Waarom is juist nú onze Cyberrisk-oplossing belangrijk?

Het zijn vreemde tijden, voor ons allemaal en zéker ook voor uw zakelijke relaties. Juist nu is het goed hun aandacht te vestigen op de oplossing die u in samenwerking met De Goudse kunt bieden voor het cyberrisico. Waarom? Dat leest u hieronder.

Cybercriminelen spelen in op coronacrisis

De uitbraak van het coronavirus en de maatregelen om de verspreiding tegen te gaan, hebben effect op de criminaliteit. Nu we nog meer zijn aangewezen op onze computers en telefoons maken vooral cybercriminelen misbruik van deze situatie. Ze brengen phishing-mails uit naam van het RIVM in omloop, hacken websites voor het aanbieden van mondkapjes en verspreiden malware via fake-nieuws. Het Digital Trust Center van het ministerie van Economische Zaken heeft een aantal voorbeelden verzameld.

Veelvuldig thuiswerken, voor nu en de komende periode

Een groot deel van de werkenden (44%) werkt momenteel noodgedwongen thuis. Deze situatie zal voorlopig nog niet veranderen. Uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid blijkt dat veel Nederlanders verwachten dat de manier waarop we werken blijvend zal veranderen. In de toekomst zullen we meer thuis blijven werken. Dit brengt de nodige risico’s met zich mee. Cybercriminelen grijpen deze toename in thuiswerken aan om hun slag te slaan. In de thuissituatie zijn computers vaak minder goed beveiligd dan de geautomatiseerde systemen op het werk. Zeker binnen het mkb, waar bedrijven minder bekend zijn met thuiswerken, zijn er veel bedrijven die hun beveiliging niet op orde hebben. Dat maakt ze extra kwetsbaar. 

Massaal gebruik videobel-apps

Sinds de start van de coronacrisis wordt er veel vergaderd via videobellen. Dat is de perfecte manier om samen te kunnen werken met collega’s of klanten. Maar helaas is videobellen niet zonder risico’s. Veel videobel-apps zijn er vooral op gericht om makkelijk deel te nemen aan een vergadering, maar ze voldoen niet altijd aan het gewenste veiligheidsniveau. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een ‘keuzehulp privacy videobellen’ ontwikkeld.

Gegevens zijn waardevol

Veelvuldig thuiswerken en het gebruik van videobel-apps en andere ‘nieuwe’ applicaties brengen een vergroot veiligheidsrisico met zich mee. Hierdoor kunnen gegevens op straat komen te liggen of in handen komen van cybercriminelen. Criminelen kwamen bijvoorbeeld via de videobel-app Zoom aan een half miljoen wachtwoorden. Bedrijven kunnen juist nu de dupe worden van internetcriminelen. Het is daarom nog belangrijker om de beveiliging op orde te hebben en te voorkomen dat gegevens van klanten, medewerkers en leveranciers in verkeerde handen vallen. De coronacrisis heeft al grote economische gevolgen voor veel mkb-bedrijven en deze bedrijven kunnen een aansprakelijkheidsclaim of reputatieschade als gevolg van een gegevenslek nu helemáál niet gebruiken. 

Van crisismanagement naar structureel risicomanagement 

Tijdens deze coronacrisis staan ondernemers, wellicht onbewust, open voor risicomanagement. Ze zijn op zoek naar hulp bij het inschatten van nieuwe risico’s die nog op hen afkomen en horen graag hoe zij hier zo goed mogelijk op kunnen inspelen. Weinig ondernemers waren voorbereid op deze situatie en dat willen ze in de toekomst niet nog een keer laten gebeuren. Een goed moment om een risico-inventarisatie met Boris onder de aandacht van uw relaties te brengen. 

Cyberrisk

In deze tijd zijn ondernemers nog meer afhankelijk van computers, systemen en internet. Wanneer netwerken en systemen uitvallen, hebben bedrijven echt een groot probleem. Daarom is cyberbeveiliging van cruciaal belang. Ook omdat de verwachting is dat de huidige manier van werken in de toekomst niet zal veranderen. Ons product Cyberrisk helpt ondernemers hierbij. Niet alleen met een inventarisatie van de risico’s op het gebied van ICT en cybercrime maar ook met het nemen van de juiste maatregelen om cybercrime zo veel mogelijk te beperken en voorkomen. 

Toolkit Cyberrisk

In de Toolkit Cyberrisk vindt u meer informatie over Cyberrisk en hulpmiddelen om Cyberrisk onder de aandacht te brengen, zoals productinformatie, premievoorbeelden, Stappenplan Incident Response Plan, interessante artikelen en een concurrentieoverzicht. U vindt deze toolkit op het Adviseursportaal > Informatie voor u > Voor Erkend MKB-adviseurs > Toolkit Cyberrisk.

Ook hebben we een cyberwaaier ontwikkeld met alle informatie over cybercrime en Cyberrisk. Mocht u deze nog niet hebben ontvangen of extra exemplaren willen hebben, neem dan contact op met uw accountmanager.