Handleiding instellen salarispakket Nmbrs

Met de salariskoppeling van De Goudse koppel je het salarispakket van de werkgever aan de online omgeving van De Goudse. Iets specifieker: het salarispakket wordt gekoppeld aan de administratie van de collectieve inkomensverzekering van een werkgever. De benodigde werknemersgegevens uit het salarispakket worden vervolgens zichtbaar in de online omgeving van de werkgever bij De Goudse.

Koppeling via VCSW

We maken de koppeling via VCSW, dit is een samenwerkingspartner van De Goudse. Gegevens die wij via de koppeling ontvangen, zijn privacygevoelig. Om ervoor te zorgen dat deze gegevens veilig en gemakkelijk naar ons gestuurd kunnen worden, werken wij samen met deze partij. VCSW is gespecialiseerd in het uitwisselen van personeelsdata en heeft hiervoor een datahub ontwikkeld.

Drie stappen

Om de koppeling te kunnen maken vragen we je eenmalig drie stappen te doorlopen. Hieronder zie je welke stappen dat zijn. Daarna doorlopen we deze stappen afzonderlijk.

STAP 1: Check vooraf

Algemene inlog
Keuze e-mailadres Aanmelden
 • Zorg dat je gebruik-maakt van algemene inloggegevens. Zo voorkom je de noodzaak tot opnieuw koppelen bij wisseling van medewerkers.  
 • Heeft het e-mail-adres waarmee je wilt koppelen toegang tot de organisatie? En heeft deze de juiste rechten? Dit is nodig om te kunnen koppelen. 
 • Zorg dat je al bent aangemeld als salarisverwerker bij De Goudse. Je kunt je aanmelden via dit formulier. 

STAP 2: Juiste rol en rechten instellen

Wat ga je doen? 


Eerst maak je een USER TEMPLATE aan. Daarna controleer je of de juiste API-instellingen hierin actief staan.  

Hoe moet het?

 1. Navigeer naar INSTELLINGEN in Nmbrs op accountantsniveau. Klik onder Gebruikers op USER TEMPLATES.  
 2. Selecteer de juiste template voor het account waarmee je gaat koppelen: (Scenario 3) General Manager Payroll & HR (System) of (Scenario 3) Bedrijfsadministrator.
 3. Klik op het instellingen-icoontje achter de door jou gekozen USER TEMPLATE. Nu kun je de API-instellingen van die template bekijken. Zorg ervoor dat alle regels uit de onderstaande opsomming op ‘active’ staan. Als alles klopt ga je door naar stap 3.

CompanyServices: 
- Address_GetCurrent 
- ContactPerson_Get 
- List_GetAll 
- Converter_GetByCompany_IntToGuid 
- WageTax_GetXML 
- WageTax_GetList 
- Company_GetCurrentPeriod 
  
DebtorServices: 
- Environment_Get 
  
EmployeeServices: 
- PersonalInfo_GetAll_AllEmployeesByCompany 
- SVW_GetAll_AllEmployeesByCompany 
- Schedule_Get 
- Schedule_GetAll_AllEmployeesByCompany 
- Adress_GetAll_AllEmployeesByCompany 
- Contract_GetAll_AllEmployeesByCompany 
- Employment_GetAll_AllEmployeesByCompany 
- EmployeeType_GetList 
- List_GetByCompany 
- Salary_GetAll_AllEmployeesByCompany 
- SVW_Getlist 

STAP 3: Account aanmaken

Wat ga je doen?


Nu maak je een account aan. In dit account selecteer je de USER TEMPLATE die je in de vorige stap hebt aangemaakt. Hiermee zorg je ervoor dat de juiste rol en rechten voor het account staan ingesteld.

LET OP: Een nieuwe gebruiker moet altijd als ‘actief’ worden aangevinkt.

Hoe moet het?

 1. Log in. Klik op de betreffende debiteur. Navigeer naar INSTELLINGEN > GEBRUIKERSACCOUNT > KLANT LOGIN.
 2. Klik op + NIEUW ACCOUNT en voer de gegevens in. Wij adviseren hier een algemeen e-mailadres te gebruiken (zie STAP 1: Check vooraf). Selecteer de USER TEMPLATE die je in de vorige stap hebt aangemaakt.
 3. Selecteer vervolgens met het trechter-icoontje (filter) welke bedrijven je de debiteur toegang geeft. Dit doe je door deze bedrijven aan te vinken.
 4. Klik op het envelop-icoontje onder ‘Actief’. Je krijgt nu een e-mail op het adres dat je eerder hebt ingevoerd. Hiermee kun je de inlog actief maken en een wachtwoord instellen.
 5. Ga terug naar INSTELLINGEN > GEBRUIKERSACCOUNT > KLANT LOGIN. Klik rechts in het menu op de plus (+). Zo voeg je een API-token toe.

Klaar!

Je salarispakket staat nu juist ingesteld voor de salariskoppeling van De Goudse. Voortaan zijn jij en de werkgever minder tijd kwijt aan het bijhouden van de salarisadministratie.

Vragen?

Heb je vragen over de salariskoppeling? Bel dan onze Commerciële Binnendienst Inkomen: (0182) 544 891. Je kunt ook een e-mail sturen naar inkomen@goudse.com. Wij helpen je graag!