Goudse Academy

PE-sessie: RI&E in één dag

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is binnen Europa het belangrijkste instrument om op een systematische wijze te werken aan de verbetering van werkomstandigheden. Door een RI&E goed uit te voeren, wordt niet alleen voldaan aan de wettelijke verplichtingen, maar kan ook meerwaarde worden verkregen voor de medewerkers (betere en aangenamere arbeidsomstandigheden) en voor het bedrijf (minder ziekteverzuim, hogere productie, beter gemotiveerde medewerkers, minder kans op ongevallen, mogelijk lagere verzekeringspremies, etc.).

Resultaat
Na het volgen van deze bijeenkomst:

  • heeft u zicht op de ins en outs van de RI&E;
  • kunt u de grootte van risico’s inschatten aan de hand van een wegingsmethodiek;
  • kunt u de resultaten van een RI&E vertalen naar praktische voordelen voor zowel de medewerkers als het bedrijf;
  • heeft u enige ervaring opgedaan in het zelf uitvoeren van een RI&E;
  • bent u beter in staat zelfstandig een RI&E-rapportage op te stellen.

Methodiek
Tijdens de interactieve bijeenkomst past u de opgedane kennis direct toe. Samen met de andere deelnemers werkt u aan praktijkcasussen. U denkt mee over hun vragen waardoor u van elkaar leert.

Inbegrepen in de kosten van deze PE-sessie: het ‘Handboek Risicobeheersing’
Dit handboek is een praktisch naslagwerk voor het maken van RI&E. Het is bedoeld voor iedereen die in voorbereidende, begeleidende of
uitvoerende zin bij een RI&E betrokken is.

Praktische informatie

Datum: maandag 11 mei 2020
Locatie: Kantoor De Goudse, Bouwmeesterplein 1, Gouda
Kosten: € 325,- per deelnemer
Tijd: 10.30 – 17.30 uur
PE-punten: 6 PE-punten (RM-register of RVI-register)
Docent: Wim van Alphen

Het programma 
Op deze PE-dag Risicomanagement komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Het doel en de werkwijze van de risico-inventarisatie
  • Kunnen herkennen van gevaarsbronnen en risicovolle situaties
  • In kleine groepjes zelf een beperkte RI&E uitvoeren
  • Zicht hebben op hoe RI&E-rapportages eruitzien

Klik hier voor het inschrijfformulier