Goudse Academy

PE-sessie: Zieke medewerker, wat nu?

Waarom deze PE-sessie?
Als personeel zich ziek meldt, om welke reden dan ook, ontstaat er voor een werkgever een probleem. Zeker binnen het mkb, want dan zijn er niet al te veel mensen om het werk op te vangen. Daarnaast is een zieke medewerker kostbaar; denk aan re-integratie, kosten van vervanging, productieverlies, risico op langere uitval en premieverhogingen. De arbodienst begeleidt de medewerker, maar moet vanwege de vertrouwelijkheid terughoudend zijn in de advisering van de werkgever.

Deze dag is bedoeld om vanuit het belang van de werkgever te kijken naar ziekte binnen de onderneming. Wat kan de werkgever, wat moet die juist wel of niet doen? Denk aan passende arbeid, loonsancties, etc. Op deze dag wordt u wegwijs gemaakt in de mogelijkheden die er zijn om de werkgever te adviseren. 

Voor wie bedoeld?

  • U bent professional op het gebied van verzuim- en inkomensmanagement.
  • U wilt uw relatie adviseren over de begeleiding van zieke werknemers.
  • U wilt meer aandacht geven aan het belang van de werkgever die met ziekte van een werknemer wordt geconfronteerd.

Methodiek
Wij bieden deze PE-sessie aan in de vorm van een gevarieerd, interactief college, waarin ruim de gelegenheid is eigen praktijksituaties in te brengen.

Tijdsinvestering
De PE-sessie Zieke medewerker, wat nu? bestaat uit twee digitale bijeenkomsten van ieder drie uur.

Programma
Tijdens deze sessies worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Re-integratie in de eerste twee ziektejaren en toepasselijke sancties
  • Re-integratie en functioneren
  • Actualiteiten: slapend dienstverband, transitievergoeding, etc.
  • Praktijkcasussen

Register
Na het volgen van deze PE-sessie ontvangt u 6 PE-punten in het RVI-register

Praktische informatie
Datum  7 oktober 2021
Tijd 10.00 - 17.00 uur
Locatie  De Goudse 
Kosten  € 310,-
PE-punten  6 PE-punten in het RVI-register
Docenten Jack Damen en René de Wit

Klik hier voor het aanmeldingsformulier