Voorwaarden CompleetVerzekerd Mijn personeel

Verduidelijking Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden CompleetVerzekerd Mijn personeel zijn verduidelijkt, onder meer op het gebied van het toetsen van belanghebbenden. De praktijk is namelijk dat we zowel bij het sluiten als tijdens de looptijd van de verzekering toetsen of jij of een andere belanghebbende bij de verzekering voorkomt op een nationale of internationale sanctielijst.

Daarom is het volgende nu opgenomen in artikel 3.2.3 (Sanctie)wet- en regelgeving): ‘Wij toetsen regelmatig of jij, of een andere belanghebbende bij de verzekering, voorkomt op een nationale of internationale sanctielijst. Als dit het geval is, hebben wij het recht de verzekering met onmiddellijke ingang te beëindigen. Je dient ons in staat te stellen om deze toetsing uit te voeren. Als je hieraan niet of onvoldoende meewerkt, dan moeten wij ervan uitgaan dat er sprake is van een sanctie. Wij bieden geen dekking en keren niet uit als dit niet is toegestaan op grond van nationale of internationale (sanctie)wet- en regelgeving.’

Deze aanpassing geldt vanaf 1 januari 2023 voor zowel bestaande als nieuwe verzekeringen.

Uitvoeringsovereenkomst en Pensioenreglement aangepast


Voor WIA-verzekeringen die onder de Pensioenwet vallen zijn een Uitvoeringsovereenkomst en Pensioenreglement van toepassing. Ook deze documenten zijn aangepast, zoals hierboven is aangegeven. Deze aanpassing geldt alleen voor verzekeringen met een ingangsdatum van 1 januari 2023 of later.

Op het polisblad staat welke voorwaarden van toepassing zijn.

Pakket

 CompleetVerzekerd Mijn personeel  Algemene Voorwaarden (2001)

Verzekeringen

De WGA-gatverzekering Plus en de WIA-aanvullingsverzekering onder 35% met een uitkeringsduur van 2 jaar of korter vallen niet onder de Pensioenwet. Op deze verzekeringen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Informatie voor relaties met een verzekering die valt onder de mantelovereenkomst met Bouwend Nederland

1. Verzuimverzekering


Vanaf 1 januari 2023 wordt bij overlijden van een werknemer een hogere eenmalige uitkering verstrekt. Dit is een uitkering over de periode die loopt van de dag van het overlijden tot het eind van die maand plus twee maanden. Wij berekenen de uitkering per werkdag en houden rekening met het dekkingspercentage. Deze eenmalige uitkering sluit beter aan op uw cao dan de huidige regeling waarbij een eenmalige uitkering van 22 werkdagen wordt betaald. De berekening van de hoogte van de uitkering blijft hetzelfde. Op het polisblad dat je eind dit jaar van ons ontvangt staat deze dekking als bijzondere voorwaarde vermeld.

2. Ongevallenverzekering Collectief

Op dit moment bemiddelen wij voor preventiediensten, zoals trainingen voor bedrijfshulpverleners en preventiemedewerkers, en bieden wij hiervoor onder bepaalde voorwaarden een gedeeltelijke vergoeding. Vanaf 1 januari 2023 doen wij dit niet meer, omdat je dan via goudse.nl/preventiezaak zelf vergelijkbare diensten met korting kunt afnemen! Hieronder vind je meer informatie over de verschillen tussen de huidige en de nieuwe situatie. Ook kun je er de nieuwe Aanvullende Voorwaarden raadplegen.

Ongevallenverzekering Collectief Jaarloonsom  Aanvullende voorwaarden (2505) Wijzigingsoverzicht (992780)
Ongevallenverzekering Collectief Vaste bedragen Aanvullende voorwaarden (2504) Wijzigingsoverzicht (992780)
Ongevallenverzekering Collectief Jaarloonsom
Vaste bedragen, activiteitendekking
Aanvullende voorwaarden (2506) Wijzigingsoverzicht (992780)