Goudse Academy

PE-sessie: Bedrijfskunde voor RM 1.0 – Organisaties begrijpen

Waarom deze PE-sessie? 
Elke organisatie is uniek. Dit bijzondere karakter komt voort uit organisatiekeuzes die bewust of onbewust worden gemaakt door de verantwoordelijken binnen de organisatie. Het verzuim en andere risico’s daarbinnen staan meestal niet op zich, maar zijn symptomen. Het verzuim geeft feitelijk ook aan hoe gezond de organisatie is. De kern van deze bijeenkomst is inzicht te krijgen in dit fenomeen. Dit is nodig omdat organisaties die echt sociaal innoveren de concurrentie ver vooruit zijn.

Het kan anders! 
Doel van deze dag is om de organisaties te leren begrijpen. Dat is de basis voor het veranderen van organisaties, dat in deze PE-sessie wordt behandeld.

 1. Door het hanteren van het ESH-model overzien we de organisatie.
 2. Door het gebruik van het B2-model of risicomodellen ontwikkelt de adviseur een beter inzicht in de punten waarop organisaties verbeterd kunnen worden.

Het beheersbaar houden van risico’s is niet alleen een kwestie van kijken naar de risico’s maar vooral ook van kijken naar de interne organisaties. Als organisaties goed gemanaged worden, heeft dit een positieve impact op het omgaan met risico’s.

Start 19 september 2022
Locatie  Afhankelijk van de coronamaatregelen die op dat moment gelden kunnen we zeggen of deze sessie bij ons op kantoor in Gouda of online gegeven wordt.
Kosten € 325,- per deelnemer
Tijden 10.00 - 17.00 uur
Docent Ton Uiterwaal
Dagen 1 dag
PE-punten 6 PE-punten (RM-register)

Voor wie bedoeld? 
U bent adviseur schadeverzekeringen of intermediair en u wilt uw relaties niet alleen adviseren op het gebied van schadeverzekeringen. U kiest voor een brede, integrale aanpak. Uw advisering gaat verder dan alleen het verkopen van schadeverzekeringen. U richt zich op een brede bedrijfskundige aanpak.

Methodiek  
Tijdens deze sessie worden colleges afgewisseld met het groepsgewijs werken aan opdrachten. Dit leidt tot nuttige tools die u na de bijeenkomst in uw eigen praktijk kunt gebruiken.

Tijdsinvestering
Deze PE-sessie ‘Bedrijfskunde voor RM 1.0’ bestaat uit 1 bijeenkomst van 1 dag.

Resultaat en leerdoelen
Na afloop heeft u inzicht in het volgende:

 • De relatie tussen wat de directie wil met de onderneming en haar keuzes in de organisatierichting
 • De opbouw en werking van het B2-model
 • De functionaliteit van het ESH-model
 • Risicomodellen
 • De knoppen waaraan kan worden gedraaid om organisaties te verbeteren

Programma
Tijdens deze PE-dag komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • De omgeving van de organisatie overzien en impact daarvan op de organisatie begrijpen
 • Goed leren formuleren van organisatiedoelen
 • Organisaties overzien met behulp van het ESH-organisatiemodel
 • De relatie overzien tussen de organisatie aan de ene kant en het ziekteverzuim en algemene risico’s aan de andere kant

Tijdens deze bijeenkomst wordt de nadruk gelegd op risico’s in het algemeen.

Het deelnamebewijs
Na het bijwonen van deze bijeenkomst ontvangt u een deelnamebewijs. Daarnaast worden 6 PE punten in het RM-register bijgeschreven.

Klik hier voor het inschrijfformulier