Goudse Academy

EMA-tafels

De EMA-tafels staan grotendeels in het teken van de deelnemende ondernemers en hun bedrijven. De opgedane kennis kan bijdragen aan bijsturing van de eigen bedrijfsvoering en zo leiden tot een beter bedrijfsresultaat en een grotere continuïteit op lange termijn. Groei in risicomanagement en de plaats daarvan in de eigen onderneming vormen een belangrijk onderdeel.

Daarnaast is het voor ons van groot belang om van onze businesspartners feedback te krijgen over de wederzijdse samenwerking, het wederzijdse begrip voor elkaars belangen te vergroten en input te krijgen over de verdere invulling van het EMA-schap en ons productaanbod.

Lees meer