Voordegroei

Voordegroei merkt dat adviseurs het prettig vinden om precies te weten waarvoor ze bij hen kunnen aankloppen. Op een aantal veelvoorkomende vragen geeft Voordegroei hieronder de antwoorden. 

Wat onderscheidt Voordegroei van de bank?

 • We zouden willen zeggen, kom het verschil ervaren 😉
 • Wij denken in mogelijkheden en schakelen snel.
 • Banken kijken vooral naar risico’s en naar resultaten uit het verleden. Daarnaast zijn trajecten bij de bank over het algemeen traag en bureaucratisch.
 • Als een ondernemer al een uitstekende relatie met zijn bank heeft en het een  ‘goudomrande’ financieringsaanvraag is waarbij alles klopt, kan de bank wél vrijwel altijd een lagere rente offreren dan wij.

Wat is mijn rol als adviseur? 
Dat bepaalt u zelf. Het kan zijn dat u ons in contact brengt met de ondernemer en laat schakelen met de ondernemer. Het is ook mogelijk dat u volledig betrokken bent en als contactpersoon voor uw relatie optreedt. Dat laten wij aan u over en kan per aanvraag bepaald worden. 

Hoe dien ik een aanvraag in?

 1. Het is handig om even te bellen met Voordegroei (06 36 46 57 85 of (020) 504 04 75) voor de eerste check.
 2. Daarna stuurt u de aanvraag per mail naar Voordegroei via vera@voordegroei.nl.
 3. Na uiterlijk vijf werkdagen hoort u of de lening in de basis passend is voor Voordegroei.
 4. Is de lening in principe passend? Dan wordt er altijd contact opgenomen met een aanvrager voor een aanvullende toelichting. Een gesprek met de ondernemer is onderdeel van de analyse.
 5. Als we positief zijn over de aanvraag, sturen we een offerte.
 6. Zodra de ondernemer akkoord is met de offerte, is hij verzekerd van financiering. De lening wordt verstrekt uit het Fresh Dutch SME Fund

Zijn er leningsmogelijkheden voor starters?
Nee. Bedrijven die bij Voordegroei terechtkunnen, voldoen aan de volgende minimumeisen:

 • De onderneming bestaat minimaal twee jaar.
 • De onderneming heeft een positieve cashflow.
 • Het hoofdkantoor is in Nederland gevestigd.

Wat financiert Voordegroei?

 • Werkkapitaal
 • Groeifinanciering
 • Herfinanciering
 • Overnamefinanciering
 • Overbruggingskrediet
 • Bedrijfsmatig en commercieel vastgoed

Vragen jullie altijd zekerheden?
Hoewel we op voorhand geen zekerheden verplichten, geven die wel extra comfort en maken zij een belangrijk onderdeel uit van de financieringen van Voordegroei. Ook hier kijken we altijd naar wat mogelijk is en wat past bij de wensen van de ondernemer. De volgende zekerheden kunnen als onderpand dienen:

 • Persoonlijke zekerheidsstelling in de vorm van een garantiestelling van de directeur/aandeelhouder
 • Hypothecaire inschrijving in geval van financiering van registergoederen, zoals vastgoed
 • Verpanding van roerende zaken, zoals inventaris, voorraden of specifieke objecten

Wat is het minimale leenbedrag? 
Wij financieren vanaf  € 250.000,-. Voor eenvoudige aanvragen kunnen we afwijken van dit bedrag en ook een lager bedrag financieren,  mits er voldoende zekerheid is. 

Wat is de rente?
We rekenen een rente van 3,5 % tot 8,5% afhankelijk van de kwaliteit van de aanvrager en de zekerheden. 

Wat zijn de kosten voor de ondernemer? 
We brengen een eenmalige fee en administratiekosten in rekening.

 • De kredietbeoordeling is gratis.
 • Succesfee voor de ondernemer is eenmalig 1,5% van het leenbedrag.
 • De administratievergoeding per maand zijn 0,1% over het openstaande leenbedrag.

Is vervroegd aflossen mogelijk?
Ja, dat is mogelijk, waarbij er drie extra maanden extra rente moet worden betaald.