Goudse Academy

Risicomanagement op Arbeid (ROA)

Waarom deze opleiding?
Binnen organisaties speelt risicomanagement een steeds belangrijkere rol. Tot op dit moment worden daarbij vooral financiële risico’s als uitgangspunt genomen. Organisaties in Nederland zijn echter veel meer afhankelijk van risico’s op het gebied van arbeid dan van financiële risico’s. Allerlei omgevingsfactoren beïnvloeden de productiviteit. Anticiperen op arbeidsrisico’s vraagt om een integrale benadering waarin alle factoren meegenomen kunnen worden. Daarbij is het in kaart brengen alleen niet voldoende. In deze opleiding Risicomanagement op Arbeid gaan we in op welke risico’s er zijn en hoe je die specifiek op het gebied van gezondheidsmanagement analyseert en meetbaar maakt. De laatste dag staat in het teken van interventies om de risico’s op het gebied van gezondheidsmanagement te verminderen. 

Praktische informatie

Start  18 maart 2022
Locatie Afhankelijk van de coronamaatregelen die op dat moment gelden kunnen we zeggen of deze sessie bij ons op kantoor in Gouda of online gegeven wordt.
Kosten € 950,- per deelnemer
Tijden 9.00 - 12.00 uur (online)
Docent Michiel Ober
Dagen 6 dagen (18 maart, 25 maart, 1 april, 8 april, 15 april en 22 april 2022)
PE-punten 6 PE-punten (RVI/RM-register)

Voor wie bedoeld?
De opleiding Risicomanagement op Arbeid is opgezet voor mensen die in hun beroep veel te maken hebben met het adviseren van bedrijven over risico’s en ziekteverzuim, zoals casemanagers, risicoadviseurs en preventiemedewerkers. 

De opleiding heeft een belangrijke toegevoegde waarde en is een goed vervolg op o.a.:

  • Registeradviseur Verzuim- en Inkomensmanagement (RVI);
  • Verzekerd Verzuim- en Inkomensmanagement (VVI);
  • Gecertificeerd Risk Management Consultant (GRMC).

Methodiek en toetsing
De opleiding is toepasbaar in de dagelijkse praktijk. U leert theorie en vertaalt dit naar uw eigen klantorganisaties. Tijdens interactieve bijeenkomsten past u de opgedane kennis via opdrachten direct toe. We stimuleren het leren van elkaar door samen te werken aan praktijkcasussen en we dagen u uit mee te denken over de praktijkvragen van uw mededeelnemers.

Tijdsinvestering
De opleiding heeft een doorlooptijd van 10 weken. Er zijn 3 klassikale lesdagen van 6 uur en de voorbereiding vraagt 3 uur per lesdag.

Het resultaat en de leerdoelen
Door deze opleiding te volgen, verwerft u een betekenisvolle en onderscheidende positie ten opzichte van uw cliënt (intern of extern) en concurrenten.

Na het volgen van de opleiding bent u bekend met de basisbegrippen rondom risicomanagement op arbeid en kunt u het Canvasmodel toepassen. U kunt dit plaatsen in de ontwikkelingen waarmee de ondernemer geconfronteerd wordt. Daarnaast ziet u het belang in van risicomanagement op arbeid. 

Programma
De opleiding is opgebouwd uit 3 dagen (Risicoanalyse, Risicomanagement en Interventies) waarbij op dag 1 wordt stilgestaan bij de omgevingsanalyse. Welke veranderingen komen er op ons af en wat zijn de gevolgen daarvan? Het Canvasmodel wordt uitgelegd en direct toegepast op het gebied van arbeid. Dag 2 staat in het teken van risicomanagement op het gebied van gezondheidsmanagent en op dag 3 volgen interventies om de risico’s op het gebied van gezondheidsmanagement te verminderen. 

Het diploma
Na het succesvol afronden van deze opleiding, ontvangt u het deelnamebewijs Risicomanagement op Arbeid. Wanneer u in het Risicomanagement Register of RVI-Register staat vermeld, worden PE-punten bijgeschreven.

Klik hier voor het inschrijfformulier