. U accepteert het risico dat de lijfrente-uitkering ook lager uit kan vallen dan waar vooraf op was gehoopt.
U wordt nerveus van een beleggingsproduct. En u wenst vooraf geen enkele onzekerheid te hebben over de hoogte van de toekomstige uitkeringen.
U heeft geen duurzaamheids­voorkeuren voor de fondsen waarin wordt belegd. Of u wenst wel groene beleggingen en accepteert dat deze ‘lichtgroen’ van aard zijn (artikel 8). Dit betekent dat het beleggingsproduct ecologische en/of sociale kenmerken promoot en de bedrijven waarin belegd wordt over goed bestuur beschikken. U heeft uitgesproken duurzaamheids­voorkeuren en wenst alleen in ‘donkergroene’ fondsen te beleggen (de meest duurzame mogelijkheid, artikel 9).
Wat kost het?

Wat kost het?

 • Eenmalige kosten: € 50,- bij aanvang van de verzekering
 • 0,55% per jaar over de waarde van de beleggingen (per maand wordt 1/12e verrekend over de actuele waarde).
 • Kosten van de beleggingen worden vooraf getoond in de offerte. Deze verschillen per fonds. Per april 2023 variëren de kosten van 0,12% tot 0,20%. De Goudse heeft geen invloed op de hoogte van deze kosten.
 • Geen kosten bij of voor:
  - aan- of verkoop van beleggingen;
  - switchen van beleggingen;
  - goede prestaties van de beleggingsfondsen;
  - bewaarloon;
  - beëindiging van de verzekering.
Wat zijn de voordelen?

Wat zijn de voordelen?

De Direct Ingaande Beleggingslijfrente biedt een aantal in het oog springende voordelen.
 • Alternatief voor de zeer lage rentestand bij garantielijfrentes.
 • Onafhankelijk advies.
 • Voor diverse fiscale varianten beschikbaar.
 • Al vanaf € 3.000,- koopsom.
 • Overzichtelijke risicoprofielen.
 • Samenstelling van de fondsen en de fondsverdeling afgestemd met gerenommeerde fondsbeheerder Blackrock/iShares.
 • Uitkeringen per maand, kwartaal, half jaar en per jaar mogelijk.
 • Uitkeringen tijdelijk of levenslang mogelijk.
 • Lage fondskosten door het gebruik van indextrackers.
 • Lage kosten in de verzekering.
 • Keuze in de uitkering van de poliswaarde bij overlijden voor de einddatum:
  - Geen uitkering
  - Uitkering van 70% of 90% van de poliswaarde.
 • Maandelijks bonusbijschrijvingen voor het overlijdensrisico, waardoor uw poliswaarde toeneemt: bij 0% de hoogste bijschrijving, bij 90% de laagste. 
 • Via internet inzicht in de dagelijkse ontwikkeling van uw verzekering.
 • Jaarlijks een schriftelijk overzicht van de waarde van uw verzekering.
Wat zijn de voorwaarden?

Wat zijn de voorwaarden?

Hieronder vindt u onze meest actuele informatie en voorwaarden.