Aansprakelijkheidsverzekering

De Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren biedt u dekking als u schade of letsel bij een ander veroorzaakt. Want hoe voorzichtig u ook bent, dit risico is altijd aanwezig. De verzekering is dus belangrijk, voor u én voor de ander!

Belangrijkste voordelen

  • Geen eigen risico
  • Keuze in dekking: € 1.250.000,- of € 2.500.000,-
  • Keuze uit een basis- of plusdekking

Wat is de Aansprakelijkheidsverzekering?

Als u een ander onbedoeld schade toebrengt, of uw kind of huisdier dat doet, kunnen de financiële gevolgen groot zijn. Zéker bij lichamelijk letsel. Uw Aansprakelijkheidsverzekering biedt u bescherming tegen dit risico. Ook de zogenoemde 'vriendendienst' is gedekt. U bent hierdoor bijvoorbeeld ook verzekerd als u een vriend helpt bij een verhuizing of bij een familielid gaat klussen.
Wat is verzekerd?

Wat is verzekerd?

Als u schade aan een ander toebrengt, kan die ander schadevergoeding van u vragen. Als u aansprakelijk bent, moet u die schade in de regel vergoeden.

In het algemeen geldt dat u aansprakelijk bent als u onrechtmatig heeft gehandeld en schuld heeft. U handelt bijvoorbeeld onrechtmatig als u als fietser geen voorrang verleent aan een andere fietser. U kunt ook aansprakelijk zijn voor iets dat uw kinderen hebben gedaan. Of voor het gedrag van uw huisdier. Als uw hond een wandelaar bijt, bent u daarvoor aansprakelijk.

De basis Aansprakelijkheidsverzekering biedt een ruime dekking. Want schade kan op heel veel manieren ontstaan en hoge kosten veroorzaken, zoals in geval
van ernstig letsel. Dit is allemaal gedekt onder de basisverzekering. Als u toch een ruimere dekking wilt, kunt u kiezen voor de plusdekking. Die extra dekking kan bijvoorbeeld interessant zijn wanneer u kinderen heeft.

Omdat aansprakelijkheidsschade erg groot kan zijn, gelden voor deze verzekering een aantal bijzondere regels. U vindt deze voorwaarden en beperkingen in de polisvoorwaarden.

Meeverzekerd is:

  • Vriendendienst (ook zonder aansprakelijkheid) tot € 15.000,-.
  • Schade door kinderen als zij tijdens vakantie of vrije tijd werkzaamheden voor anderen verrichten.
  • Logeren/Oppassen en Sport en Spel (onder de plusdekking).

Waar geldt de dekking?


De dekking geldt voor gebeurtenissen in de hele wereld. Als u niet meer in Nederland woont, heeft u vanaf 30 dagen na uw vertrek uit Nederland geen dekking meer. Gaat uw kind voor studie of een daarbij horende stage naar het buitenland? Dan is er na vertrek maximaal nog 1 jaar dekking.
Wat is niet verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

De Aansprakelijkheidsverzekering biedt ruime dekking. Maar wij vergoeden niet alles. Dit geldt bijvoorbeeld voor schade door opzet. Ook is er geen dekking bij het uitoefenen van een (neven)bedrijf, (neven)beroep of andere betaalde arbeid.

Wilt u precies weten wat wel en niet verzekerd is? Lees dan de polisvoorwaarden.

Wat zijn de aanvullende dekkingen?

Wat zijn de aanvullende dekkingen?

De volgende aanvullende dekking is mogelijk:

Verhaalsbijstand


Het kan voorkomen dat de verzekeraar van de tegenpartij ook u schuldig vind aan de ontstane schade of dat de schade niet zo groot is als u beweert. In dat geval biedt de verhaalsbijstand juridische hulp bij het verhalen van de schade op de tegenpartij.
Wat kost het?

Wat kost het?

Wij bieden u een uitstekende verzekering tegen een prima premie. U profiteert van een extra scherpe premie als u meerdere verzekeringen combineert in het Privé Pakket Online; de korting kan oplopen tot 10%. Uw adviseur maakt graag een offerte voor u.
Wat zijn de voorwaarden?

Wat zijn de voorwaarden?

Hieronder vindt u onze meest actuele voorwaarden. Bent u al verzekerd bij De Goudse? Dan kan voor u een andere versie van deze voorwaarden gelden. Het juiste versienummer staat op uw polisblad. Als u een eerdere versie nodig heeft, levert uw onafhankelijke adviseur die graag.

Algemene Voorwaarden Privé Pakket Online
Aanvullende Voorwaarden Aansprakelijkheid Particulier