Risicomanagement

Risicomanagement is een woord dat in gesprekken tussen De Goudse en Erkend MKB-adviseurs regelmatig valt. Dat is ook niet zo vreemd. De Goudse is een verzekeringsmaatschappij, verzekeringen zijn bedoeld om risico’s te beheersen en adviesgesprekken over verzekeringen kun je dus beschouwen als
risicomanagement. Wat Bernardo Walta betreft, doet zo’n uitleg echter enorm tekort aan de werkelijke betekenis van risicomanagement

De invloed van digitalisering en vereenvoudiging
‘Ooit was dat het overheersende beeld van verzekeringsadvies,’ erkent de commercieel directeur van De Goudse, ‘namelijk: een advies over het afdekken van risico’s door het sluiten van de juiste verzekering. En de adviseur was dan de man of vrouw met kennis van zaken over de precieze dekking en de meest gunstige premie. Maar de tijd dat een adviseur daaraan zijn of haar meerwaarde kon ontlenen is vrijwel definitief voorbij. Zeker de particulier, maar ook de ondernemer, kan tal van verzekeringen vaak net zo goed snel en eenvoudig digitaal regelen. Van het vergelijken van voorwaarden en premies tot en met het daadwerkelijke afsluiten. Daar komt bij dat de markt er steeds beter in slaagt om producten te vereenvoudigen, zodat zelfs het afdekken van complexere risico’s in toenemende mate een commodity wordt.’

Doorslaggevende succesfactor
Betekent dit dat de rol van adviseur op den duur raakt uitgespeeld? Of hoogstens nog van belang is wanneer het echt ingewikkeld en specialistisch wordt? Walta: ‘Nee, als je zo denkt, versmal je risicomanagement nog steeds tot een verzekeringstechnische activiteit. Mijn punt is juist dat het veel meer inhoudt. Ik zie professioneel risicomanagement als dé doorslaggevende succesfactor voor het intermediair in de komende jaren. Daarom hebben we het ook zo belangrijk gemaakt in onze samenwerking met de Erkend MKB-adviseurs. En daarom ontwikkelen we tools die de adviseurs daarbij kunnen helpen. Want hun toekomst en die van ons hangen nauw met elkaar samen.’

Vragen waar de ondernemer geen antwoord op heeft
Risicomanagement is dus het sleutelwoord en wat Walta betreft, mogen we dat begrip zo breed mogelijk interpreteren. ‘Het begint altijd met een zo compleet mogelijke inventarisatie en analyse van alles wat er in het bedrijf speelt. Want daarmee kun je als adviseur de risico’s op korte en lange termijn in kaart brengen, kun je kijken waar de preventieve maatregelen nog tekort schieten en kun je de ondernemer helpen om in te schatten of en hoe hij bepaalde risico’s zelf kan dragen. Als risicomanagement je specialisme is, stel je gegarandeerd vragen waar de ondernemer geen of onvoldoende antwoord op heeft. Bijvoorbeeld over de betrouwbaarheid van zijn leveringsketen. Wat doet hij als daar een schakel in uitvalt? Of wat als een van zijn dragende medewerkers langere tijd ziek wordt? Liggen voor dat soort situaties scenario’s klaar? Zo nee, dan kan de adviseur ook met het opstellen daarvan zijn toegevoegde waarde bewijzen.’

Nog meer werkterreinen
Afgezien van het in kaart brengen van het risicoprofiel, preventieve maatregelen en what-if-scenario’s, ziet Walta nog veel meer werkterreinen voor de adviseur van de toekomst. ‘Bij zorgvuldig risicomanagement komt veel kijken,’ weet hij. ‘Er zijn periodieke keuringen waaraan tijdig moet worden gedacht, reparaties of andere investeringen waaraan de ondernemer herinnerd moet worden omdat anders zijn dekking gevaar loopt, nieuwe ontwikkelingen die nieuwe risico’s met zich meebrengen. Om nog maar niet te spreken over alles wat op een ondernemer afkomt wanneer bepaalde schades zich voordoen. Allemaal zaken waarbij de persoonlijke adviseur met zijn kennis van zaken, zijn service en zijn netwerk en ervaring het verschil kan maken.’

De middelen voor periodiek overleg met de ondernemer
Het is duidelijk dat een adviseur met dit alles bij elkaar een vanzelfsprekende basis kan leggen voor periodiek overleg. Want terwijl het bedrijf zich ontwikkelt, ontwikkelt ook het risicoprofiel zich. Walta: ‘Wij zien het als onze taak om onze Erkend MKB-adviseurs de middelen in handen te geven die ze nodig hebben voor het voeren van deze gesprekken, het fungeren als risicobewaker en het uitbreiden van hun pakket aan diensten. Een voorbeeld van dat laatste is de dienstverlening van VCSW. De adviseur kan daarop een beroep doen wanneer hij vermoedt dat een klant recht heeft op teruggave van sociale premies.’

In de volgende EMA-nieuwsbrief: aandacht voor Boris, een van de tools waarmee je als adviseur het gesprek met de ondernemer aan kan gaan.