Woonhuisverzekering

Waarom de Woonhuisverzekering?

Uw huis is waarschijnlijk uw meest waardevolle bezit. Hieraan kan schade ontstaan door een onverwachte gebeurtenis. Met de Woonhuisverzekering van De Goudse bent u in ieder geval verzekerd voor brand, blikseminslag, ontploffing, neerslag en inbraak. Dankzij de modulaire opbouw krijgt u zekerheid op maat en betaalt u alleen voor wat werkelijk nodig is.

Belangrijkste voordelen

 • particulier-vinkje
  Betaal alleen voor wat u wilt verzekeren
 • particulier-vinkje
  Verschillende aanvullende dekkingen
 • particulier-vinkje
  Garantie tegen onderverzekering

Wat is de Woonhuisverzekering?

Met de Woonhuisverzekering van De Goudse bent u goed verzekerd als uw woning geheel of gedeeltelijk verloren gaat. Bijvoorbeeld door brand, lekkage of storm. U kunt kiezen uit de dekking Woonhuis Basis of  Woonhuis Plus. U kunt de verzekering uitbreiden met de aanvullende dekkingen Glas, Tuin, Duurzaam Wonen en Aansprakelijkheid onroerend goed.

Als de schade onder de dekking valt, vergoeden wij het bedrag dat nodig is om de woning te herbouwen of te herstellen.
Wat is verzekerd?

Wat is verzekerd?

Wij vergoeden schade door een onverwachte gebeurtenis aan de verzekerde woning. U kunt kiezen tussen de dekking Woonhuis Basis of Woonhuis Plus (zie hieronder).

Woonhuis Basis
De basisdekking biedt u dekking voor de meest voorkomende risico’s, zoals brand, inbraak en lekkage.

Woonhuis Plus
De dekking Woonhuis Plus biedt u dezelfde dekking als de basisdekking. Daarnaast is de woning ook verzekerd voor schade door andere plotselinge en onvoorziene gebeurtenissen, zoals vallen, stoten en botsen.

Beperkt eigen risico
Alleen bij schade door storm geldt een eigen risico van € 250,- per gebeurtenis.
Wat zijn de aanvullende dekkingen?

Wat zijn de aanvullende dekkingen?

Glas
U kunt een aanvullende dekking voor glas bij uw Woonhuisverzekering afsluiten. Die biedt dekking voor onverwachte gebeurtenissen, zoals glasbreuk.

Voor glasschade geldt een eigen risico van € 75,- per gebeurtenis (dit is afkoopbaar). Dit geldt niet bij stormschade; in dat geval geldt wel altijd het algemene eigen risico van € 250,- voor alle stormschade samen.
Tuin
Als u een tuin heeft kunt u die meeverzekeren tot € 15.000,-. Wij vergoeden dan schade aan de tuin die is ontstaan door een plotselinge en onverwachte gebeurtenis. Onder de tuin valt onder andere bestrating en beplanting, aard- en nagelvaste bloembakken, verankerde buitenkeukens en vaste sauna’s en zwembaden. Vaste terreinafscheidingen, zoals een schutting, valt onder uw woonhuis en hoeft dus niet apart te worden meeverzekerd.
Duurzaam wonen
Als u een woonhuis met duurzame warmte- en energieopwekkende systemen heeft, kun u deze eenvoudig tot maximaal € 15.000,- meeverzekeren. Wij vergoeden dan schade aan en door duurzame warmte- en energieopwekkende systemen die is ontstaan door een plotselinge en onverwachte gebeurtenis.
Aansprakelijkheid onroerend zaken
Als u een woonhuis of recreatiewoning volledig voor verhuur gebruikt, kunt de aanvullende dekking Aansprakelijkheid onroerende zaken meeverzekeren. Die dekt de aansprakelijkheid als bezitter van een extra woning of recreatiewoning.
Wat is niet verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

De Woonhuisverzekering biedt ruime dekking. Maar wij vergoeden niet alles. Dit geldt bijvoorbeeld voor schade:
 • door atoomkernreacties of een aardbeving;
 • door overstromingen of neerslag via openstaande ramen;
 • die geleidelijk ontstaat of te voorzien is, bijvoorbeeld door slijtage, slecht onderhoud of een verzakking;
 • door eigen gebrek of huisdieren.
Wilt u precies weten wat wel en niet verzekerd is? Lees dan de polisvoorwaarden.
Wat kost het?

Wat kost het?

Wij bieden u een uitstekende verzekering tegen een prima premie. U profiteert van een extra scherpe premie als u meerdere verzekeringen combineert in het Privé Pakket Online; de korting kan oplopen tot 10%. Uw adviseur maakt graag een offerte voor u.
Wat zijn de voorwaarden?

Wat zijn de voorwaarden?

Hieronder vindt u onze meest actuele voorwaarden. Bent u al verzekerd bij De Goudse? Dan kan voor u een andere versie van deze voorwaarden gelden. Het juiste versienummer staat op uw polisblad. Als u een eerdere versie nodig heeft, levert uw onafhankelijke adviseur die graag.

Algemene Voorwaarden Privé Pakket Online
Aanvullende Voorwaarden Woonhuis

Indexcijfer

Wat is het indexcijfer voor mijn Woonhuisverzekering?
Jaarlijks passen wij uw verzekering aan op basis van het meest recente indexcijfer voor utiliteitsbouw van het Bureau Documentatie Bouwwezen (BDB). De onafhankelijke stichting BDB voorziet de Nederlandse bouwwereld en in het bijzonder de woningbouw-, de utiliteitsbouw- en de grond-, weg- en waterbouwsector van betrouwbare en actuele informatie op het gebied van bouw(kosten)data.

Hoe werkt het?
Voorbeeld Uw verzekering heeft de jaarlijkse verlenging in januari. Dit cijfer wordt vergeleken met het cijfer van januari van het jaar daarvoor. Uw verzekering wordt aangepast op basis van deze stijging of daling. Als gevolg daarvan kan ook uw premie stijgen of dalen.

Hieronder vindt u een overzicht van de indexcijfers met daarbij de maand en het jaartal waarop zij van kracht zijn geworden.
Maand & Jaartal BDB index woonhuis
februari 2020  123,4 
januari 2020  123,5 
december 2019  123,5
november 2019  123,4 
oktober 2019  123,4 
september 2019  121,8 
augustus 2019 121,8
juli 2019 121,0
juni 2019 120,3
mei 2019 120,4
april 2019 120,1
maart 2019 119,0