Voorwaarden CompleetVerzekerd Mijn personeel verduidelijkt

Verduidelijking voorwaarden

De Algemene Voorwaarden CompleetVerzekerd Mijn personeel zijn op de onderstaande twee punten verduidelijkt. Deze aanpassingen gelden vanaf 1 januari 2022 voor zowel bestaande als nieuwe verzekeringen. Inhoudelijk is er niets veranderd.

  • In artikel 3.3.2 (terrorismerisico) is opgenomen dat wij uitkeren volgens onze voorwaarden als De Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. geen uitkering verleent. Dit was al het geval, maar stond nog niet vermeld in de Algemene Voorwaarden.
  • Artikel 4.4 over fraude is in zijn geheel herschreven. De strekking en inhoud van dit artikel zijn niet gewijzigd.

Ook Uitvoeringsovereenkomst en Pensioenreglement aangepast

Voor WIA-verzekeringen die onder de Pensioenwet vallen zijn een Uitvoeringsovereenkomst en Pensioenreglement van toepassing. Ook deze documenten zijn op de bovenstaande punten aangepast. Deze aanpassing geldt alleen voor verzekeringen met een ingangsdatum van 1 januari 2022 of later.

Op het polisblad staat welke voorwaarden van toepassing zijn.

Pakket

CompleetVerzekerd Mijn personeel Algemene voorwaarden (2001)

Verzekeringen

Uitvoeringsovereenkomst Uitvoeringsovereenkomst WIA 0-tot-100 Plan (2410)
WIA-aanvullingsverzekering onder 35% Pensioenreglement WIA-aanvullingsverzekering onder 35% (2411)
WIA-aanvullingsverzekering onder de loongrens Pensioenreglement WIA-aanvullingsverzekering onder de loongrens (2413)
WIA-aanvullingsverzekering boven de loongrens  Pensioenreglement WIA-aanvullingsverzekering boven de loongrens (2414) 
WGA-gatverzekering Pensioenreglement WGA-gatverzekering (2412)

De WGA-gatverzekering Plus en de WIA-aanvullingsverzekering onder 35% met een uitkeringsduur van 2 jaar of korter vallen niet onder de Pensioenwet. Op deze verzekeringen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.