Loondoorbetaling bij ziekte wordt gemakkelijker
Loondoorbetaling bij ziekte wordt gemakkelijker

Loondoorbetaling bij ziekte wordt gemakkelijker en duidelijker

Algemeen • Zieke werknemer • 18 september 2018

Loondoorbetaling en re-integratie bij ziekte straks gemakkelijker  

Goed nieuws: loondoorbetaling en re-integratie van uw zieke medewerker wordt gemakkelijker én duidelijker. U kunt straks gebruikmaken van een goed, uitgebreid en betaalbaar verzekerings- en dienstenpakket voor zieke werknemers. 

Op 20 december 2018 ondertekende Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hiervoor samen met werkgeversorganisaties en het Verbond van Verzekeraars het Convenant Loondoorbetaling MKB. Het pakket maatregelen in het kersverse convenant moet u straks ontzorgen als een van uw medewerkers ziek thuis komt te zitten. 

Tijd voor een update: wat zijn de bestaande regels voor loondoorbetaling en re-integratie bij ziekte en wat betekent het Convenant Loondoorbetaling MKB straks voor u? 

Wat betaalt u op dit moment voor een zieke medewerker?

Jaar Kosten werkgever
1 U betaalt uw zieke werknemer 70% van zijn laatstverdiende loon. Dit loon mag niet lager zijn dan het minimumloon. 

U betaalt kosten voor arbodienstverlening. Onder andere voor de verzuimbegeleiding van zieke werknemers. Ook kunt u te maken krijgen met kosten om werknemers te re-integreren.  

LET OP: afhankelijk van de cao waar u onder valt, gelden er mogelijk andere regels. Onder veel cao’s geldt bij ziekte een verplichting van 90% tot 100% doorbetaling van het loon in het eerste jaar.
2 U betaalt uw zieke medewerker 70% van zijn laatstverdiende loon. Net als bij het eerste jaar kan het zijn dat u dit percentage vanwege de cao moet aanvullen tot 80% tot 100%.

U betaalt kosten voor arbodienstverlening. Onder andere voor de verzuimbegeleiding van zieke werknemers. Ook kunt u te maken krijgen met kosten om werknemers te re-integreren.
3-12
 • Uw medewerker is tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt of tussen de 80% en 100% arbeidsongeschikt, maar niet duurzaam: u betaalt voor maximaal tien jaar premie voor zijn WGA-uitkering. Deze premie hangt af van de grootte van uw bedrijf, van de sector waar u onder valt en van de schadelast van uw bedrijf. Over het algemeen geldt: hoe groter uw bedrijf en hoe groter uw schadelast, hoe meer premie u betaalt.
 • Uw medewerker is voor meer dan 80% en duurzaam arbeidsongeschikt: u betaalt jaarlijks een publieke premie voor de IVA-uitkering van uw werknemer.

Welke maatregelen gaan u straks ontzorgen bij ziekte en re-integratie van uw zieke medewerker?
Binnen het convenant blijft u twee jaar verantwoordelijk voor loondoorbetaling en re-integratie van uw zieke medewerker. Voor de periode na de eerste twee jaar ziekte blijven de huidige regels gelden. Met de nieuwe maatregelen in het convenant wordt de zorg voor uw zieke medewerker gedurende de eerste twee jaar straks gemakkelijker en duidelijker. Hierdoor kunt u zich blijven richten op uw kernactiviteiten. Wat zijn de belangrijkste afspraken binnen het convenant?

Op 1 januari 2020 komt er een MKB-Verzuim-Ontzorg-Verzekering

 • Deze verzekering dekt financiële schade bij ziekteverzuim. Daarnaast gaat de verzekeraar u maximaal ondersteunen bij de re-integratie van uw zieke medewerker. Zowel binnen als buiten uw bedrijf.
 • De verzekering is Poortwachterproof: als u als werkgever de adviezen van professionals overneemt, loopt u geen risico meer op een loonsanctie. Een eventuele loonsanctie komt dan voor rekening van de verzekeraar.
 • De premie voor deze verzekering is nog niet vastgesteld. Wel is afgesproken dat het verzuim in uw eigen bedrijf maar in beperkte mate meetelt in de hoogte van de verzekeringspremie.
 • De verzekering is niet verplicht. U maakt zelf de keuze of u kiest voor deze verzekering of dat u uw bestaande verzekering houdt.
En verder
 • Trekt de overheid vanaf 2021 jaarlijks 450 miljoen euro uit om ondernemers tegemoet te komen in de kosten van loondoorbetaling bij ziekte. Dat komt neer op ruim 1.000 euro per bedrijf per jaar. Het is de bedoeling dat deze compensatie uiteindelijk alleen gaat gelden voor mkb-bedrijven tot 25 fte's.
 • Is het medisch advies van de bedrijfsarts per 1 januari 2021 leidend bij de UWV-toets op uw re-integratie-inspanningen voor een medewerker die na twee jaar nog steeds ziek is. Omdat het UWV niet meer aan het medisch oordeel van de bedrijfsarts kan twijfelen, kan het UWV u ook geen loonsanctie meer opleggen op basis van dit medisch advies.
 • Wil Minister Koolmees dat het voor u duidelijker is waar het UWV u als werkgever op beoordeelt. Ook wordt deze beoordeling straks landelijk op dezelfde wijze uitgevoerd. 
 • Wordt het zogenaamde ‘tweede spoor’ voor u duidelijker. Ofwel: de mogelijkheid dat uw werknemer niet binnen uw bedrijf terugkeert, maar bij een ander bedrijf aan de slag gaat. Met de zekerheid die de geplande maatregelen bieden, kunt u samen met uw medewerker een concreet plan maken. 
 • Krijgt uw medewerker ten slotte een grotere rol bij zijn re-integratie. Hij moet voortaan op vaste momenten zelf zijn visie op het re-integratietraject geven.

Houd uw kosten beheersbaar
Wilt u de kosten van verzuim dekken? Dan kunt u de risico's onderbrengen in een Verzuimverzekering met arbodienstverlening. Zo bent u financieel gedekt en krijgt u ondersteuning om uw medewerker snel weer aan het werk te helpen.Ook kunt u eigenrisicodrager worden voor de Ziektwet en voor de WGA. In het laatste geval betaalt u zelf de kosten van de WGA-uitkering en bent u verantwoordelijk voor zijn re-integratie. Dit risico kunt u afdekken met een WGA-eigenrisicoverzekering.

Benieuwd naar de kosten van verzuimverzekeringen voor uw specifieke situatie?

Voorkom gedoe rondom verzuim

Een offerte aanvragen

Bent u benieuwd wat u betaalt voor een verzekering in uw specifieke situatie?
Onze onafhankelijke adviseurs helpen u verder. Vul het offerte aanvraagformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Vraag een offerte aan

Persoonlijk advies voor uw situatie?

Wilt u de beste oplossing voor uw bedrijf? Daar zorgt een adviseur voor. Hij brengt de risico's van uw bedrijf in kaart en geeft persoonlijk advies om deze te beperken of af te dekken.
Ik wil een persoonlijke oplossing

Vind een adviseur