Lang leve nieuwe mogelijkheden zien

Dit is het Crabethpark. Het plantsoen en de straat hierachter zijn vernoemd naar de glazenmakers over wie je hoorde bij de Sint-Janskerk. Je bent weer bijna terug waar je wandeling begon. In 1965 verrijst aan dit park een nieuw pand. Het wordt gebouwd in opdracht van De Goudse, deels als uitbreiding van het kantoor. Op de begane grond zat het rekencentrum. Daarboven zijn flatwoningen. In 1972 worden de vervallen panden die erachter stonden afgebroken en bouwt men een nieuwe vleugel. Er was namelijk behoefte aan een nieuw, groter rekencentrum.

Dat zat zo: in de jaren 60, toen de mensen weer wat geld te besteden kregen na de oorlog, steeg het Nederlandse wagenpark in een paar jaar tijd van zo’n 400 duizend auto’s naar enkele miljoenen. Daarom werd de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen ingevoerd. De Goudse kon de toeloop van klanten niet aan. De administratie werd een nachtmerrie, de dossiers lagen metershoog tegen de muren.

Toenmalig directeur Bezemer zag direct de mogelijkheden van automatisering. Tegelijk met de verhuizing wordt een nieuwe computer geïnstalleerd. Je kunt het je nu niet meer voorstellen, grote blijdschap om 1 computer. Maar de komst van de nieuwe IBM 370/145 en de opening van de nieuwe vleugel zijn groot nieuws. In maart 1973 verzamelen zich hier de landelijke pers en mensen uit de automatiseringsbranche, de verzekeringswereld, en zelfs vanuit de overheid. Voor de entree van de flat zie je een moderne, bronzen sculptuur. Die krijgt de stad Gouda voor deze gelegenheid van De Goudse aangeboden. Hij heet De Grootvogel en hij is in 1967 gemaakt door Cephas Stauthamer.

Je bent bijna terug waar je begonnen was. We hopen dat je hebt genoten van de verhalen uit het verleden. Misschien tot ziens in de toekomst!

Danielle de Lange