Direct Ingaande Beleggingslijfrente

Waarom de Direct Ingaande Beleggingslijfrente?

De Direct Ingaande Beleggingslijfrente is een moderne, voordelige, transparante en flexibele beleggingsverzekering. Deze verzekering is bedoeld om een eerder opgebouwd kapitaal in een verzekering uit te laten keren en daarbij beleggingsrendement te maken.

Belangrijkste voordelen

 • particulier-vinkje
  Flexibele periodieke en eenmalige premiestortingen
 • particulier-vinkje
  Ruime beleggingskeuze en lage fondskosten
 • particulier-vinkje
  Lage kosten in de verzekering

Wat is de Direct Ingaande Beleggingslijfrente?

Met de Direct Ingaande Beleggingsverzekering kunt u een opgebouwd kapitaal periodiek laten uitkeren. De verzekering keert een vast en gelijkmatig aantal beleggingseenheden uit. De koers van een beleggingseenheid varieert met het door u behaalde rendement in de beleggingen. Uw periodieke inkomen varieert dus ook.

De Direct Ingaande Beleggingslijfrente biedt u de mogelijkheid ook in de uitkerende fase te beleggen en zo een hoger rendement na te streven dan de lage gegarandeerde rendementen van dit moment.

Fiscale varianten en voortzettingen
De Direct Ingaande Beleggingslijfrente is o.a. bruikbaar voor de volgende fiscale varianten:
 • Gerichte lijfrente
 • Oud regime lijfrente
 • Gouden handdruk
 • Winst uit staking onderneming
 • Afstorting oudedagsreserve
 • Winst uit staking onderneming en afstorten oudedagsreserve
 • Uitkering ex art 19 IB (stamrecht)

Genoemde varianten zijn al dan niet als voortzetting van een bestaande verzekering bij De Goudse mogelijk.

Lijfrente-uitkering
De Goudse stelt in uw offerte een gelijkblijvend aantal uit te keren beleggingseenheden vast. Bij aanvang heeft een beleggingseenheid een waarde van € 1,-. Bij iedere herrekening van de beleggingseenheid (twee weken voor iedere uitkeringstermijn) wordt bezien of op basis van het werkelijk gemaakte rendement de beleggingseenheid een andere koers dient te krijgen.

De volgende uitkeringstermijn ontvangt u dan het zelfde aantal eenheden maar tegen een andere koers. Dit proces vindt voor iedere uitkering opnieuw plaats. Op deze manier blijft het aantal eenheden dus gelijk maar zal de uitkering per maand wijzigen. De uitkering kan zo (en zal zo) periodiek stijgen en dalen.

Het aantal berekende uitkeringseenheden wordt bepaald op basis van de gewenste lijfrente-uitkering en het aangehouden rekenrendement. Dit rekenrendement is fiscaal gemaximeerd op het zogenaamde u-rendement. Het u-rendement wordt maandelijks vastgesteld op basis van het effectieve rendement van alle obligatieleningen die zijn uitgegeven door de Staat der Nederlanden.
Voor wie is het?

Voor wie is het?

Wanneer is dit product mogelijk geschikt voor u? Wanneer is dit product (mogelijk) niet geschikt voor u?
U bent tussen de 18 en 70 jaar oud, woont in Nederland en bent in Nederland belastingplichtig. Als u niet aan deze voorwaarden voldoet.
Uw lijfrente valt binnenkort vrij en u wilt het opgebouwde kapitaal periodiek laten uitkeren, in aanvulling op uw pensioen en AOW. Uw lijfrente valt binnenkort vrij; u wilt de lijfrente-uitkering uitstellen en nog even verder opbouwen.
Een financieel adviseur helpt u bij de keuze voor dit product en betrekt in zijn advies ook andere opties (zoals een garantielijfrente of een bancaire lijfrente). Als u geen advies wilt (‘execution only’).
U wilt niet vastzitten aan een relatief lage lijfrente door de huidige lage rentestand. U wilt periodiek een vast bedrag ontvangen.
U heeft voldoende pensioen en vermogen opgebouwd om te voorzien in de kosten van uw levensonderhoud en komt niet in de problemen als de lijfrente het ene jaar hoger of lager is als het andere. U heeft niet voldoende pensioen en vermogen opgebouwd om te voorzien in de kosten van uw levensonderhoud en komt in de problemen als de lijfrente het ene jaar hoger of lager is als het andere.
U laat zich periodiek adviseren over uw beleggingen en past de fondskeuze aan als uw persoonlijke of financiële situatie hiertoe aanleiding geeft. U wilt geen periodiek beleggingsadvies, of wijkt af van het advies van uw financieel adviseur (en de fondskeuze is daardoor niet meer passend).
U hebt op de ingangsdatum een lange beleggingshorizon (7 jaar of meer)  U hebt op de ingangsdatum een korte beleggingshorizon (tot 7 jaar).
U wordt niet nerveus van een beleggingsproduct. U wordt nerveus van een beleggingsproduct.
Wat kost het?

Wat kost het?

 • Eenmalige kosten: € 50,- bij aanvang van de verzekering
 • Administratiekosten: € 5,- per maand
 • 0,35% per jaar over de waarde van de beleggingen (per maand wordt 1/12e verrekend over de actuele waarde
 • Geen kosten bij aankoop van beleggingen
 • Geen kosten bij switchen van beleggingen
 • Geen kosten bij verkoop van beleggingen
 • Geen bewaarloon
 • Geen overige kosten
 • Geen kosten bij beëindiging
 • Kosten van de beleggingen worden vooraf getoond in de offerte (De Goudse heeft geen invloed op de hoogte van deze kosten)
Wat zijn de voordelen?

Wat zijn de voordelen?

De Direct Ingaande Beleggingslijfrente biedt een aantal in het oog springende voordelen.
 • Alternatief voor de zeer lage rentestand bij garantielijfrentes;
 • Onafhankelijk advies;
 • Voor diverse fiscale varianten beschikbaar;
 • Vanaf € 3.000,- koopsom bij keuze Beleggingsfondsen en vanaf € 50.000,- bij keuze Individueel Vermogensbeheer;
 • Ruime beleggingskeuze en lage fondskosten;
 • Uitkeringen per maand, kwartaal, half jaar en per jaar mogelijk;
 • Uitkeringen tijdelijk of levenslang mogelijk;
 • Vrije keuze in beleggingen zonder aan-, verkoop- of switchkosten in de verzekering;
 • Dekking bij overlijden 90% beleggingswaarde;
 • Lage kosten in de verzekering;
 • Maandelijkse bonusbijschrijvingen omdat de dekking bij overlijden lager is dan de beleggingswaarde;
 • Via internet inzicht in de dagelijkse ontwikkeling van uw verzekering;
 • Jaarlijks een schriftelijk overzicht van de waarde van uw verzekering.
Wat zijn de voorwaarden?

Wat zijn de voorwaarden?

Hieronder vindt u onze meest actuele informatie en voorwaarden.