Goudse Academy

PE-sessie: Omgaan met risico en verzuim, wat doe je als leider?

Waarom deze PE-sessie? 
Veel organisaties zijn in verandering en op zoek naar innovaties in een wereld die onvoorspelbaar en dynamisch is. Veranderen als samenspel past in een situatie waarin mensen leren omgaan met onzekerheid en samen een nieuwe werkelijkheid creëren. Deze invalshoek op veranderen vergt moed om een onzekere situatie te betreden en spanningen onder ogen te zien. 

Dan wordt diepgaande verandering en vernieuwing mogelijk door samenspel. Dit leidt tot een fundamentele keuze: de weg van zekerheid en planmatige verandering gericht op stabiliteit en controle, of de weg van spanning en onzekerheid die bijdraagt aan diepgaande vernieuwing van je organisatie en de wereld om je heen.

Voor wie bedoeld?
U werkt als verzuim- en/of risicoprofessional, manager of adviseur in een organisatie en wilt een rol spelen in de veranderingen die gaande zijn. U zet uzelf op het speelveld en neemt initiatief om samen met anderen een verandering te realiseren om zo uw organisatie te kwalificeren voor de toekomst. U bent niet bang om uw nek uit te steken en wilt voortdurend reflecteren op uw eigen rol en in de verandering die u voor u ziet.

Tijdsinvestering
Deze PE-sessie bestaat uit één bijeenkomst van een dag, die is opgebouwd uit twee dagdelen. Daarnaast wordt u ter voorbereiding gevraagd om twee vragenlijsten in te vullen over de cultuur van uw eigen organisatie en uw persoonlijke verandervoorkeuren.

Resultaat en leerdoelen
Deze PE-sessie maakt zichtbaar met welke dynamiek spelers in organisaties te maken hebben en hoe zij veranderingen kunnen vormgeven zonder in die dynamiek ten onder te gaan. Deelnemers worden uitgenodigd om in samenspel met anderen een veranderaanpak voor hun eigen organisatie uit te werken en af te wegen welke rol zij daarin willen en kunnen spelen. 

Na de bijeenkomst:

  • heeft u ervaren hoe het spelmodel voor verandering u kan helpen in uw eigen werk;
  • heeft u een beeld van hoe u het speelveld van uw eigen organisatie kunt duiden;
  • heeft u zicht op de spelambitie en de missie, visie en strategie van uw eigen organisatie;
  • heeft u een indruk van cultuurpatronen in uw eigen organisatie en de betekenis daarvan;
  • kunt u een bewuste keuze maken voor een combinatie van veranderstrategieën;
  • weet u welke spelers u wilt betrekken om van de verandering een succes te maken;
  • heeft u een idee over concrete acties die de verandering kunnen ondersteunen;
  • heeft u een visie op uw eigen rol in verandering en de bijdragen die u kunt leveren.

Programma 
Deze bijeenkomst bestaat uit twee dag delen. In de ochtend gaat het over ‘context maken’. Daarbij is het de bedoeling dat u als speler genoeg begrijpt van de speelruimte, de spelambitie, de spelers en de onderliggende spelpatronen. Vanuit begrip van de situatie is het de kunst tot een weloverwogen spelidee te komen voor de verandering. De kern is dat u samen met anderen een veranderaanpak beredeneert en een context schept om concreet aan de slag te gaan.

De middag gaat over ‘impact hebben’ en ‘speler zijn’ Het creëren van impact is gericht op het verder concretiseren van het spelidee. De verandering krijgt betekenis door veranderstrategieën te kiezen met passende spelvormen en door de spelverdeling in te richten. In de spelbeleving worden weerbarstigheden en resultaten zichtbaar die kunnen worden gebruikt om voortgang te boeken. De kern is dat betrokken spelers een verandering tot leven brengen door bewust veranderstrategieën en spelvormen te kiezen om tot resultaat te komen. Het spelmodel geeft handvatten om een eigen rol te vervullen als speler in verandering.

Register
Na het volgen van deze PE-sessie ontvangt u 6 PE-punten in het RVI-register of RM-register.

Praktische informatie

Datum 20 april 2021
Tijd  één dag van twee keer 2,5 uur van 09.30 - 12.30 uur en vanaf 14.00 - 16.30 uur
Locatie  Digitaal 
Kosten € 325,-
PE-punten  6 PE-punten in het RVI-register of RM-register
Docent  Jaap Boonstra

Klik hier voor het aanmeldingsformulier