Geen dekking voor aansprakelijkheid, wel voor brand- of motorrijtuigen?

Grote kans dat het gewoon kan!

Samen met u als Erkend MKB-adviseur willen wij uw relaties zo goed mogelijk bedienen en hun een zo compleet mogelijk dekking bieden. In de praktijk blijkt dit niet altijd mogelijk. Bijvoorbeeld omdat het aansprakelijkheidsrisico van een klant niet binnen onze criteria past. Vaak kunnen we echter wél dekking bieden voor veel andere risico’s van diezelfde relatie. Wij krijgen dan ook regelmatig verzoeken van u om zulke klanten toch te accepteren. Daar komen wij u graag in tegemoet.

Bent u in gesprek met een zakelijke klant uit een van de focusbranches van De Goudse? Ontdekt u of vermoedt u dat u deze klant niet voor alle risico’s bij De Goudse kunt onderbrengen, maar wel voor een deel? Overlegt u dan met uw relatiebeheerder. Grote kans dat wij dan samen met u toch tot een aantrekkelijke offerte kunnen komen. Wij doelen hierbij dus op relaties die
  1. wij niet kunnen accepteren voor een AVB omdat het risico’s betreft waarvoor wij geen dekking kunnen of willen verlenen; maar die
  2. andere risico’s hebben, zoals brand of motorrijtuigen, die wij wél kunnen accepteren.

Interessante relatie? Overleg met uw relatiebeheerder


Voor sommige relaties en risico’s kunt u nu geen offerte aanvragen. Hieronder vindt u daar wat voorbeelden van, maar er zijn natuurlijk nog meer situaties denkbaar. Ons systeem zal in zulke gevallen aangeven dat er geen mogelijkheden zijn. U kunt dan contact opnemen met uw relatiebeheerder. Die beoordeelt het risico op de overige dekkingen.
  • Een groothandel in medische en tandheelkundige apparatuur. Daarvoor accepteren wij geen aansprakelijkheidsrisico. Tot nu toe betekende dat in principe ook een afwijzing van bijvoorbeeld het brandrisico.
  • Verhuur onroerend goed. Hierbij gaat het soms om grote, interessante relaties. Een bezwaar kan zijn dat niet alle huurders van een gebouw in ons focusbeleid passen. Ondanks dat nodigen wij u ook in zo’n geval uit tot overleg met uw relatiebeheerder. Mogelijk kunnen wij de risico’s goed inschatten en blijkt een Bedrijfsgebouwenverzekering toch haalbaar.

Hoe werkt het in de praktijk?


Voor elke (nieuwe) relatie stellen wij ons vanaf nu de vraag of van de rubrieken AVB, Brand en Auto er minimaal twee voor ons als risico’s acceptabel zijn. Het gaat er daarbij niet om dat die rubrieken ook daadwerkelijk door u worden aangevraagd voor uw klant, maar of ze in geval van een aanvraag acceptabel zouden zijn. Als het antwoord op die vraag positief is voor minimaal twee rubrieken, dan accepteren wij uw relatie als klant voor die risico’s waarvoor wij dekking kunnen en willen bieden. Vraag bij uw relatiebeheerder naar de mogelijkheden wanneer u tegen een dergelijk geval aanloopt.