Het vakantiegeld valt dit jaar lager uit dan vorig jaar

Dit komt door een hogere belasting op een deel van het minimumloon plus vakantiegeld. Hierdoor betaalt u meer belasting over het vakantiegeld van de AOW. Wat betekent dit voor uw vakantiegeld.

  • Voorbeeld 1
    U bent getrouwd of heeft een gezamenlijke huishouding. U kreeg van mei 2022 tot en met april 2023 een volledige AOW. Uw vakantiegeld in 2023 is bruto
    € 6,26 lager dan in 2022.
  • Voorbeeld 2
    U bent ongehuwd en woont alleen. U kreeg van mei 2022 tot en met april 2023 een volledige AOW. Uw vakantiegeld in 2023 is bruto € 8,84 lager dan in 2022.

De hoogte van uw vakantiegeld hangt af van uw situatie.

Log in op Mijn SVB om te zien hoeveel vakantiegeld u netto krijgt.