Het jaarlijks uitje staat gepland voor 7 september 2023

Later in het jaar volgt er meer informatie via de evenementencommissie.