FlexxPensioen-gegarandeerd kapitaal

Deze informatie is bedoeld voor bestaande klanten.
Wij sluiten geen nieuwe FlexxPensioen-polissen meer af.
Op deze pagina leest u wat wel en niet is verzekerd in de standaard-pensioenregeling FlexxPensioen-gegarandeerd kapitaal. Het kan zijn dat uw regeling op sommige punten afwijkt. Dit komt doordat werkgevers zelf konden kiezen welke mogelijkheden er opgenomen werden in de regeling. Meestal is de standaardregeling overgenomen. Wilt u weten hoe uw regeling er precies uitziet? Of wilt u informatie over andere verzekeringen dan FlexxPensioen? Stuur dan een mail naar pensioenen@goudse.com of bel ons team Pensioenen op (0182) 544 974.

Belangrijkste voordelen

  • Premies worden belegd tegen een vast rendement
  • Gegarandeerd kapitaal op einddatum
  • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Wat is het FlexxPensioen-gegarandeerd kapitaal?

Bij FlexxPensioen-gegarandeerd kapitaal worden uw premies voor u belegd tegen een vast rendement. Zo bouwt u een gegarandeerd pensioenkapitaal op. Hiermee koopt u een ouderdoms- en/of partnerpensioen aan.
Wat is verzekerd?

Wat is verzekerd?

Hieronder leest u in het kort wat is verzekerd in de standaardvorm van FlexxPensioen-gegarandeerd kapitaal. Het kan zijn dat uw pensioen op sommige punten afwijkt. Wilt u weten hoe uw regeling er precies uitziet? Stuur dan een mail naar pensioenen@goudse.com of bel ons team Pensioenen op (0182) 544 974.
  • Uw pensioenpremies worden voor uw belegd tegen een vast rendement, waardoor de hoogte van het uiteindelijke pensioenkapitaal gegarandeerd is.
  • Op uw 65e (tenzij anders afgesproken) komt dit pensioenkapitaal vrij en koopt u een ouderdoms- en/of partnerpensioen.
  • Overlijdt u voor uw pensioendatum? Dan krijgt uw bij ons bekende partner een partnerpensioen.
  • Wordt u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Dan gaat uw pensioenopbouw door, maar hoeft er (gedeeltelijk) geen premie meer te worden betaald.
Wat is niet verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Hieronder leest u in het kort wat niet is verzekerd in de standaard-pensioenregeling FlexxPensioen-gegarandeerd kapitaal. Het kan zijn dat uw pensioen op sommige punten afwijkt. Wilt u weten hoe uw regeling er precies uitziet? Stuur dan een mail naar pensioenen@goudse.com of bel ons team Pensioenen op (0182) 544 974.
  • Wordt er geen premie meer betaald voor uw regeling, bijvoorbeeld omdat u uit dienst bent getreden of de verzekering is beëindigd ? Dan krijgen uw kinderen geen wezenpensioen van ons als u zou overlijden. Uw bij ons bekende partner ontvangt dan wel een partnerpensioen.
  • Wordt u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen arbeidsgeschiktheidspensioen van ons. Uw pensioenopbouw gaat dan wel door, maar er hoeft (gedeeltelijk) geen premie meer te worden betaald.
Wat kost het?

Wat kost het?

De Goudse maakt verschillende kosten voor het uitvoeren van uw pensioenregeling. Bijvoorbeeld voor de administratie en het toesturen van uw jaarlijkse pensioenoverzicht. Ook zijn er kosten om uw belegde kapitaal te beheren en transactiekosten. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die  een fondsbeheerder in rekening brengt bij het kopen en verkopen van aandelen en obligaties.

Ieder jaar maken wij een waardeoverzicht waarop u ziet welk deel van uw premie is gebruikt voor de betaling van kosten. U ontvangt dit jaarlijks per post en kunt het ook opvragen via pensioenen@goudse.com of (0182) 544 974.

Pensioen 1-2-3

Pensioen 1-2-3

In Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt op grond van de standaard pensioenregeling van FlexxPensioen-gegarandeerd kapitaal. U vindt daar algemene informatie en geen persoonlijke informatie. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl en in uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht. Het kan zijn dat uw pensioen op sommige punten afwijkt. Wilt u weten hoe uw pensioenregeling er precies uitziet? Mail dan naar pensioenen@goudse.com of bel ons team Pensioenen op (0182) 544 974.