Woonhuisverzekering

Waarom de Woonhuisverzekering?

Uw huis is waarschijnlijk uw meest waardevolle bezit. Hieraan kan schade ontstaan door een onverwachte gebeurtenis. Met de Woonhuisverzekering van De Goudse bent u in ieder geval verzekerd voor brand, blikseminslag, ontploffing, neerslag en inbraak. Dankzij de modulaire opbouw krijgt u zekerheid op maat en betaalt u alleen voor wat werkelijk nodig is.

Belangrijkste voordelen

 • particulier-vinkje
  Betaal alleen voor wat u wilt verzekeren
 • particulier-vinkje
  Verschillende aanvullende dekkingen
 • particulier-vinkje
  Garantie tegen onderverzekering

Wat is de Woonhuisverzekering?

Met de Woonhuisverzekering van De Goudse bent u goed verzekerd als uw woning geheel of gedeeltelijk verloren gaat. Bijvoorbeeld door brand, lekkage of storm. U kunt kiezen uit de dekking Woonhuis Basis of  Woonhuis Plus. U kunt de verzekering uitbreiden met de aanvullende dekkingen Glas, Tuin, Duurzaam Wonen en Aansprakelijkheid onroerende zaken.

Als de schade onder de dekking valt, vergoeden wij het bedrag dat nodig is om de woning te herbouwen of te herstellen.
Wat is verzekerd?

Wat is verzekerd?

Wij vergoeden schade door een onverwachte gebeurtenis aan de verzekerde woning. U kunt kiezen tussen de dekking Woonhuis Basis of Woonhuis Plus (zie hieronder).

Woonhuis Basis
De basisdekking biedt u dekking voor de meest voorkomende risico’s, zoals brand, inbraak en lekkage.

Woonhuis Plus
De dekking Woonhuis Plus biedt u dezelfde dekking als de basisdekking. Daarnaast is de woning ook verzekerd voor schade door andere plotselinge en onvoorziene gebeurtenissen, zoals vallen, stoten en botsen.

Beperkt eigen risico
Alleen bij schade door storm geldt een eigen risico van € 250,- per gebeurtenis.
Wat zijn de aanvullende dekkingen?

Wat zijn de aanvullende dekkingen?

Wat is niet verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

De Woonhuisverzekering biedt ruime dekking. Maar wij vergoeden niet alles. Dit geldt bijvoorbeeld voor schade:
 • door atoomkernreacties of een aardbeving;
 • door overstromingen of neerslag via openstaande ramen;
 • die geleidelijk ontstaat of te voorzien is, bijvoorbeeld door slijtage, slecht onderhoud of een verzakking;
 • door eigen gebrek of huisdieren.
Wilt u precies weten wat wel en niet verzekerd is? Lees dan de polisvoorwaarden.
Wat kost het?

Wat kost het?

Wij bieden u een uitstekende verzekering tegen een prima premie. U profiteert van een extra scherpe premie als u meerdere verzekeringen combineert in het Privé Pakket Online; de korting kan oplopen tot 10%. Uw adviseur maakt graag een offerte voor u.
Wat zijn de voorwaarden?

Wat zijn de voorwaarden?

Hieronder vindt u onze meest actuele voorwaarden. Bent u al verzekerd bij De Goudse? Dan kan voor u een andere versie van deze voorwaarden gelden. Het juiste versienummer staat op uw polisblad. Als u een eerdere versie nodig heeft, levert uw onafhankelijke adviseur die graag.

Algemene Voorwaarden Privé Pakket Online
Aanvullende Voorwaarden Woonhuis

Indexcijfer