Woonhuisverzekering

Uw huis is waarschijnlijk uw meest waardevolle bezit. Hieraan kan schade ontstaan door een onvoorziene gebeurtenis. Met de Woonhuisverzekering van De Goudse bent u in ieder geval verzekerd voor brand, blikseminslag, ontploffing, neerslag en inbraak. Dankzij de modulaire opbouw krijgt u zekerheid op maat en betaalt u alleen voor wat werkelijk nodig is.

Belangrijkste voordelen

  • Betaal alleen voor wat u wilt verzekeren
  • Verschillende aanvullende dekkingen
  • Garantie tegen onderverzekering

Wat is de Woonhuisverzekering?

Met de Woonhuisverzekering van De Goudse bent u goed verzekerd als uw woning geheel of gedeeltelijk verloren gaat. Bijvoorbeeld door brand, lekkage of storm. U kunt kiezen uit de dekking Woonhuis Basis of  Woonhuis Plus. U kunt de verzekering uitbreiden met de aanvullende dekkingen Glas, Tuin, Duurzaam Wonen en Aansprakelijkheid onroerende zaken.

Als de schade onder de dekking valt, vergoeden wij het bedrag dat nodig is om de woning te herbouwen of te herstellen.

Let op! Bij het bepalen van de schade wordt altijd rekening gehouden met de staat van het beschadigde onmiddellijk vóór de gebeurtenis.

Wat is verzekerd?

Wat is verzekerd?

Wij vergoeden schade door een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis aan de verzekerde woning. U kunt kiezen tussen de dekking Woonhuis Basis of Woonhuis Plus (zie hieronder).

Woonhuis Basis

De basisdekking biedt u dekking voor de meest voorkomende risico’s, zoals brand, inbraak en lekkage.

Woonhuis Plus

De dekking Woonhuis Plus biedt u een ruimere dekking dan de basisdekking. De woning is namelijk ook verzekerd voor schade door andere plotselinge en onvoorziene gebeurtenissen, zoals vallen, stoten en botsen.

Beperkt eigen risico

Alleen bij schade door storm geldt een eigen risico van € 250,- per gebeurtenis.
Voor het volgende geldt standaard een maximumvergoeding.

Tuin

Als u een tuin heeft dan vergoeden wij de kosten voor schade aan de tuin die is ontstaan door een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis tot maximaal € 5.000,-. Wij vergoeden deze kosten niet als de schade is veroorzaakt door storm, (hevige plaatselijke) neerslag, diefstal of vandalisme. Wilt u een hogere of uitgebreidere dekking, waaronder ook dekking tegen stormschade? Dat is mogelijk via de aanvullende dekking Tuin.

Zonnepanelen

Heeft u zonnepanelen? Dan vergoeden wij maximaal € 5.000,- voor schade door brand, storm, blikseminslag, ontploffing, aanrijding, aanvaring, luchtverkeer en meteorieten. Wilt u een hogere of uitgebreidere dekking, waaronder ook dekking tegen microcracks? Dat is mogelijk via de aanvullende dekking Duurzaam Wonen. Ook andere duurzame warmte- en energieopwekkende systemen van uw woning zijn daarmee verzekerd. 

Wat zijn de aanvullende dekkingen?

Wat zijn de aanvullende dekkingen?

Wat is niet verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

De Woonhuisverzekering biedt ruime dekking. Maar wij vergoeden niet alles. Dit geldt bijvoorbeeld voor schade:
  • door atoomkernreacties of een aardbeving;
  • door opzet of roekeloosheid;
  • die geleidelijk ontstaat of te voorzien is, bijvoorbeeld door slijtage, slecht onderhoud of een verzakking;
  • door eigen gebrek of huisdieren.
Wilt u precies weten wat wel en niet verzekerd is? Lees dan de polisvoorwaarden.
Wat kost het?

Wat kost het?

Wij bieden u een uitstekende verzekering tegen een prima premie. U profiteert van een extra scherpe premie als u meerdere verzekeringen combineert in het Privé Pakket Online; de korting kan oplopen tot 10%. Uw adviseur maakt graag een offerte voor u.
Wat zijn de voorwaarden?

Wat zijn de voorwaarden?

Hieronder vindt u onze meest actuele voorwaarden. Bent u al verzekerd bij De Goudse? Dan kan voor u een andere versie van deze voorwaarden gelden. Het juiste versienummer staat op uw polisblad. Als u een eerdere versie nodig heeft, levert uw onafhankelijke adviseur die graag.

Algemene Voorwaarden Privé Pakket Online
Aanvullende Voorwaarden Woonhuis